พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
23 พฤษภาคม 2551 :: 13:05:20 pm 8757

วันงดสูบบุหรี่โลก

วันงดสูบบุหรี่โลกปี พ.ศ. 2551 องค์การอนามัยโลกให้คำขวัญว่า “Tobacco-Free Youth” โดยกระทรวงสาธารณสุขของไทย ได้กำหนดคำขวัญในปีนี้ว่า “เยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจ ต้านภัยบุหรี่”

            บุหรี่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตที่ป้องกันได้ที่สำคัญที่สุด โดยเป็นสินค้าชนิดเดียวที่ฆ่าผู้บริโภคในการใช้ตามปกติ ทั้งนี้ ครึ่งหนึ่งของผู้ที่สูบบุหรี่ต่อไปโดยไม่หยุด จะตายก่อนวัยอันควรโดยเฉลี่ยประมาณ 15 ปี ทั่วโลกวัยรุ่นสูบบุหรี่ (อายุ 10-24 ปี) ประมาณ 1.8 พันล้านคน ในจำนวนนี้มากกว่าร้อยละ 85 อยู่ในประเทศกำลังพัฒนา วัยรุ่นเป็นช่วงวัยที่มีความอ่อนไหวง่าย จึงทำให้ติดบุหรี่ได้ง่าย ซึ่งในความเป็นจริงถ้าเขาเหล่านี้ไม่สูบบุหรี่จะเป็นคนที่มีสุขภาพดี 

            บริษัท บุหรี่มีความพยายามอย่างสูงในการเข้าถึงเยาวชน เพื่อให้เยาวชนกลายเป็นลูกค้าสูบบุหรี่ขาประจำ สุขภาพของเยาวชนทั่วโลกจึงตกอยู่ในความเสี่ยง ที่เกิดจากผู้ผลิตสินค้าฆ่าคนตาย นั่นเป็นเพราะ นิโคตินในบุหรี่เป็นสารพิษที่มีอำนาจในการเสพติดสูง ไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ที่ทดลองสูบ จะมีความเสี่ยงที่ยากจะถอนตัวจากอำนาจสารเสพติดในบุหรี่


วันงด สูบบุหรี่โลก 2551
 

            วันงดสูบบุหรี่โลกปี พ.ศ. 2551 องค์การอนามัยโลกให้คำขวัญว่า “Tobacco-Free Youth” โดยกระทรวงสาธารณสุขของไทย ได้กำหนดคำขวัญในปีนี้ว่า “เยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจ ต้านภัยบุหรี่”

ข้อมูลสำรวจจากทั่วโลกพบว่า เยาวชนที่ติดบุหรี่ส่วนใหญ่จะเริ่มสูบบุหรี่ก่อนอายุ 18 ปี หนึ่งในสี่ของเด็กเหล่านี้เริ่มทดลองสูบก่อนอายุ 10 ขวบ ยิ่งอายุที่ทดลองสูบบุหรี่ยิ่งน้อย โอกาสที่จะติดบุหรี่จะยิ่งมากและจะยิ่งเลิกสูบยากมีข้อพิสูจน์ที่ ชัดเจนว่า โฆษณาบุหรี่ทั้งทางตรงและทางอ้อม และกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดของบริษัทบุหรี่ ทำให้เยาวชนอยากลองสูบบุหรี่มากขึ้น และเมื่อเยาวชนลองบุหรี่จนกลายมาเป็นผู้สูบบุหรี่ประจำ จะทำให้เกิดความเสี่ยงอย่างสูงต่อปัญหาสุขภาพโลก ทั้งนี้ เพราะบริษัทบุหรี่ใช้เงินนับพันล้านดอลลาร์ต่อปี ในการโฆษณาบุหรี่และการตลาดทุกรูปแบบทั่วโลก เพื่อให้เยาวชนติดบุหรี่มากเท่าที่จะทำได้

           เพื่อ ตอบโต้ภัยที่บริษัทบุหรี่มีต่อเยาวชน การรณรงค์ในวันงดสูบบุหรี่โลกปีนี้ จึงเน้นว่า “วิธีการที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันเยาวชนไม่ให้เริ่มต้นสูบบุหรี่และไม่ ให้กลายเป็นนักสูบประจำ ที่ทุกประเทศสามารถทำได้ คือ การห้ามโฆษณาบุหรี่ทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมไปถึงกลยุทธ์การตลาดทุกรูปแบบ เช่น การส่งเสริมการตลาด หรือการให้ทุนสนับสนุนกิจกรรมของบริษัทบุหรี่”

 

วัตถุประสงค์หลัก

1. เพื่อรณรงค์สร้างกระแสสังคม สร้างความตื่นตัว และปลูกฝังค่านิยมที่ไม่สูบบุหรี่

2. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมขององค์กรต่าง ๆ ในการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

3. เพื่อรณรงค์กับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะในการสร้างค่านิยมที่ไม่สูบบุหรี่ 

            และ เพื่อเป็นการขานรับ และสานต่อกระแสความตื่นตัวของประชาชนเรื่องการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จึงได้ระดมความร่วมมือจากเยาวชน นักเรียน นักศึกษา โรงเรียน สถานศึกษา องค์กรภาคี และหน่วยงานต่าง ๆ ในการร่วมกันรณรงค์ในประเด็น Tobacco-Free Youth “เยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจ ต้านภัยบุหรี่” เพื่อปกป้องเด็กและเยาวชนจากการเสพติดบุหรี่ และรณรงค์ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้รู้เท่าทันกลยุทธของบริษัทบุหรี่ เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของบริษัทบุหรี่ที่มุ่งเน้นการตลาดและการโฆษณาให้ วัยรุ่นติดบุหรี่มากขึ้น รวมถึงรณรงค์ ให้สังคมตระหนักถึงอันตรายของการได้รับควันบุหรี่มือสอง และให้เกิดการรับรู้และปฏิบัติตามกฎหมายการจัดเขตปลอดบุหรี่รวมถึงเพื่อ กระตุ้นให้ประชาชนรักษาสิทธิของตนเองจากการได้รับอันตรายของควันบุหรี่มือ สอง

ข้อมูล โดย มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบ บุหรี่ สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่ม เติมได้ที่ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
คุณชวาลา / คุณวัลภา
โทร.0-2278-1828
โทรสาร.0-2278-1830

Reporter : PDN staff   Photo : Internet   Category : สุขภาพ

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com

GIB