พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
08 กุมภาพันธ์ 2556 :: 16:02:05 pm 101465

วางศิลาฤกษ์ที่ทำการหลังใหม่ โรงพักสัตหีบ

พล.ต.ต.รุ่งฤทธิ์ ซุ่นทรรัพย์ รอง ผบ.ตร.ภ.2 เป็นประธานพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรสัตหีบหลังใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่การก่อสร้างอาคารที่ทำการ

สัตหีบ – วันนี้ (8 ก.พ. 56) เมื่อเวลา 07.29 น. ที่สภ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พล.ต.ต.รุ่งฤทธิ์ ซุ่นทรรัพย์ รอง ผบ.ตร.ภ.2 เป็นประธานพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรสัตหีบหลังใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่การก่อสร้างอาคารที่ทำการ โดยมี พล.ร.อ.สุรพล จันทร์แดง สส. เขต 8 ชลบุรี พรรคเพื่อไทย นายภวัต เลิศมุกดา นายอำเภอสัตหีบ พล.ร.ต.นพดล สุภากร ผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ตลอดจน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และกลุ่มพลังมวลชน เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีกับ พ.ต.อ.ชนพัฒน์ ผกก.สภ.สัตหีบ และเข้าร่วมเป็นเกียรติในงาน

พ.ต.อ.ชนพัฒน์ นวลักษณ์ ผกก.สภ.สัตหีบ กล่าวว่า สภ.สัตหีบ เดิมมีฐานะเป็นกิ่งสถานีตำรวจภูธรตำบลสัตหีบ ขึ้นการปกครองอยู่กับสถานีตำรวจภูธรอำเภอบางละมึง จังหวัดชลบุรี และในวันที่ 19 กันยายน 2480 ได้ทำการก่อสร้างอาคารที่ทำการกิ่งสถานีตำรวจภูธรตำบลสัตหีบหลังแรก โดยได้รับงบประมาณจากกรมตำรวจ เป็นเงิน 2,000,000 บาท ต่อมาในปี พ.ศ.2496 ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นสถานีตำรวจภูธรอำเภอสัตหีบ และพ.ศ.2524 ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารที่ทำการหลังที่ 2 จากกรมตำรวจ ในวงเงิน 935,000 บาท ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ และเปิดทำการเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2524 ซึ่งอาคารทั้งสองหลังยังใช้เป็นที่ทำการจนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลาใช้เป็นที่ทำการ 76 ปี และ 32 ปี ตามลำดับ

ต่อมา พ.ศ.2550 เปลี่ยนชื่อจากสถานีตำรวจภูธรอำเภอสัตหีบ เป็นสถานีตำรวจภูธรสัตหีบ มีพื้นที่รับผิดชอบประมาณ 262 ตารางกิโลเมตร มีเขตการปกครอง 3 ตำบล ประกอบด้วย ตำบลสัตหีบ ตำบลบางเสร่ และตำบลแสมสาร รวมจำนวนประชากร 104,842 คน ซึ่งปัจจุบันมีข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร 49 นาย ชั้นประทวน 60 นาย ช่วยราชการ 2 นาย รวมทั้งสิ้น 111 นาย

ทั้งนี้ สภ.สัตหีบ มีหน้าที่ถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท บังคับใช้กฎหมาย อำนวยความยุติธรรม และใช้บริการกับประชาชนด้วยความเสมอภาคเป็นธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา การตรวจสอบและติดตามการบริหารงาน ตลอดจนพัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ เพื่อสร้างความเข้มแข็งขององค์กร ปฏิบัติภารกิจและให้ความช่วยเหลือประชาชน ตามนโยบายรัฐบาลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข

และในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 สำนักงานได้จัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างอาคารที่ทำการ สภ.สัตหีบ หลังใหม่ เพื่อความสะดวกในการให้บริการประชาชน ในวงเงิน 16,600,000 บาท จึงได้จัดพิธีวางศิลาฤกษ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่การก่อสร้างอาคารที่ทำการ โดยได้จารึกเวลา วัน เดือน ปี อันเป็นมงคลแห่งการก่อสร้างไว้ เพื่อให้เกิดความมั่นคงถาวร มีความเจริญก้าวหน้าของข้าราชการตำรวจ สภ.สัตหีบ สืบไป

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com