พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
24 พฤศจิกายน 2559 :: 03:11:21 am 200465

ศรชล.เขต 1 ส่ง ฮ. เรือรบ ลาดตระเวนตรวจจับเรือประมงผิดกฎหมาย

ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต 1 ปฏิบัติการเชิงรุก ส่งเรือหลวงนเรศวร 421 ออกลาดตระเวน ร่วมกับเฮลิคอปเตอร์ แบบซีฮอว์ก และชุดปฏิบัติการพิเศษ ตรวจเข้มน่านน้ำทะเลฝั่งตะวันออก บูรณการติดตาม จัดระเบียบ และจับกุมเรือประมงที่กระทำผิดกฎหมาย

สัตหีบ – วันที่ 23 พ.ย.59 พล.ร.ท.สุรศักดิ์ เมธยาภา ผู้บัญชาการ ทัพเรือภาคที่ 1 และในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต 1 (ผอ.ศรชล.เขต 1) ได้ปฏิบัติการเชิงรุก ตรวจเข้มน่านน้ำทะเลฝั่งตะวันออก บูรณการติดตามเรือ จัดระเบียบ และจับกุมเรือประมงที่กระทำผิดกฎหมาย สนองตามแผนปฏิบัติ ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) อันเป็นการพัฒนาระบบในการแก้ไขปัญหาการทำประมงน่านน้ำไทย

 

ในส่วนแผนการปฏิบัติในภาคพื้นทะเล และอากาศ หมวดเรือเฉพาะกิจ ศปมผ. ได้ส่งเรือหลวงนเรศวร 421 ออกลาดตระเวน ร่วมกับเฮลิคอปเตอร์ แบบซีฮอว์ก เรือตรวจการณ์ ต.996 เรือยาง และชุดปฏิบัติการพิเศษ หน่วยสงครามพิเศษทางเรือ เข้าทำการตรวจค้น จัดระเบียบการทำประมงในน่านน้ำ จับกุมเรือประมงที่กระทำผิดกฎหมาย พร้อมให้การคุ้มครองเรือประมง แรงงานภาคประมง ตลอดจนการป้องกันควบคุมเรือประมงต่างชาติที่ลักลอบเข้ามาทำการประมงในน่านไทย ซึ่งการดำเนินการจะมีไปอย่างต่อเนื่อง ตามแผนการปฏิบัติที่เข้มข้นจริงจัง

 

06 03

 

พล.ร.ท.สุรศักดิ์ เปิดเผยว่า ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย หรือ ศปมผ. จัดตั้งขึ้นตามคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 10/2558 เรื่อง การแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม ลงวันที่ 28 เมษายน 2558 โดยเป็นศูนย์เฉพาะกิจขึ้นกับนายกรัฐมนตรี และมีผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ผบ.ศปมผ.)

 

ศูนย์ยุทธการ ศปมผ. มีระบบสั่งการ อำนวยการ และติดตามเรือ มีที่ตั้งอยู่ ณ กองบัญชาการ กองทัพเรือ พระราชวังเดิม จะถูกแสดงค่าเหมือนกับศูนย์ยุทธการ ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศยก.ศรชล.) เขตต่างๆ ทำให้เห็นภาพรวมการทำประมงของเรือประมงในน่านน้ำไทย และจะส่งค่ารายละเอียดเรือประมงให้เรือในหมวดเรือเฉพาะกิจ ศปมผ. ทราบ

 

ทั้งนี้ ระบบอำนวยการสั่งการ และติดตามเรือจะทำให้การปฏิบัติในการตรวจเรือประมง และคุ้มครองส่วนต่างๆ ในภาคประมง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ควบคู่ไปกับแผนพัฒนาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป

 

04 05

 

ในการนี้ กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 ได้อนุญาตให้ผู้ประกอบการประมง เข้าชมการปฏิบัติอย่างใกล้ชิดในห้องปฏิบัติการ ศูนย์ยุทธการ ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต 1 (ศยก.ศรชล.เขต 1) ซึ่งมีพื้นที่ปฏิบัติการด้านอ่าวไทยตอนบน รวมทั้งอ่าวไทยรูปตัว ก. ลงมาจนถึงเส้นรอยต่อจังหวัดชุมพร และจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

โดยมีขอบเขตความรับผิดชอบอยู่ภายในทะเลอาณาเขต (12 ไมล์ทะเล จากเส้นฐานตรง) และขยายการปฏิบัติไปถึงเขตต่อเนื่องเขตไหล่ทวีป เขตเศรษฐกิจจำเพาะ และในทะเลหลวง ได้ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายบางฉบับ ซึ่งมีหน่วยรับผิดชอบตามพื้นที่ทะเล ทั้งนี้ เป็นไปตามกฎหมายที่ได้ประกาศให้อำนาจหน้าที่ดำเนินการปฏิบัติอย่างเต็มที่ตามแผน คำสั่ง และกฎหมายที่ได้กำหนดไว้ภายใต้ขีดความสามารถที่จะกระทำได้

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com