พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
03 มีนาคม 2559 :: 01:03:02 am 185649

ศูนย์ต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง สถาปนาครบรอบปีที่ 41

ผอ.ศูนย์ต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศและรักษาฝั่ง ( ผอ.ศสร.สอ.รฝ.) ได้ให้โอวาทแก่กำลังพล พร้อมประกอบพิธีทางศาสนา ทำบุญเลี้ยงพระเพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบปีที่ 41

สัตหีบ – วันที่ 2 มี.ค.59 น.อ.วิวัฒน์ ขวัญสูงเนิน ผอ.ศูนย์ต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศและรักษาฝั่ง ( ผอ.ศสร.สอ.รฝ.) ได้ให้โอวาทแก่กำลังพล พร้อมประกอบพิธีทางศาสนา ทำบุญเลี้ยงพระเพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบปีที่ 41 ณ หน้ากองบัญชาการ ศูนย์ต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งฯ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี พล.ร.ต.สานนท์ ผะเอม ผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการ ต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ร่วมเป็นเกียรติ พร้อมมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี

 

น.อ.วิวัฒน์ กล่าวว่า ศูนย์ต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ถือกำเนิดมาคู่กับหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศและรักษาฝั่ง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2518 ขึ้นกับกองต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง โดยกระทรวงกลาโหมได้อนุมัติหลักการความพร้อมรบในการต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศ ให้กองทัพเรือจัดตั้งหน่วยต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศขึ้นใหม่ มีหน้าที่ป้องกันภัยทางอากาศให้แก่ฐานทัพเรือ และที่ตั้งสำคัญของทหาร โดยได้ทำการติดตั้งเรดาร์ตรวจการณ์ทางอากาศ เมื่อวันที่ 10 เม.ย.2524 และเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 5 มิ.ย.2524 โดยได้เริ่มทดลองเดินเครื่องเรดาร์ครั้งแรก เมื่อวันที่ 21 พ.ค.2524

 

03 04

 

เมื่อวันที่ 23 พ.ย.2524 ได้อนุมัติจัดตั้งศูนย์เฝ้าตรวจและรายงาน ขึ้นตรงต่อกรมต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ฐานทัพเรือสัตหีบ โดยใช้พื้นที่ที่ได้รับมอบคืนจากกองทัพอากาศเป็นที่ตั้งหน่วย ต่อมา เมื่อวันที่ 1 มี.ค.2525 ได้รับมอบเรดาร์ตรวจการณ์อากาศดังกล่าว โดยมี น.อ.วิญาณ สันติวิสัฎฐ์ เป็นประธานในการตรวจรับ

 

ต่อมา มีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 เม.ย.2513 ซึ่งรัฐบาลมีโครงการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก จึงได้มอบให้กองทัพเรือรับผิดชอบป้องกันภัยทางอากาศและภัยทางทะเลให้แก่พื้นที่เศรษฐกิจเหล่านั้น ศูนย์เฝ้าตรวจและรายงาน กรมต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ฐานทัพเรือสัตหีบ จึงได้ขยายหน่วยเป็นศูนย์ต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ขึ้นการบังคับบัญชา หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศและรักษาฝั่ง เมื่อวันที่ 13 ส.ค.2533 จึงถือเอาวันรับมอบเรดาร์ตรวจการณ์ทางอากาศ ในวันที่ 1 มี.ค. ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาหน่วยมาจวบจนทุกวันนี้

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com