พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
02 มิถุนายน 2559 :: 07:06:21 am 190323

ศูนย์ฝึกทหารใหม่ ปลูกป่าชายเลน 999 ต้น วันต้นไม้ประจำปีของชาติ

ผู้บังคับการศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ เป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน 999 ต้น เนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชา และวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ณ ป่าชายเลน ชายหาด ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

สัตหีบ – วันที่ 1 มิ.ย.59 น.อ.สมาน ขันธพงษ์ ผู้บังคับการศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ เป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน 999 ต้น เนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชา และวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ณ ป่าชายเลน ชายหาด ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี ผู้นำองกรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ สถานศึกษา รัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชน ข้าราชการทหาร และประชาชน เข้าร่วมทำกิจกรรม

 

น.อ.สมาน ขันธพงษ์ กล่าวว่า ในสถานการณ์ปัจจุบัน ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ถือว่าเป็นปัญหาสำคัญเป็นอย่างมาก ควบคู่ไปกับการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าในด้านต่าง ๆ กล่าวคือ การพัฒนายิ่งรุดหน้าปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และภาวะมลพิษ ก็ยิ่งก่อตัวทวีความรุนแรงมากขึ้น มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่ขาดการจัดการที่ดี ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในอนาคต ดังเช่นป่าชายเลนนับวันจะลดปริมาณลงเรื่อย ๆ เพราะการลดลงของพื้นที่ป่าชายเลนซึ่งมีความสำคัญต่อระบบนิเวศชายฝั่งและสิ่งแวดล้อม อีกทั้ง ยังเป็นแนวป้องกันทางธรรมชาติ ที่ช่วยรักษาแนวชายฝั่งทะเลไม่ให้ถูกกัดเซาะโดยคลื่นลม และกระแสน้ำชายฝั่ง

 

03 04

 

นอกจากนั้น ป่าชายเลนยังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ และช่วยกรองมลภาวะบริเวณชายฝั่ง การจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนจึงมีวัตถุประสงค์ เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าชายเลนให้กลับมาอุดมสมบรูณ์ เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำตัวอ่อน ให้คงความอุดมสมบูรณ์ตลอดไป

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com