พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
31 พฤษภาคม 2554 :: 10:05:23 am 64837

สถานศึกษาเมืองพัทยา นำร่อง โครงการธนาคารโรงเรียน

เมืองพัทยาร่วมกับธนาคารออมสิน เปิดธนาคารโรงเรียนแห่งแรก ที่โรงเรียนเมืองพัทยา 5 เพื่อนำร่องการเก็บออมเยาวชนในสถานศึกษา

พัทยา-วานนี้ (30 พ.ค.54) ที่ โรงเรียนเมืองพัทยา 5 (บ้านเนินพัทธยาเหนือ) นายอิทธิพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา นางสมหญิง เปรมประเสริฐ ผู้จัดการ ธนาคารออมสินภาค ๑๕ นายฟารุด วงษ์บริสุทธิ์ ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเมืองพัทยา 5 ร่วมกันเปิดโครงการธนาคารโรงเรียน โดยมีนายสันต์ศักย์ จรูญ งามพิเชษฐ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณ สุข, และนายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ อดีตประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี นายจิรศักดิ์ จิตสม ผอ.โรงเรียนเมืองพัทยา 5 ผู้บริหารสถานศึกษาเมืองพัทยา และผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมในงานเป็นจำนวนมาก

ด้านนายอิทธิพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา กล่าวว่าโรงเรียนเมืองพัทยา 5 ทำการสอนในระดับ อนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งได้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2498 ซึ่งปัจจุบันมีนักเรียน 1,626 คน ทางโรงเรียนเล็งเห็นความสำคัญของนักเรียนจึงมีนโยบายที่จะส่งเสริมให้เยาวชนนักเรียน รู้จักการเก็บออม ตลอดจนเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ การทำงานจริงกับนักเรียน จึงร่วมกับธนาคารออมสินจัดตั้งโครงการธนาคารโรงเรียนขึ้น ซึ่งเริ่มจากโรงเรียนเมืองพัทยา 5 เป็นที่แรก

ซึ่งโครงการธนาคารโรงเรียน เป็นโครงการที่มีประโยชน์ที่ต้องการบ่มเพาะให้เยาวชน รู้จักและรักการเก็บออม อีกทั้งยังเป็นการหยิบยื่นโอกาสที่ดีให้กับเยาวชนได้เรียนรู้ระบบงานธนาคาร ฝึกความรับผิดชอบ ฝึกทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น รู้จักเสียสละและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม รวมไปถึงการฝึกความเป็นระเบียบและหล่อหลอมให้เยาวชนรู้จักความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งเป็นการร่วมสร้างบุคลากรของสถานศึกษาให้เป็นคนดี และนำไปสู่สังคมที่ดีในอนาคตต่อไป

Reporter : จิรวัฒน์   Photo : จิรวัฒน์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com