พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
13 กันยายน 2553 :: 16:09:53 pm 36592

สธ.เมืองพัทยา ออกบริการฉีดพ่นเคมี ป้องกันยุงลายแพร่ระบาด

สาธารณสุข และ หน่วยควบคุมพาหะนำโรค เมืองพัทยา ออกให้บริการฉีดพ่นเคมีตามสถานที่สาธารณะ ท่อระบายน้ำ บ้านเรือนประชาชนในพื้นที่เมืองพัทยา และจอมเทียน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยุงลาย พาหะโรคร้าย "ไข้เลือดออก"

พัทยา – วันนี้ (13 ก.ย. 53) เมื่อเวลา 14.00 น. หน่วยควบคุมพาหะนำโรค เมืองพัทยา ได้ออกให้บริการฉีดพ่นสารเคมีป้องกันการแพร่ระบาดของยุงลาย ตามท่อระบายน้ำ และบ้านเรือนประชาชน รวมทั้งสถานที่ชุมชนต่าง ๆ ในเขตพื้นที่เมืองพัทยา จอมเทียน และบริเวณซอยชัยพฤกษ์ ที่คาดว่ามีการท่วมขังของน้ำที่เป็นแหล่งแพร่พันธุ์ของยุงลาย

สืบเนื่องจากกระทรวงสาธารณสุข ได้มีนโยบายในการกำจัดและป้องกันการแพร่ระบาดของไข้เลือดออกปี 2552 โดยมอบนโยบายให้สำนักงานสาธารณสุขทุกจังหวัดและอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน รณรงค์กวาดล้างแหล่งเพาะพันธุ์พาหะนำโรคที่สำคัญคือ “ยุงลาย” เป็นสาเหตุของความเจ็บป่วยและบางรายถึงขั้นเสียชีวิตจากโรค “ไข้เลือดออก” ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ยังคงมองข้ามความสำคัญในการกำจัดทำลาย ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข เมืองพัทยาได้ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ จึงจำเป็นที่จะต้องตัดวงจรการเกิดโรคอย่างเร่งด่วน โดยวิธีการพ่นสารเคมีกำจัดยุงด้วยเครื่องพ่นหมอกควันในชุมชนและท้องถิ่น

ซึ่งระยะนี้พัทยามีฝนตกค่อนข้างชุก ทำให้ตามท่อระบายน้ำและเกิดแหล่งน้ำขังตามพาชนะเหลือใช้ต่าง ๆ ค่อนข้างมาก ทำให้ยุงลายสามารถวางไข่และแพร่พันธุ์ได้อย่างรวดเร็ว หน่วยควบคุมพาหะนำโรค จึงได้ใช้วิธีการพ่นสารเคมีกำจัดยุงพาหะแบบฟุ้งกระจายในอากาศ เมื่อทำการพ่นสารเคมีออกไป ละอองสารเคมีจะไปเกาะติดที่พื้นผิววัตถุที่ต้องการ และเมื่อยุงก้นปล่องบินมาเกาะพักที่พื้นผิวทำให้สัมผัสสารเคมี ๆ จะเข้าไปในตัวยุง และทำให้เกิดปฏิกิริยาที่ระบบประสาทส่วนกลางของยุง และตายลงในที่สุด เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นของเมืองพัทยา ได้รับความปลอดภัยจากโรคระบาด และเชื้อไข้มาเลเรีย

นอกจากนี้ยังขอความร่วมมือหากพบเห็นเศษซากกระถางต้นไม้แตก หรือภาชนะที่มีน้ำขังพร้อมสำหรับให้ยุงวางไข่ได้ ควรรีบเทน้ำทิ้งและทำลายหรือนำภาชนะไม่ใช้งานเหล่านั้นไปทิ้งทำลาย เพื่อสุขภาพที่ดีและปลอดโรคของชุมชนในท้องถิ่นด้วยนั่นเอง หากประชาชนหรือหน่วยงานใด ต้องการใช้บริการฉีดพ่นสารเคมีป้องกันการแพร่ระบาดของยุงลาย สามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่ หน่วยควบคุมพาหะนำโรค เมืองพัทยา โทรศัพท์ (038) 420-562 ต่อ 104

Reporter : สาธิต   Photo : สาธิต   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com