พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
31 พฤษภาคม 2555 :: 16:05:44 pm 82744

สภาความมั่นคงแห่งชาติ อบรมแกนนำเยาวชนต้านภัยยาเสพติด

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในพื้นที่ สภาความมั่นคงแห่งชาติ ในเขตทัพเรือภาคที่ 1 เปิดกิจกรรมอบรมแกนนำเยาวชนอนาคตของชาติ ชาย-หญิง 3 โรงเรียน 200 คน ลักษณะเป็นผู้นำ ผู้กล้า แนวคิดสร้างสรรค์ ปลูกจิตสำนึกรักตัวเอง รักครอบครัว รักสถาบัน รักถิ่นฐานบ้านเกิด และรักแผ่นดิน รู้เท่าทันร่วมกันต่อต้านยาเสพติด

สัตหีบ-วานนี้ (30 พ.ค.55) พลเรือตรี ไชยณรงค์ ขาววิเศษ เลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ สภาความมั่นคงแห่งชาติ ในเขตทัพเรือภาคที่ 1 (สล.พมพ.ทรภ.1) และเสนาธิการ ทัพเรือภาคที่ 1 (เสธ.ทรภ.1)อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ประธานในพิธีเปิดอบรมแกนนำเยาวชนต้านภัยยาเสพติด พื้นที่ 1 ณ หอประชุม โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนทอง ต.ประแส อ.แกลง จ.ระยอง จำนวน 200 คน โดยมี นางอัญชลี สารสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนทอง นายไชยรัตน์ เอื้อตระกูล นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลประแส นายบัญญัติ เขียวเศียร ปลัดอำเภอแกลง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มาให้การต้อนรับและร่วมในพิธีเปิดอบรมเยาวชน ซึ่งโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ได้สนับสนุนวิทยากร มาให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดที่มีการพัฒนา โทษ และพิษของยาเสพติดทุกชนิด

 

นางอัญชลี สารสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนทอง กล่าวว่า นับเป็นโอกาสดีที่ สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในพื้นที่ ทัพเรือภาคที่ 1 พร้อมคณะได้ให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ โดยเฉพาะนักเรียนชาย-หญิง ที่กำลังอยู่ในวัยอยากรู้ อยากลอง และช่วงชีวิตที่เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อ เพราะในปัจจุบันยาเสพติดได้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว จนเจ้าหน้าที่ตามไม่ทัน เยาวชนอาจรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ถูกล่อลวงไปในทางที่ผิด ถ้าพวกเขาเหล่านี้มีความรู้ ความเข้าใจ และรู้เท่าทันเล่ห์กลของผู้ไม่หวังดี ก็จะทำให้เยาวชนได้มีโอกาสปฎิเสธ หรือนำเรื่องเหล่านี้ไปแจ้งให้ผู้ปกครอง ครู อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ได้รับทราบ เพื่อไปสู่ขบวนการป้องกันและปราบปรามต่อไป

 

ส่วนทางด้าน พล.ร.ต.ไชยณรงค์ ขาววิเศษ กล่าวว่า ทัพเรือภาคที่ 1 โดยสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในพื้นที่ ในเขตรับผิดชอบชายฝั่งทะเล และเกาะ แก่ง ตั้งแต่จังหวัดชุมพล ถึง จังหวัดตราด โดยมี พลเรือโท ชุมพล วงศ์เวคิน เป็นผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 ได้รับมอบหมายจาก สภาความมั่นคงแห่งชาติ ให้ดำเนินการพัฒนาเพื่อความมั่นคงจัดการอบรม และจัดกิจกรรมให้กับเยาวชน เพื่อสร้างแกนนำเยาวชนในแต่ละพื้นที่ ร่วมกันต่อต้านยาเสพติดที่กำลังแพร่ระบาดไปทุกหัวระแหงของประเทศไทย ด้วยการคัดเลือก และมอบโล่ให้กับผู้ให้การสนับสนุน และผู้เข้ารับการอบรมเป็นการประกาศเกียรติคุณ ให้เกิดประสิทธิภาพในการจูงใจให้เยาวชนที่เป็นอนาคตของชาติ ซึ่งในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม ต.ประแส อ.แกลง จ.ระยอง โรงเรียนวัดสุขไพรวัน ต.พังราด อ.แกลง จ.ระยอง และโรงเรียนวัดเกาะลอย ต.พังราด อ.แกลง จ.ระยอง จำนวน 200 คน ซึ่งได้ส่งนักเรียนที่มีลักษณะเป็นผู้นำ ผู้กล้า แนวคิดเชิงสร้างสรรค์ ให้เป็นแกนนำของโรงเรียน ชุมชน และกลุ่มเยาวชนด้วยกัน ก็จะสามารถสร้างรั้ว กำแพงให้กับครอบครัว โรงเรียน และชุมชนได้อย่างดีเยี่ยม

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com