พัทยาเดลีนิวส์

29 สิงหาคม 2558 :: 10:08:25 am 172922

สภาเมืองพัทยาเห็นชอบร่างงบประมาณรายจ่ายปี 59 กว่า 1.7 พันล้าน

สภาเมืองพัทยา เห็นชอบหลักการร่างงบประมาณรายจ่ายปี 2559 กว่า 1.7 พันล้าน พร้อมเร่งผู้บริหารเบิกจ่ายกระตุ้นเศรษฐกิจ หลังพบก่อหนี้ผูกพัน และแผนงานไม่คืบกว่า 250 โครงการ
สนใจโฆษณา

พัทยา – วันที่ 28 ส.ค.58 นายอิทธิพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา จ.ชลบุรี เสนอญัตติขอรับความเห็นชอบร่างงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2559 กว่า 1,700 ล้านบาท ในวาระที่ 1 ต่อที่ประชุมสภา ตามประมาณการรายรับซึ่งได้มาจากการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียมของท้องถิ่น รายได้จากภาษีที่รัฐเป็นผู้อุดหนุน และจัดสรรให้ ซึ่งสูงกว่าปีที่ผ่านมาประมาณ 100 ล้านบาท

 

โดย นายอิทธิพล ระบุว่า ร่างงบประมาณรายจ่าย ประจำ ปี 2559 จะเป็นการใช้งบประมาณใน 6 หมวดหลัก ได้แก่ งบกลาง งบด้านบุคลากร การดำเนินงานเพื่อสนองการขับเคลื่อนโยบาย งบด้านการลงทุน และรายจ่ายอื่นๆ ซึ่งจะเน้นไปที่งานด้านการขับเคลื่อนนโยบายที่จัดสรรงบประมาณลงไปกว่า 947 ล้านบาท

 

ทั้งนี้ เพื่อใช้ในการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่จะสามารถขับเคลื่อนเมืองพัทยาไปสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวชั้นนำที่สนองตอบความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ

 

ขณะที่สมาชิกสภาเมืองพัทยาหลายคนได้ลุกขึ้นอภิปรายต่อร่างดังกล่าว โดยส่วนใหญ่เห็นว่ามีความเหมาะสม เพียงแต่เน้นให้ฝ่ายบริหารเร่งรัด และติดตามการจัดซื้อ จัดจ้าง และการเบิกจ่ายงบประมาณ ทั้งในส่วนแผนตามงบประมาณค้างเก่า ที่พบว่า มีปัญหาก่อหนี้ผูกพัน และยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณกว่า 250 โครงการ ซึ่งจะทำให้การขับเคลื่อนและกระตุ้นเศรษฐกิจของเมืองพัทยาเป็นไปด้วยความล่าช้า และไม่มีประสิทธิภาพ

 

003 004

 

นอกจากนี้ ยังมีการท้วงติงถึงการเสนอขอจัดสรรงบประมาณในการส่วนการพัฒนา และจัดซื้อคุรุภัณฑ์เพิ่มเติม ในส่วนของโรงพยาบาลเมืองพัทยา โดยระบุว่า ที่ผ่านมา สภาเมืองพัทยาเห็นชอบงบประมาณเพื่อกิจกรรมด้านสาธารณสุข โดยเฉพาะเรื่องของโรงพยาบาลจำนวนมาก ซึ่งถือว่า ปัจจุบันมีความสมบูรณ์ และมีมาตรฐานเป็นที่น่าพอใจ จึงเสนอให้ผู้เกี่ยวข้องหามาตรฐาน และบทสรุปของการพัฒนาที่ชัดเจน เนื่องจากเมืองพัทยา เป็นเมืองท่องเที่ยวชั้นนำที่ต้องมีการพัฒนากิจกรรมด้านอื่นๆ ควบคู่ไปด้วย

 

นอกจากนั้น ที่ประชุมยังมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอร่างดังกล่าว พร้อมจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อขอแปรญัตติในระยะเวลา 2 วัน ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม ถึง 1 กันยายน ก่อนนำร่างเข้าหารือ เพื่อขอรับความเห็นชอบในวาระที่ 2 และ 3 อีกครั้งในวันที่ 3 กันยายนนี้

Reporter : ญาณวรุฒน์   Photo : ญาณวรุฒน์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com