พัทยาเดลีนิวส์

17 กันยายน 2551 :: 19:09:48 pm 28788

สมชาย วงศ์สวัสดิ์ ว่าที่นายกคนที่ 26 ของประเทศไทย

สมชาย วงศ์สวัสดิ์ เกิดเมื่อ 31 สิงหาคม 2490 ที่นครศรีธรรมราช สมรสกับนางเยาวภา วงศ์สวัสดิ์ น้องสาวอดีตนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท. ดร. ทักษิณ ชินวัตร มีบุตร 3 คน คือ นายยศธนัน วงศ์สวัสดิ์, นางสาวชินณิชา วงศ์สวัสดิ์ และนางสาวชยาภา วงศ์สวัสดิ์
สนใจโฆษณา

ว่าที่นายกรัฐมนตรี ?ส้มหล่น? ผู้นี้ สำเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อปี 2513 ก่อนเข้าศึกษาต่อเนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา และสำเร็จในปี 2516 สำเร็จปริญญาบัตร หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 38 เมื่อปี 2539 และสำเร็จการศึกษารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในปี 2545?

ระหว่างนั้น ได้สอบบรรจุเข้าเป็นผู้ช่วยผู้พิพากษา กระทรวงยุติธรรม ในปี 2517 ได้เป็นผู้ช่วยผู้พิพากษาประจำกระทรวง ในปี 2518 เป็นผู้พิพากษาศาลแขวงเชียงใหม่ ในปี 2519 และได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้พิพากษาศาลจังหวัดเชียงใหม่ ในปีต่อมา ก่อนไปเป็นผู้พิพากษาศาลจังหวัดเชียงราย ในปี 2526 และลงภาคใต้ไปเป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพังงาในปี 2529?

จากนั้นได้เป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลคดีเด็กและเยาวชนจังหวัดระยอง ในปี 2530 ไปเป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชลบุรี ในปี 2531 ก่อนเข้าสู่ภาคกลาง ไปเป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนนทบุรี ในปี 2532 ไปเป็นผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญาธนบุรี ในปี 2533 ก่อนได้เลื่อนตำแหน่งผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3 ในปี 2536 และไปเป็นผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค 2 ใน 2540?

ต่อมาในปี 2541 ได้เลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้นเป็นรองปลัดกระทรวงยุติธรรม ฝ่ายวิชาการ ก่อนย้ายอยู่ฝ่ายบริหาร ในปีถัดมา หลังจากนั้นได้เลื่อนตำแหน่งสูงสุดเป็นปลัดกระทรวงยุติธรรม ในปี 2542 และย้ายไปเป็นปลัดกระทรวงแรงงาน ในปี 2549 จนเกษียณอายุราชการ?

 ในช่วงชีวิตข้าราชการ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์มากมาย โดยในปี 2527 ได้รับพระราชทาน ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) ปี 2529 ได้รับพระราชทาน ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) ปี 2532 ได้รับพระราชทาน ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) 2535 ได้รับพระราชทาน มหาวชิรมงกุฎไทย (ม.ว.ม.) 2540 ได้รับพระราชทาน มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.) และปีพระราชทาน 2542 ได้รับ เหรียญจักรพรรดิมาลา (จ.ม.ร.)?

จากนั้นได้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ มากมาย ทั้งประธานกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขานิติศาสตร์, กรรมการเนติบัณฑิตยสภา, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษ, กรรมการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด, กรรมการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน, กรรมการคณะกรรมการกฤษฎีกา, กรรมการคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ, กรรมการคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ, กรรมการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, กรรมการคณะกรรมการอัยการ, กรรมการคณะกรรมการตุลาการ, กรรมการคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารแห่งชาติ, กรรมการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, กรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน), กรรมการ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน), กรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), กรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และกรรมการ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)? 

ก้าวเข้าสู่เส้นทางการเมือง ภายหลังพี่เขยถูกทำการรัฐประหาร 19 กันยายน 2549 ในฐานะรองหัวหน้าพรรคพลังประชาชน ในปี 2550 และได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบสัดส่วน กลุ่มที่ 1 พร้อมดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในปีถัดมา ก่อนวันที่ 9 กันยายน 2551 คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจะลงมติเป็นเอกฉันท์ว่า นายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น มีความผิดฐานดำเนินรายการชิมไปบ่นไป และยกโขยงหกโมงเช้า เป็นเหตุให้สิ้นสุดความเป็นรัฐมนตรี แต่ด้วยความสิ้นสุดเป็นการสิ้นสุดลงเฉพาะตัว ทำให้รัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรีที่เหลือ จึงต้องอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไป?

 จากนั้น สมชาย วงศ์สวัสดิ์ ที่ได้รับมติให้ทำหน้าที่รักษาการนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เดินสายร่วมกับ สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ และ นายแพทย์สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี เชิญพรรคการเมืองร่วมรัฐบาลเดิม เข้าร่วมรัฐบาลอีกครั้ง?

แต่ด้วยไม่มีความชัดเจนในการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรี เป็นเหตุให้อีกหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์การเมืองไทยต้องบันทึกไว้ เมื่อการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีในวันที่ 12 กันยายน 2551 ต้องล่มไป เพราะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคร่วมรัฐบาลเดิม และพรรคพลังประชาชนบางส่วน ไม่เห็นด้วยกับการมติพรรคที่เสนอ สมัคร สุนทรเวช กลับมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอีกครั้ง ได้นัดกันไม่เข้าประชุมฯ ส่งผลให้องค์ประชุมไม่ครบ?

ท่ามกลางเสียงต่อต้านจากทั้งภายนอกและภายในพรรคพลังประชาชน ท้ายสุดเย็นวันเดียวกัน สมัคร สุนทรเวช ประกาศยุติบทบาททางการเมือง แต่ยังคงสภาพเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต่อไป?

การระดมหานายกรัฐมนตรีคนใหม่จึงเกิดขึ้น?

สมชาย วงศ์สวัสดิ์, สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ และ นายแพทย์สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี?

คือ 3 แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคนต่อไปของประเทศไทย ที่กลุ่มต่าง ๆ ภายในพรรคพลังประชาชนเสนอขึ้นมา ซึ่งต่อมา สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ และ นายแพทย์สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี ประกาศถอนตัว มติพรรคจึงออกมาที่ สมชาย วงศ์สวัสดิ์ ท่ามกลางกระแสว่าอาจมีการเอาคืนกรณี ?สภาฯ ล่ม? เกิดขึ้น?

หลังฝ่ากระแสทั้งภายในและภายนอกพรรคมาอย่างทุลักทุเล เมื่อเวลา 09.30 น. เช้าวันนี้ (17 กันยายน 2551) น้องเขยอดีตนายกรัฐมนตรีผู้นี้ ก็ได้รับการคัดเลือกจากสภาผู้แทนราษฎรด้วยคะแนน 298 เสียง ให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี คนที่ 26 ของประเทศไทย ท่ามกลางความขัดแย้งที่ทวีความรุนแรงอย่างไม่มีทีท่าว่าจะสิ้นสุด?

สมชาย วงศ์สวัสดิ์ แตกต่างจากนายกรัฐมนตรีคนก่อน ๆ ตรงที่เขาไม่ใช่ความหวังของประชาชน ในทางกลับกัน ประชาชนก็ไม่ได้คาดหวังอะไรในตัวเขา ยิ่งไปกว่านั้น ถ้าไม่ต่อท้ายชื่อว่า ?น้องเขยทักษิณ? ประชาชนส่วนหนึ่ง ซึ่งอาจจะเป็นส่วนมาก ?ไม่รู้จักเขา? ด้วยซ้ำไป?

จึงไม่น่าแปลกใจที่มีกระแสว่า เขาจะเป็นนายกรัฐมนตรีเพียงเพื่อจัดทัพ ? ตุนเสบียง รับศึกเลือกตั้งให้พร้อม ก่อนที่จะประกาศยุบสภาฯ แต่อีกกระแสก็ว่า เขาไม่ได้มาเพียงแค่นั้น?

จากนี้อีกไม่กี่วัน หลังมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกรัฐมนตรี คงได้รู้กัน ว่าเขามาทำไม

Reporter : PDN staff   Photo : Internet   Category : กฏหมาย

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com