พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
02 มิถุนายน 2559 :: 07:06:49 am 190343

สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย จัดงานประชุมวิชาการประจำปี

สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ จัดงานประชุมวิชาการประจำปีทางเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 40 และประชุมวิชาการนานาชาติ

พัทยา – วันที่ 1 มิ.ย.59 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ ประเสริฐ ทองเจริญ ราชบัณฑิต สาขาแพทยศาสตร์ ที่ปรึกษา WHO เป็นประธานในพิธีเปิดงานประชุมวิชาการทางเทคนิคการแพทย์ประจำปี ครั้งที่ 40 (ACMTT) และการประชุมวิชาการทางเทคนิคการแพทย์อาเซียน (ACCLS) ครั้งที่ 16 ในหัวข้อ “Health and Well-Being in 21st Century” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2559 โดยมีนักเทคนิคการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ อาจารย์ นิสิต นักศึกษาและผู้สนใจทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศประมาณ 2,700 คน เข้าร่วม

 

โดยกิจกรรมในงานประกอบด้วย การอบรมเชิงปฏิบัติการ การบรรยายวิชาการในสาขาต่าง ๆ ทางเทคนิคการแพทย์โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งไทยและต่างประเทศ นิทรรศการแสดงอุปกรณ์ทางการแพทย์จำนวน 200 คูหา การนำเสนอผลงานวิชาการด้วยโปสเตอร์ จำนวน 69 เรื่อง นอกจากนี้ยังมีการมอบรางวัลเทคนิคการแพทย์ดีเด่นให้กับนักเทคนิคการแพทย์ 2 ราย คือ เทคนิคการแพทย์หญิง สุจิตรา มานะกุล มีผลงานดีเด่นด้านการสร้างความเข้มแข็งให้กับวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ สายปฏิบัติการวิชาชีพ และการประยุกต์องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์อย่างสูงแก่การบริบาลสุขภาพประชาชน และรองศาสตราจารย์แพทย์หญิง จิราพร สิทธิถาวร มีผลงานดีเด่นด้านการสร้างความเข้มแข็งให้กับวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ สายวิชาการ และการอุทิศตนทำประโยชน์ให้แก่วงการเทคนิคการแพทย์อย่างต่อเนื่อง

Reporter : ธีระรักษ์ สุทธาธิวงษ์   Photo : ธีระรักษ์ สุทธาธิวงษ์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com