พัทยาเดลีนิวส์

17 ตุลาคม 2552 :: 14:10:40 pm 36196

สมาคมเรือใบ ฝึกอบรมเยาวชน สร้างคลื่นลูกใหม่

นายกสมาคมเรือใบ แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดฝึกอบรมแล่นใบ กีฬาทางเลือกใหม่ เยาวชนไทย ห่างไกลยาเสพติด สร้างความคุ้นคลื่น ลม และเจนกับทะเล และใช้เวลาว่าง ให้เกิดประโยชน์ ขณะปิดภาคเรียน
สนใจโฆษณา

สัตหีบ – วานนี้ (16 ต.ค. 52)? พลเรือเอกกำธร พุ่มหิรัญ นายกสมาคมแข่งเรือใบ แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มีดำริให้คณะกรรมการ สำนักงานสมาคมแข่งเรือใบ แห่งประเทศไทย ฯ ส่วนแยกสัตหีบ อาคารศูนย์สมุทรกีฬา อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ได้จัดให้มีการฝึกแล่นใบ ให้กับเยาวชน และประชาชนทั่วไป ณ อ่าวดงตาล สัตหีบ หลักสูตรเบื้องต้น จำนวน 2 หลักสูตร อบรมตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 24 ตุลาคม 2552 โดยกำหนดให้ หลักสูตรเยาวชน ต้องมีอายุระหว่าง 8 ปี ถึง 14 ปี เป็นผู้มีมารยาทดี และมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง ไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการแล่นใบ เช่น โรคลมชัก ลมบ้าหมู หรือ สายตาสั้นมาก ไม่ติดสารเสพติด ซึ่งต้องมี ผลการศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง??ขึ้นไปเท่านั้นถึงจะมีสิทธิ ในการเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ ในกีฬาแล่นใบได้

สำหรับความเป็นมา ของสมาคมเรือใบแห่งประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2507 พลเรือโทศิริ กระจ่างเนตร ร่วมกับคณะบุคคลอีก 6 คน ได้เล็งเห็นความสำคัญ ของกีฬาแข่งเรือใบ ที่สมควรจะได้รับการส่งเสริม และพัฒนาให้เจริญรุ่งเรือง เทียบเท่านานาประเทศ จึงได้ร่วมกันก่อตั้งสมาคม แข่งเรือใบ โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ ๆ คือ ส่งเสริมการแล่นใบในน่านน้ำไทย วางระเบียบข้อบังคับการแข่งเรือใบ และจัดการแข่งให้เป็นการสมัครเล่น อย่างแท้จริงโดยควบคุมอย่างใกล้ชิด จัดให้มีการแข่งระหว่างประเทศ ในน่านน้ำไทย เข้าร่วมกับองค์การแข่งขันเรือใบ ระหว่างประเทศ และองค์การส่วนภูมิภาค ทั้งนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง

ต่อมาในสมัย พลเรือโทอาคม ศรีคชา เป็นนายกสมาคม ได้มีหนังสือกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระมหากรุณา ให้สมาคมแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยอยูในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณ ให้สมาคมแข่งเรือใบ แห่งประเทศไทยอยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์

ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2530 เป็นต้นมา นับว่าเป็นความสำเร็จอย่างสูง ที่เรือใบไทยได้สร้างชื่อเสียงในระดับสากล และระดับโลกมาแล้ว นักกีฬารุ่นเก่าได้ถดถอย และก้าวไปสู่ครูฝึกนักกีฬา สมาคมกีฬาแข่งเรือใบ แห่งประเทศไทย จำเป็นต้องสร้างนักกีฬารุ่นใหม่ เข้ามาทดแทนนักกีฬารุ่นเก่า ต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวกีฬา

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com