พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
02 ธันวาคม 2553 :: 13:12:19 pm 45631

สอบทักษะพูดฟัง “กฎใหม่” ขอวีซ่าไปอังกฤษ

ทักษะด้านภาษาของคุณดีพอหรือยัง กับการขอวีซ่าเพื่อติดตามคู่รักคู่ชีวิตที่เป็นพลเมืองอังกฤษเข้าหรือขอพำนักถาวรที่สหราช อาณาจักร เมื่อสถานทูตอังกฤษออกกฎใหม่ พร้อมทดสอบทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของคุณในระดับ A1 level การพูดและการฟัง

โดยสถานทูตอังกฤษ ได้ออกมาเผย ตั้งแต่ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2553 เป็นต้นไป ผู้ที่ไม่ใช่พลเมืองชาวยุโรปที่ต้องการขอเข้าหรือขอพำนักถาวรที่สหราช อาณาจักร เพื่อติดตามคู่ชีวิตที่เป็นพลเมืองอังกฤษ หรือผู้ที่พำนักถาวร จะต้องแสดงทักษะในการพูดและเข้าใจภาษาอังกฤษ โดยการทดสอบทักษะการใช้ภาษาอังกฤษจากสถาบันที่ได้รับการรับรองเท่านั้น

กฎใหม่นี้จะบังคับใช้กับผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าในฐานะ สามี ภรรยา คู่สมรสเพศเดียวกัน คู่ชีวิตที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส คู่ชีวิตเพศเดียวกัน คู่หมั้น และคู่หมั้นเพศเดียวกัน เพื่อติดตามพลเมืองหรือบุคคลที่พำนักถาวรในสหราชอาณาจักร ซึ่งการทดสอบนี้ จะบังคับใช้ทั้งกับผู้ยื่นคำร้องในสหราชอาณาจักรและผู้ยื่นคำร้อง จากต่างประเทศ ซึ่งคู่สมรสและคู่ชีวิตต้องแสดงทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในระดับ A1 level of the Common European Framework of Reference (การพูดและการฟัง) และจะต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการทดสอบ จากสถาบันทดสอบที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราช อาณาจักร

นายเอ็ด แมคกี ผู้จัดการภูมิภาคเอเชียตะวันออก สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร กล่าวว่า “ข้อ บังคับใหม่นี้ได้ประกาศครั้งแรกเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา และเนื่องจากจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในอีกไม่กี่วันข้างหน้า ทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักรจึงขอประกาศเพื่อย้ำเตือนแก่ ผู้ที่ต้องการจะยื่นขอวีซ่าถาวรเริ่มตั้งแต่ในวันที่ 29 พฤศจิกายนว่า ผู้ยื่นคำร้องจะต้องผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษนี้ก่อน”

ทั้งนี้เพื่อให้คู่สมรสใหม่เหล่านี้ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมในการดำเนินชีวิตต่างๆของพลเมืองสหราชอาณาจักรในระยะ ต้น และจะสามารถปรับตัวให้กลมกลืนกับชีวิตความเป็นอยู่ในสังคมวงกว้างของสหราช อาณาจักรได้อย่างง่ายขึ้นในระยะต่อมา

สำหรับผู้สนใจ ดูรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซด์ UK Border Agency รวมทั้งรายชื่อทั้งหมดของสถาบันทดสอบทักษะภาษาอังกฤษที่ได้รับการรับรอง ที่ English language test providers ส่วนรายละเอียดของสถาบันทดสอบทักษะภาษาอังกฤษระดับ A1 ในประเทศไทยค้นหาได้ที่ ‘A1 level in Thailand’ จากเว็บไซด์ของ www.vfs-uk-th.com

ที่มา : แนวหน้า

Photo : Internet   Category : กฏหมาย

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com