พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
19 กรกฎาคม 2557 :: 05:07:41 am 139026

สัตหีบ แก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและการ ค้ามนุษย์

ฐานทัพเรือสัตหีบ จัดสัมมนาแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและการ ค้ามนุษย์ ซึ่งปัจจุบันถือเป็นปัญหาระดับชาติ ที่ต้องเร่งดำเนินการแก้ไขโดยด่วน

สัตหีบ-วานนี้ ( 18 ก.ค. 57 ) พล.ร.ต.ธีร์ อุปนิสากร เสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานการประชุมร่วมหน่วยงานภาครัฐ และผู้ประกอบการพื้นที่อำเภอสัตหีบ เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว และการ ค้ามนุษย์ ในพื้นที่อำเภอสัตหีบ อย่างบูรณาการ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2557 ณ ห้องประชุมปลาดาว อาคารรับรอง ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกว่า 20 หน่วยงาน และผู้ประกอบการแรงงาน เข้าร่วมเพื่อหาทางออกให้เป็นไปตามนโยบายของ คสช.

 

น.อ.คมพันธ์ อุปลานนท์ ผอ.กองยุทธการและข่าว ฐานทัพเรือสัตหีบ กล่าวว่า ฐานทัพเรือสัตหีบ ในฐานะกองร้อยรักษาความสงบกองทัพเรือที่ 8 ได้จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว และการ ค้ามนุษย์ ในพื้นที่อำเภอสัตหีบอย่างบูรณาการ ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการ ซึ่งสอดคล้องกับประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในการป้องกันและปราบปรามการ ค้ามนุษย์ และการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว การประชุมสัมมนา โดยมีการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติให้ทุกฝ่าย ดำเนินการเรื่องแรงงานต่างด้าว ให้เป็นแนวทางเดียวกัน และมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ แรงงานต่างด้าวปัจจุบัน โดยมีวิทยากรจาก สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี มาบรรยายในหัวข้อ การให้บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ ( ONE STOP SERVICE) และสถานการณ์ผลกรทบของแรงงานต่างด้าวในประเทศ

 

ค้ามนุษย์ แรงงานต่างด้าว

 

นอกจากนี้ การประชุมสัมมนายังให้ทุกฝ่ายร่วมออกความคิดเห็น ในหัวข้อ ปัญหานายหน้าเถื่อน เพื่อแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว ที่นำไปสู่พฤติกรรมการ ค้ามนุษย์ ปัญหาการปฏิบัติตามกฎหมาย และปัญหาแรงงานต่างด้าวในพื้นที่โดยเฉพาะ ช่องแสมสาร และชุมชนบางเสร่

 

พล.ร.ต.ธีร์ อุปนิสากร เสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ กล่าวว่า จากสภาวะปัญหายาเสพติด การโจรกรรม อาชญากรรม และความขัดแย้งในสังคม ล้วนมีแนวโน้มความรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะปัญหาแรงงานต่างด้าว และการ ค้ามนุษย์ ซึ่งปัจจุบันถือเป็นปัญหาระดับชาติ ที่ต้องเร่งดำเนินการแก้ไขโดยด่วน เพราะคือ ต้นตอที่มาของปัญหาทุกอย่าง ด้วยเหตุนี้ คสช.จึงมีนโยบายให้ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เร่งหาทางแก้ไข ป้องกัน และปราบปราม อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ เนื่องจากประเทศไทยถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถือเกี่ยวกับปัญหาการ ค้ามนุษย์ ในระดับเทียร์ 3 นั่นคือ ประเทศไทยไม่ดำเนินการตามมาตรฐานการ ค้ามนุษย์ ที่สหรัฐ ได้กำหนดไว้ อันส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจของประเทศอย่างใหญ่หลวง จึงจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือกับทุกฝ่าย เพื่อบูรณาการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว และการ ค้ามนุษย์ อย่างเป็นรูปธรรม

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวอาชญากรรม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com