พัทยาเดลีนิวส์

20 ธันวาคม 2553 :: 11:12:32 am 48669

สัมมนานายด่านศุลกากร ทั่วประเทศ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนานายด่านศุลกากร ประจำปีงบประมาณ 2554 เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูง ผู้อำนวยการสำนัก และนายด่านศุลกากรทั่วประเทศ ได้ร่วมกันพิจารณากำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานของด่านศุลกากรในอนาคตให้มีความเป็นมาตรฐานเดียวกัน
สนใจโฆษณา

พัทยา – วานนี้ (19 ธ.ค. 53) ที่ห้องนภาลัย อี โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จ.ชลบุรี นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนานายด่านศุลกากร ประจำปีงบประมาณ 2554 และมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานช่วงครึ่งปีแรก โดยมีผู้บริหารระดับสูง ผู้อำนวยการสำนักงานและหัวหน้าด่านศุลกากรทั่วประเทศทั้งสิ้น 80 คน ให้การต้อนรับ

โดยนายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ รมช.กระทรวงการคลัง กล่าวว่า กรมศุลกากรเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จในการจัดตั้งประชาคมอาเซียนในปี 2015 เป็นการอำนวยความสะดวกทางการค้า เพื่อส่งเสริมขีดความสามารถในการส่งออก ซึ่งเป็นหลักสากลในการดำเนินงานของศุลกากรทั่วโลก และความร่วมมือด้านการขนส่ง เพื่อให้การขนส่งในระบบเครือข่ายมีประสิทธิภาพ มั่นคง และบูรณาการในอาเซียน ซึ่งถือเป็นการดำเนินงานหนึ่งในการรวมกลุ่มทางศุลกากร ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือกับหน่วยงานราชการในกลุ่มประเทศเพื่อให้การดำเนินงานนี้ประสบความสำเร็จ

นอกจากนี้ ในปี 2554 องค์การศุลกากรโลก หรือ WCO ได้กำหนดให้เป็นปีแห่งความรู้ หรือ เดอะเยียร์ ออฟ โนเลดจ์ (the year of knowledge) โดยมีหัวข้อสำคัญ คือ โนเลดจ์ อะ คาเทเลสท์ ฟอร์ คัสทอมส์ แอ็กซเลนซ์ (Knowledge a catalyst for customs excellence) ทำให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรต้องตื่นตัวในการรับสภาพและความรู้ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น อยู่ตลอดเวลา ศุลกากรจะต้องไม่เพียงแคทันสมัยแต่ต้องเป็นผู้นำสมัย เพื่อส่งเสริมให้ภาคเอกชนเกิดการพัฒนา และเป็นผู้ชี้ทางของการก้าวไปข้างหน้าของประเทศอย่างมั่นคงและยั่งยืน

สำหรับการสัมมนาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูง ผู้อำนวยการสำนัก และนายด่านศุลกากรทั่วประเทศ ได้ร่วมกันพิจารณากำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานของด่านศุลกากรในอนาคตให้มีความเป็นมาตรฐานเดียวกัน และสร้างการรับรู้และปรับตัวของศุลกากรต่อการเปลี่ยนแปลงอันเกิดจากปัจจัยภายนอกขององค์กร อีกทั้งเป็นโอกาสในการพบปะแลกเปลี่ยนความคิด และประสบการณ์ในการบริหารงานในบริบทที่แตกต่างกันของผู้บริหารภายในกรมศุลกากร ตลอดจนได้มีโอกาสรับทราบนโยบายจากผู้บริหารระดับสูงเพื่อกำหนดทิศทางในการแก้ปัญหา และพัฒนางานในความรับผิดชอบให้เกิดผลสัมฤทธิ์ สอดคล้องกับบทบาทและนโยบายของกรมศุลกากรและกระทรวงการคลังต่อไป

Reporter : ญาณวรุฒน์   Photo : ญาณวรุฒน์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com