พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
29 กรกฎาคม 2557 :: 01:07:25 am 139745

สาธารณสุข เมืองพัทยา ตรวจสุขภาพพระภิกษุสามเณร

สาธารณสุข เมืองพัทยา ลงพื้นที่ตรวจสุขภาพพระภิกษุสามเณร ตามโครงการเมืองพัทยารักษ์สุขภาพ ที่ วัดชัยมงคล พระอารามหลวง มีพระกว่า 300 รูป เดินทางเข้าตรวจ

พัทยา-วานนี้ (28 ก.ค. 57) เมื่อเวลา 07.30 น. ที่ วัดชัยมงคล พระอารามหลวง เมืองพัทยา นางสุภาพร เชิดชัยภูมิ ผอ.สำนัก สาธารณสุข เมืองพัทยาได้นำทีมแพทย์ พยาบาล สนอง “โครงการเมืองพัทยารักษ์สุขภาพ” ซึ่งมีพระภิกษุและสามเณร วัดในเขตพื้นที่เมืองพัทยา กว่า 300 รูป ที่มาเข้ารับการตรวจในวันนี้

 

สาธารณสุข สาธารณสุข

 

ปัจจุบันพบว่าพระภิกษุอาพาธด้วยโรคไขมันในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคปอด หัวใจ และหลอดเลือด ซึ่งมีสาเหตุมาจากพฤติกรรมการดำรงชีวิตและการบริโภคอาหารที่ได้รับมาจากการ ถวายอาหารของญาติโยม พระสงฆ์เป็นกลุ่มบุคคลหนึ่งที่มีความสำคัญทางสังคมอย่างมาก และไม่อาจหลีกพ้นจากความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสุขภาพดังกล่าวได้ เนื่องจากข้อจำกัดด้านการบริโภคอาหารและการออกกำลังกายของพระสงฆ์

 

สาธารณสุข สาธารณสุข

 

ตลอดจนการเข้าถึงบริการด้าน สาธารณสุข ที่ไม่สามารถปฏิบัติได้เหมือนคนปกติ ทั่วไป ถึงแม้ว่าในปัจจุบันจะมีนโยบายด้านการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ที่ให้สิทธิสำหรับ พระสงฆ์ที่อาพาธแล้วสามารถเข้ารับการบริการในโรงพยาบาลสงฆ์และโรงพยาบาลใน สังกัดกระทรวง สาธารณสุข ได้ฟรีทั่วประเทศ ตามสิทธิหลักประกันถ้วนหน้า ตลอดจนการขยายบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้ครอบคลุมทั่วประเทศแล้วก็ตาม

 

ดังนั้นทางเมืองพัทยาจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการตรวจคัดกรองโรคในเบื้องต้น เพื่อที่จะได้ทราบผลในการวินิจฉัยโรคและเข้ารับการรักษาได้ทันท่วงที

Reporter : สามารถ ทองเสริม   Photo : สามารถ ทองเสริม   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com