พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
21 กรกฎาคม 2551 :: 18:07:59 pm 31173

หารือ กรณีให้พัทยา – พื้นที่เชื่อมโยง เป็นเขตพัฒนาพิเศษ

เมืองพัทยา ร่วมกับ องค์การบริหาร การพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) จัดการประชุม รับฟังความคิดเห็น เพื่อให้เมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยงเป็นเขตพัฒนาพิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยยังไม่ได้ข้อยุติ มีประชาชนบางส่วนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย

พัทยา – วานนี้ (21 ก.ค. 51) นายอิทธิพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา และ ดร.เริงศักดิ์ สูทกวาทิน ผู้อำนวยการสำนักประสานงานพื้นที่พิเศษ ร่วมเป็นประธานเปิดการประชุมการรับฟังความคิดเห็น เพื่อให้เมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยงเป็นเขตพัฒนาพิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยมีประชาชนชาวเมืองพัทยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับฟังกันอย่างคับคั่ง ณ ห้องทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา

หลังจากเมืองพัทยาได้ประชุมพิจารณาเพื่อนำเสนอ เกาะไผ่ และพื้นที่เชื่อมโยงน่าที่พัฒนา เพื่อให้เป็นเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษเพื่อการท่องเที่ยว จากเดิมที่เป็นพื้นที่รับผิดชอบของทางฐานทัพเรือเป็นผู้ดูแล

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) พร้อมคณะ และคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (กพท.) พร้อมคณะ และคณะผู้อำนวยการสถานศึกษาทั้ง 10 โรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา เข้าร่วมหารือและนำเสนอเกาะไผ่ และพื้นที่เชื่อมโยง ให้กับทางคณะรัฐมนตรีทราบ (ครม.) ทราบ และยกเกาะไผ่รวมถึงพื้นที่เชื่อมโยง เพื่อให้เป็นเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษ เพื่อการท่องเที่ยว เช่นเดียวกับสถานที่ท่องเที่ยวต่างในประเทศ เพื่อยกระดับเมืองพัทยาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับโลกที่ผ่านมา

ต่อมาทางเมืองพัทยาพร้อมด้วย อพท. ได้จัดการประชุมการรับฟังความคิดเห็น เพื่อให้เมือพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยงเป็นเขตพัฒนาพิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยได้ประสานหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและประชาชนชาวเมืองพัทยา เข้าร่วมการรับฟัง เพื่อให้เสนอความคิดเห็นของแต่ละบุคคลว่าเห็นด้วยหรือไม่อย่างไร ในการยกเมืองพัทยาเป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

โดยประชาชนชาวเมืองพัทยาบางส่วนที่เข้าร่วมการรับฟังมีความคิดเห็นแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และไม่มีความคิดเห็น จากการรับฟัง ชาวพัทยาที่ไม่เห็นด้วยได้กล่าวในที่ประชุมว่า ทางเมืองพัทยาน่าที่จะมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่เมืองพัทยา ได้รับรู้ก่อนที่จะเริ่มการประชุมการรับฟังความคิดเห็น เพราะประชาชนบางส่วนมาก ไม่สามารถรู้ได้ว่าทางเมืองพัทยาได้ทำอะไรอยู่ และก็ไม่รู้ว่าการยกพื้นที่เมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยงเป็นเขตพัฒนาพิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนั้น จะมีผลกระทบกับพี่น้องชาวเมืองพัทยาที่ประกอบธุรกิจอย่างไรบ้าง

ส่วนทางด้านที่เห็นด้วย ได้กล่าวว่า การยกพื้นที่เมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยงเป็นเขตพัฒนาพิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เป็นการสมควรเป็นอย่างมาก เพื่อที่เมืองพัทยา จะเป็นการยกระดับการท่องเที่ยวเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก เหมือนกับสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ในประเทศไทย ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าเมาได้เป็นจำนวนมาก ถ้าเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยงได้เป็นพื้นที่พัมนาพิเศษ น่าจะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากกว่าที่อื่น ๆ ด้วยที่เมืองพัทยามีทะเลที่สวยงามและมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมายที่ต้องพัฒนา

Reporter : จิรวัฒน์   Photo : จิรวัฒน์   Category : ข่าวท่องเที่ยว

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com