พัทยาเดลีนิวส์

07 สิงหาคม 2556 :: 15:08:32 pm 114054

ห้ามยานพาหนะทุกชนิด เข้า – ออก สะพานท่าเทียบเรือพัทยา (แหลมบาลีฮาย)

ด้วยโครงสร้างหลักของสะพานท่าเทียบเรือ (แหลมบาลีฮาย) เกิดการชำรุด ทำให้ไม่สามารถรับน้ำหนักยานพาหนะที่ใช้สัญจรบนสะพานท่าเทียบเรือได้ ซึ่งหากยังมีการใช้ยานพาหนะสัญจรบนสะพานท่าเทียบเรือ อาจส่งผลกระทบต่อโครงสร้างสะพานให้เกิดความเสียหายมากขึ้น และเกิดอันตรายต่อประชาชนที่ใช้สะพานดังกล่าว
สนใจโฆษณา

ดังนั้น อาศัยอำนาจตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2556 หมวด 4 มาตรา 62 ภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติของกฎหมาย เมืองพัทยามีอำนาจหน้าที่ดำเนินการในเขตเมืองพัทยาในเรื่องดังต่อไปนี้ 1.การรักษาความสงบเรียบร้อย 3.การคุ้มครองและดูแลรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 6.การจัดการจราจร 10.การจัดให้มีการควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือและที่จอดรถ

เมืองพัทยาจึงขอประกาศห้ามยานพาหนะทุกชนิด เข้า – ออก สะพานท่าเทียบเรือ (แหลมบาลีฮาย) ทั้งนี้หากมีจำเป็นต้องใช้รถบรรทุกของ เพื่อขนส่งทางเรือ ต้องขอความร่วมมือให้ใช้ท่าเรือขนขยะของเมืองพัทยาในการใช้งานต่อไป

Category : ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com