พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
14 กันยายน 2559 :: 07:09:54 am 196478

อบต.พลูตาหลวง จัดถนนเด็กเดินภายใต้แนวคิด “เด็กนำ ผู้ใหญ่หนุน”

อบต.พลูตาหลวง จัดถนนเด็กเดินภายใต้แนวคิด “เด็กนำ ผู้ใหญ่หนุน” หวังสร้างพื้นที่สร้างสรรค์ให้เด็ก และเยาวชนได้เตรียมพร้อมในการพัฒนาศักยภาพ สร้างพลังขับเคลื่อนสู่การเป็นประชาคมอาเซียนอย่างภาคภูมิ

สัตหีบ – วันที่ 13 ก.ย.59 นายนรเสฏฐ์ ศรีตะพัสโส นายอำเภอสัตหีบ เป็นประธานเปิดโครงการถนนเด็กเดิน ประจำปี 2559 โดยมี พ.จ.อ.วิษณุ โตสมบัติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้อำนวยการสถานศึกษา ดร.สะถิระ เผือกประพันธุ์ นักเรียน และผู้ปกครอง ร่วมเปิดโครงการและเข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

 

03 04

 

นายธนกร แซ่อึ้ง ในนามสภาเด็กและเยาวชนตำบลพลูตาหลวง กล่าวว่า อบต.พลูตาหลวง ได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้นภายใต้แนวคิด “เด็กนำ ผู้ใหญ่หนุน” เพื่อนสร้างพื้นที่สร้างสรรค์ให้แก่เด็กและเยาวชนได้เตรียมพร้อมในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง และเป็นพลังขับเคลื่อนสู่การเป็นประชาคมอาเซียนอย่างภาคภูมิ ซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นในวันนี้ ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการผลงานของนักเรียน การแสดงความสามารถ และการเรียนรู้จากซุ้มกิจกรรมต่างๆ ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้สัมผัสกับประสบการณ์จริง และมีผลงานเป็นของตนเองเกิดความภาคภูมิใจ เพื่อนำเสนอต่อสาธารณชนในการร่วมกันขับเคลื่อนไปสู่ “พลูตาหลวงเมืองหน้าอยู่สำหรับเด็กและเยาวชน”

 

05 06

 

นายนรเสฏฐ์ กล่าวว่า เด็กและเยาวชนคืออนาคตของชาติ และเป็นต้นกล้าสำคัญที่จะเติบโตสร้างรากฐานและกำหนดทิศทางของประเทศ หากเด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่และเหมาะสม ได้รับการบ่มเพาะอย่างถูกวิธี และได้เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ย่อมจะทำให้เขาเติบโตได้อย่างมีคุณค่า เป็นทรัพยากรที่สำคัญยิ่งของประเทศชาติ เพราะเด็กและเยาวชนในวันนี้ก็คือผู้ใหญ่ในวันหน้า ซึ่งต้องมีหน้าที่ในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติต่อไปในอนาคต

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com