พัทยาเดลีนิวส์

14 กรกฎาคม 2553 :: 12:07:11 pm 26701

อบรมเกษตรกร “พัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง”

เทศบาลตำบลเขตอุดมศักดิ์ จัดโครงการพัฒนากิจกรรมศูนย์บริการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยเป็นไปในลักษณะของการพัฒนาอย่างยั่งยืน มุ่งเน้นการปลูกพืชสมุนไพร และการแปรรูปอาหาร
สนใจโฆษณา

สัตหีบ – วานนี้ (13 ก.ค. 53) นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมตรีตำบลเขตอุดมศักดิ์ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนากิจกรรมศูนย์บริการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลสัตหีบ จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 13 – 14 กรกฎาคม 2553 โดยมีเกษตรกร ชาวบ้าน และผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลตำบลสัตหีบ กว่า 100 คน เข้าร่วมโครงการ และได้รับเกียรติจาก อาจารย์ สุพจน์ ตั้งจตุพร ครูชำนาญการพิเศษ และนาย เอกภพ คุ้มหอม ครูวิทยฐานะชำนาญการ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลสัตหีบ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลตำบลเขตอุดมศักดิ์ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

นายกฤติน มีลาภ รองปลัดเทศบาลตำบลเขตอุดมศักดิ์ ในนามผู้ดำเนินโครงการ กล่าวว่า ตามนโยบายการบริหารงานของเทศบาลตำบลเขตอุดมศักดิ์ ด้านเศรษฐกิจ งานส่งเสริมการประกอบอาชีพ และยกระดับรายได้ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ในวันนี้ เทศบาลตำบลเขตอุดมศักดิ์ โดยกองสวัสดิการสังคม ได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการเรียนรู้ของเกษตรกรตำบลสัตหีบ ให้มีศักยภาพในการวางแผน และพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และเป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารความรู้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในด้านการเกษตรให้มีความเข้มแข็ง และเป็นไปในลักษณะของการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ การฝึกอบรมจะมุ่งเน้นการปลูกพืชสมุนไพร และการแปรรูปอาหาร

นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตอุดมศักดิ์ กล่าวว่า จากอดีตคนไทยส่วนใหญ่ล้วนประกอบอาชีพเกษตรกร หลังประเทศชาติได้มีการพัฒนาไปอย่างก้าวไกล ทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ทิ้งอาชีพเกษตรกร ซึ่งเป็นอาชีพหลักของคนไทย ไปประกอบอาชีพอื่น ทำให้ชาวบ้านที่ประกอบอาชีพเกษตรกรในเขตเทศบาลตำบลเขตอุดมศักดิ์ เหลือจำนวนน้อยลง จึงจำเป็นต้องจัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้ และนำไปถ่ายทอดให้ชาวบ้านในชุมชนหันมาประกอบอาชีพเกษตรกร และดำเนินไปอย่างถูกต้อง เจริญตามรอยเท้าพ่อของแผ่นดิน โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com