พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
03 กรกฎาคม 2557 :: 01:07:19 am 137889

อบรมโครงการพัฒนาความรู้ เอาชนะยาเสพติด

เมืองพัทยาร่วมกับสถานีตำรวจภูธรพัทยา เปิดอบรมโครงการพัฒนาความรู้ของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดเมืองพัทยา

พัทยา-เมื่อเร็วๆ นี้ (1 ก.ค. 57) เมื่อเวลา 08.30 น. ที่ ห้องประชุม 401 ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย รองประธานสภาเมืองพัทยาและนายวุฒิพล เจริญผล หัวหน้าสำนักปลัดเมืองพัทยา ร่วมกันเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาความรู้ของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดเมืองพัทยา โดยมีวิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา อบรมให้ความรู้แก่ผู้ที่เข้ารับการอบรม

 

ซึ่งศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหายาเสพติด ส่วนรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงสำนักปลัดเมืองพัทยา ได้จัดกิจกรรมอบรมตามโครงการพัฒนาความรู้ของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดเมืองพัทยา ประจำปี 255 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีการพัฒนาความรู้ เสริมสร้างความสมานฉันท์ ความสามัคคี การทำงานเป็นทีม มุ่งเน้นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับเป็นการรองรับนโยบายของทางรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

 

23 24

 

การอบรมในครั้งนี้ประกอบด้วย พนักงานลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างเมืองพัทยา เจ้าหน้าที่เทศกิจ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และอาสาสมัครมูลนิธิทัพยา 2310 รวมทั้งสิ้น 150 คน เข้ารับการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในปัจจุบัน และกำหนดการเดินทางไปศึกษางาน ณ จังหวัดสงขลา จังหวัดนครศรีธรรมราช และสำนักป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 4 (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) ในระหว่างวันที่ 1-4 กรกฎาคม 2557 และทางเมืองพัทยาหวังอย่างยิ่งว่าผู้ที่ได้เข้ารับการอบรมและได้ไปดูงานในครั้งนี้ จะได้ประโยชน์ และนำความรู้ที่ได้รับ ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน เพื่อพัฒนาตนเองและองค์กรต่อไป

Reporter : สามารถ ทองเสริม   Photo : สามารถ ทองเสริม   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com