พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
05 มีนาคม 2557 :: 08:03:21 am 126384

อบรม Clean Food Good Taste & Food Safety of Pattaya City

เมืองพัทยาจัดอบรมให้ความรู้ทางด้านอาหารตามโครงการ Clean Food Good Taste & Food Safety of Pattaya City เพื่อสร้างความเป็นมาตรฐาน และรองรับ AEC ที่จะมีขึ้นเร็วๆ นี้

พัทยา-วานนี้ (4 ก.พ. 57) เมื่อเวลา 13.00น. ที่ห้องประชุม 241 ศาลาว่าการเมืองพัทยา ได้มีการอบรมให้ความรู้ทางด้านอาหารตามโครงการ Clean Food Good Taste & Food Safety of Pattaya City โดยมีนายสำเภา แสงธนาภรณ์ ประธานชมรมอาหารเมืองพัทยา และนางบุปผา ส่งสกุลชัย นักวิชาการสุขาภิบาลเมืองพัทยา ร่วมกันเป็นประธาน พร้อมด้วยมีหัวหน้าเชฟโรงแรมในเมืองพัทยา เข้าร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก

pdn3 pdn4

โดยการอบรมกันในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้มุ่งเน้นให้ประชาชนได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัย โดยเริ่มจากแหล่งผลิตอาหารสด แหล่งจำหน่ายอาหารสด จะต้องไม่ใช้สารเคมีหรือปนเปื้อนที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคเจือปนในอาหาร 6 ชนิด ได้แก่ บอแรกซ์ , สารฟอกขาว, สารกันรา, สารฟอร์มาลีน , สารเร่งเนื้อแดง และสารตกค้างในผัก โดยดำเนินการในโครงการที่ชื่อว่า “อาหารปลอดภัย (Food Safety)” สำหรับอาหารปรุงสุกพร้อมจำหน่ายต้องสะอาดปราศจากการปนเปื้อนของเชื้อโรค และผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามข้อกำหนดด้านสุขาภิบาลอาหารของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดยดำเนินการในโครงการที่ชื่อว่า “อาหารสะอาดรสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste)”

และเมืองพัทยาได้สนองนโยบายของรัฐบาล โดยงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานด้านอาหารปลอดภัยโดยดำเนินการตรวจสอบคุณภาพอาหาร และดำเนินการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน ในกลุ่มต่างๆ เช่น กลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหาร , กลุ่มผู้ประกอบการโรงแรม, กลุ่มขายอาหารประเภทแผงลอยและรถเข็น ตลอดจนกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข เพื่อพัฒนาคุณภาพร้านอาหารในเขตเมืองพัทยาให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหารและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้บริโภคอาหารที่สะอาดและปลอดภัย อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมอาหารให้ถูกหลักอนามัยเพื่อรองรับ AEC

Reporter : สามารถ ทองเสริม   Photo : สามารถ ทองเสริม   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com