พัทยาเดลีนิวส์

20 มิถุนายน 2558 :: 08:06:52 am 166729

อปพร. เขตรอุดมศักดิ์ ฝึกผจญเพลิงรับมือภัยพิบัติ

อปพร. เขตรอุดมศักดิ์ ฝึกผจญเพลิงรับมือภัยพิบัติ สร้างความอุ่นใจสู่ชุมชน
สนใจโฆษณา

สัตหีบ – (19 มิ.ย. 58) นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา ผู้อำนวยการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ( อปพร. ) ประจำปี 2558 ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี มีอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จำนวน 100 นาย เข้ารับการอบรมการป้องกันอัคคีภัย โดยวิทยากรครูฝึกจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และวิทยากรจากวิทยาลัยป้องกัน จังหวัดปราจีนบุรี ในระหว่างวันที่ 19-20 พ.ค.58

 

03 04

 

นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา กล่าวว่า ในปัจจุบัน เทคโนโลยีต่าง ๆ มีผลกับการดำรงชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก ซึ่งมีผลทำให้เกิดสภาวะโลกร้อน ผลเสียในด้านต่าง ๆ และมีแนวโน้มในการเกิดภัยพิบัติมากขึ้น โดยเฉพาะอัคคีภัย ซึ่งเหตุการณ์ในแต่ละครั้งมีความรุนแรง และสร้างความสูญเสียทั้งด้านชีวิต และทรัพย์สิน ของประชาชน อย่างหาที่เปรียบไม่ได้

 

05 06

 

ดังนั้น การอบรมเสริมสร้างพัฒนาองค์ความรู้ ความชำนาญ และเพิ่มประสิทธิภาพ ทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ ให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งถือเป็นการทบทวนความรู้ความเข้าใจ ตลอดจน เพิ่มพูนความรู้ด้านการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ในหลักการบรรเทาอันตราย ลดความเสียหายอันเนื่องมากจากสาธารณภัยต่าง ๆ เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเวลา อีกทั้ง สามารถเป็นกำลังเสริมให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และมีส่วนร่วมกับทางราชการ ในการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือสังคมร่วมกัน อีกด้วย

 

07 08

 

ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ ได้มีการฝึกจำลองสถานการณ์ รถบรรทุกแก๊สหุงต้ม เกิดอุบัติเหตุพุ่งชนกับรถยนต์ ส่งผลมีผู้ได้รับบาดเจ็บ มีแก๊สรั่วไหล เพลิงลุกไหม้ และระเบิด บนเส้นทางจราจร ตลอดจน การสกัดเพลิงไหม้ในครัวเรือน และการใช้ถังดับเพลิง CO2 สกัดเพลิงที่เกิดจากน้ำมันเชื้อเพลิง การฝึกครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้ลงปฏิบัติในสถานการณ์ที่สมจริง ทำให้เมื่อเผชิญกับเหตุจะไม่เกิดความตกใจ มีสติ และสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างถูกวิธี และปลอดภัย อีกด้วย

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com