พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
10 กันยายน 2558 :: 08:09:26 am 173845

อพท.ผนึกภาคเอกชนจัดทำระบบฐานข้อมูลโรงแรมที่พัก

ภาครัฐ และเอกชน 5 หน่วยงาน นำร่องจัดทำฐานข้อมูลโรงแรมที่พักในพื้นที่พิเศษเมืองพัทยา และพื้นที่เชื่อมโยง หวังได้ตัวเลขซัพพลายที่แท้จริงใช้เป็นฐานข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้เพื่อประโยชน์ ระยะเวลา 1 ปี พบพื้นที่มีสถานประกอบการโรงแรมที่พักกว่า 2,600 แห่ง ล่าสุดส่งมอบระบบให้เมืองพัทยา เป็นผู้ดำเนินการต่อ

พัทยา – วันที่ 8 ก.ย.58 เมื่อเวลา 09.30 น. ที่ ห้องเอราวัณ โรงแรมไอยรา แกรนด์ พัทยา ดร.ชูวิทย์ มิตรชอบ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ อพท. ได้รับเกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อส่งมอบระบบฐานข้อมูลด้านโรงแรมที่พักในพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง

ด้าน ดร.ชูวิทย์ ผู้ช่วผู้อำนวยการ อพท. เปิดเผยว่า จากปัญหาการไม่มีระบบฐานข้อมูลที่แม่นยำและเป็นเอกภาพ อทพ. จึงได้มีแนวคิดในการจัดทำฐานข้อมูลกลางด้านโรงแรมที่พัก ในรูปแบบระบบฐานข้อมูลในปีงบประมาณ 2557 เพื่อเปิดให้เจ้าของสถานประกอบการโรงแรมที่พักได้เข้ามาลงทะเบียนจำนวนที่พักของตัวเอง จากนั้นจะได้ Username และ Password เพื่อสิทธิเข้าถึงข้อมูลที่จะสามารถนำไปใช้ประกอบการกำหนดแนวทางการดำเนินธุรกิจ ขณะที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ก็จะได้ Username และ Password เพื่อเข้าถึงข้อมูล และจะสามารถ Upload ข้อมูลเพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารจัดการระบบผ่านช่องทางนี้ได้

 

003 004

 

และสำหรับพื้นที่ที่ อพท. ที่ได้ทำการสำรวจและจัดทำระบบข้อมูลโรงแรมที่พัก มีพื้นที่ครอบคลุม 2 อำเภอ ได้แก่ อ.บางละมุ รวม 8 ตำบล คือ เขาไม้แก้ว, ตะเคียนเตี้ย, นาเกลือ, บางละมุง, โป่ง, หนองปรือ, หนองปลาไหล, และห้วยใหญ่ ส่วน อ.สัตหีบ มี 2 ตำบล คือ นาจอมเทียน และเขาชีจรรย์ โดยข้อมูลที่จัดเก็บไดล่าสุด วันที่ 7 ก.ย. 58 มีสถานประกอบการการโรงแรมที่พักที่ถูกนำบรรจุในฐานข้อมูลร่วมทั้งสิ้น 1,621 แห่ง

 

จากนั้นได้มีการเปิดการเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่อง “ความสำคัญและการใช้ประโยชน์ขอระบบฐานข้อมูลด้านโรงแรมที่พักในพื้นที่พิเศษเมืองพัทยา และพื้นที่เชื่อมโยง โดยมี นายสรรเพ็ชร ศุภบวรเสถียร นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก, นายสินธ์ไชย วัฒนศาสตร์สาธร นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา นายสุวัฒน์ แพภิรมย์รัตน์ ประธานชมรมโรงแรมเมืองพัทยา, นายวีระ บำรุงศรี กรรมการกลาง สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว และน.ส.สริตา จินตกานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ รักษาการผู้อำนวยการการฝ่ายพัฒนากาลยุทธ์องค์กร สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน.ดำเนินการเสวนาโดย นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ์ รองผู้อำนวยการ อพท.

 

005 006

 

หลังเสร็จสิ้นการเสวนาแล้วด้าน ดร.ชูวิทย์ มิตรชอบ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ อทพ. ได้ส่งมอบระบบฐานข้อมูลด้านโรงแรมที่พักในพื้นที่พิเศษเมืองพัทยา และพื้นที่เชื่อมโยงให้กับเมืองพัทยา เพื่อนำไปเป็นฐานดูข้อมูลที่พักให้เป็นบริการไปในทิศทางและรูปแบบเดียวกัน เพื่อลดปัญหาการสูญเสียทางด้านตลาดและการลงทุน

Reporter : สามารถ ทองเสริม   Photo : สามารถ ทองเสริม   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com