พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
30 ตุลาคม 2551 :: 14:10:40 pm 25169

อินเตอร์เน็ต ไม่เร็วไม่แรงจริง ใช้กฎหมายเยียวยาได้

มีผู้บริโภคจำนวนมากร้องเรียนไปยัง สถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (สบท.) กรณีสมัครใช้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (ADSL) แบบเหมาจ่ายรายเดือน แต่กลับไม่สามารถใช้งานได้เร็วตามที่บริษัทโฆษณาไว้ สายหลุดบ่อย และยังเรียกเก็บค่าบริการรายเดือนแบบเหมาจ่ายอยู่ทุกเดือน

ปัญหานี้ นพ.ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (สบท.) มีความรู้และข้อแนะนำมาให้ว่า กฎหมายระบุไว้ชัดเจนว่า ผู้ให้บริการ ต้องให้บริการโทรคมนาคมเป็นไปตามมาตรฐานและคุณภาพ ที่โฆษณาไว้ หากไม่สามารถให้บริการได้ตามที่โฆษณาไว้ ผู้ให้บริการต้องรับภาระพิสูจน์ข้อเท็จจริงของผู้บริโภค และดำเนินการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้น 

อีกทั้งกรณีเกิดเหตุขัดข้องจนส่งผลให้ผู้บริโภคไม่สามารถใช้บริการได้ตามปกติ ผู้ให้บริการต้องดำเนินการแก้ไขโดยเร็ว โดยไม่มีสิทธิเรียกเก็บค่าบริการในช่วงเวลาที่เกิดเหตุขัดข้องกับผู้บริโภค 

คุณหมอประวิทย์บอกด้วยว่า ที่ผ่านมาได้มีผู้ร้องที่สมัครใช้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงกับบริษัท TOT จำกัด (มหาชน) แล้วประสบปัญหาดังกล่าว ทางบริษัทก็ได้ดำเนินการแก้ไขโดยเปลี่ยนคู่สายเคเบิลต้นทาง เคเบิลปลายทาง พร้อมทั้งได้ตรวจสอบความเร็วอินเตอร์เน็ตจนสามารถใช้บริการได้ความเร็วตามปกติ พร้อมทั้งได้ลดค่าบริการให้เป็นเวลา 2 เดือนในระยะเวลาที่เกิดเหตุขัดข้อง 

ปัจจุบันมีบริษัทผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตในประเทศไทยอยู่อีกหลายราย เช่น ทีทีแอนด์ที ทรูอินเตอร์เน็ต ซีเอสล็อคอินโฟ เคเอสซี สามารถให้บริการได้ 

อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญก็คือ เมื่อซื้อสินค้าผู้บริโภคจะต้องเก็บหลักฐานคือ ใบเสร็จ และแผ่นพับโฆษณาไว้ทุกครั้ง หากเกิดปัญหาก็สามารถดำเนินการร้องเรียนเพื่อให้เกิดการเยียวยาแก้ไขได้

 

Photo : Internet   Category : กฏหมาย

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com