พัทยาเดลีนิวส์

26 มิถุนายน 2549 :: 11:06:39 am 5447

อุทยานสามก๊ก

สถานที่แสดงภาพเขียนจิตรกรรมประวัติ ศาสตร์สามก๊กอันลือชื่อของโลก ซึ่งเขียนลงบนแผ่นกระเบื้องกังไสจากจีน ภายในเน้นการออกแบบสถาปัตยกรรมภูมิสถาปัตยกรรม ไทย – จีน เชิงประยุกต์ นอกจากนี้ภายในอุทยานฯ ยังมี องค์พระแม่กวยอิมจากประเทศจีนให้สักการบูชาด้วย
สนใจโฆษณา

อุทยานสามก๊ก เป็นโครงการที่ลูก ๆ ของคุณเกียรติ ศรีเฟื่องฟุ้ง (หนึ่งในนักธุรกิจเชื้อสายจีนชั้นนำของประเทศไทย) ได้สร้างให้คุณพ่อด้วยความกตัญญู เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่ท่านได้ให้ไว้ก่อนลาจากโลกนี้ไปคือ การสร้างสถานที่นี้ให้เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณค่าของพุทธศาสนาที่ท่านเคารพ คุณค่าของศิลปวัฒนธรรมของเมืองไทยที่เป็นแผ่นดินที่ท่านอาศัย และศิลปวัฒนธรรมของจีนที่เป็นบ้านเกิดเป็นสถานที่สำหรับจุดประกายเชิงการ ศึกษาให้กับพงศาวดารจีนเรื่อง “สามก๊ก” ที่ท่านได้ใช้เป็นเสมือนคู่มือในการดำเนินชีวิต และที่สำคัญที่สุด สถานที่แห่งนี้จะเป็นที่หารายได้ เพื่อที่จะนำกลับไปตอบแทนแก่สังคม และแผ่นดินไทย

สถาปัตยกรรมจีนตามหลักฮวงจุ้ย
               บนเนื้อที่กว่า 36 ไร่อันเป็นที่ตั้งของ “อุทยานสามก๊ก” ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ได้รับการวางรูปแบบตามหลักฮวงจุ้ย รายล้อมด้วยต้นไม้ ต้นอโศก – อินเดีย ติดภูเขา มีหยินหยางปรัชญาแห่งความสมดุลของจีน จากคำบอกเล่าของหญิงสาวเจ้าหน้าที่ดูแลอุทยานทำให้ทราบความเป็นมาของอุทยาน สามก๊ก โดยสถาปัตยกรรมแบบจีนได้รับการออกแบบโดย อาจารย์ธีรวัลย์ พัธโนทัย และอาจารย์รณฤทธิ์ ธนโกเศศ 2 สถาปนิกแห่งกรมศิลปากร หลักในการออกแบบผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมไทยและจีน 

   แนวความคิดในการวางผังภูมิสถาปัตยกรรมบริเวณอุทยานสามก๊ก สืบเนื่องจากการกำหนดภูมิจักรวาลศึกษา จากลักษณะภูมิประเทศของที่ตั้งเป็นพื้นที่ลาดต่ำไปทางทิศใต้ โดยมีภูเขาขนาดย่อมทอดตัวอยู่ทางทิศเหนือ จึงกำหนดทิศทางอาคารประธานหรืออาคารกลางบนจุด ที่สูงที่สุดของพื้นที่ทั้งหมด ทางทิศเหนือซึ่งมีระดับสูงกว่าอาคารอื่น ๆ พร้อมกับหันหน้าไปทางทิศใต้ ทำให้ภูเขากลายเป็นฉากหลังของอาคารประธาน กำหนดระดับของการเข้าถึงตัวอาคารประธาน มีลักษณะการยกระดับขึ้นไปเป็นระยะ ๆ จนเชื่อมต่อกับบันไดทางขึ้น บริเวณโดยรอบวางผังแบบรูปทรงเรขาคณิต ตามหลักการวางผังบริเวณที่เป็นมงคลมาแต่โบราณทั้งของไทยและจีน จากนั้นได้กำหนดแนวแกนหลักตามทิศเหนือ – ใต้

โดยมีซุ้มประตูทางเข้าวางเป็นตัวกั้นแบ่งพื้นที่ส่วนอนุสรณ์สถานซึ่งอยู่ทาง ทิศเหนือกับส่วนบริการทางทิศใต้ วางแนวแกนตะวันออก – ตะวันตกเพื่อเป็นที่ตั้งของอาคารศาลเจ้าแม่กวนอิมกับอาคารอเนกประสงค์ โดยมีระเบียงโค้งจันทร์เสี้ยวเป็นตัวเชื่อมต่อและโอบล้อมอาคารทั้ง 3 หลังเป็นหนึ่งเดียวกัน
ระเบียง จิตรกรรมเล่าตำนานสามก๊ก
               จากกึ่งกลางระหวางอาคารกลาง เป็นที่ตั้งของลูกหิน 2 ลูกหมุนไปตามแรงดันของน้ำแทนสัญลักษณ์ของหยิน และหยางเคียงคู่ เปรียบเหมือนเมื่อมีความดีย่อมมีความชั่ว เมื่อมีผู้หญิงย่อมมีผู้ชายคู่กัน  ถือได้ว่านอกจากอุทยานสามก๊กจะย่อตำนานพงศาวดารซึ่งมีความยาวอย่างมากให้ได้ รับรู้เรื่องราวของสามก๊กที่นำเสนอผ่านระเบียงจิตรกรรม และตัวละครเอกในรูปแบบของรูปปั้นกังไสกระเบื้อง ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ย่อความเป็นจีนผ่านสถาปัตยกรรมจีนร่วมสมัยมา ตั้งไว้ในอุทยาน

อาคาร ประธาน ตั้งอยู่บนพื้นที่ที่สูงที่สุดของอุทยานฯ ภายในอาคารมี 4 ชั้น โดยในแต่ละชั้นจะมีการจัดแสดงและนำเสนอเรื่องราวต่อไปนี้
               ชั้นที่ 1 รูปปั้น ประวัติ ผลงาน และจดหมายเปิดผนึกของ คุณเกียรติ ศรีเฟื่องฟุ้ง จัดแสดงรูปปั้นตัวเอกในเรื่องสามก๊ก เช่น เล่าปี่ กวนอู เตียวหุย ขงเบ้ง ลิโป้ ตั๋งโต๊ะ เตียวเสี้ยน โจโฉ จิวยี่ ซุนกวน สุมาเจียว ฮัวโต๋ รวม 12 รูป ซึ่งมีเพียงชุดเดียวในโลก ใช้เวลาในการออกแบบ และสร้าง 8 เดือน โดยช่างปั้น และแกะสลักกระเบื้องเคลือบที่มีชื่อเสียงในประเทศจีน

               ชั้นที่ 2 และ 3 ภาพเขียนสีน้ำมันเรื่องราวของขงเบ้ง เขียนลงบนผืนผ้าใบเพื่อให้คงทน และเก็บรักษาได้นาน เป็นภาพเขียนฝาผนังยาวถึง 100 เมตร รวม 16 ตอน แบ่งเป็นชั้นละ 8 ตอน วาดโดยจิตรกรชาวจีนซึ่งมีชื่อเสียงชื่อ Zhang Kexin ใช้เวลาในการเขียนภาพทั้งหมด 5 ปีเต็ม ( ค.ศ. 1994 – 1998 )

อาคารเอนกประสงค์ อยู่ทางด้านซ้ายมือของอาคารประธาน เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ-พระอรหันต์ธาตุทั้ง 18 อรหันต์ แสดงภาพของตระกูล และ ฮก ลก ซิ่ว เป็นอาคารที่มีไว้สำหรับทำกิจกรรม หรือจัดนิทรรศการต่างๆ

อาคารพระโพธิสัตว์พระแม่กวนอิม อยู่ทางด้านขวามือของอาคารประธาน เป็นที่ประดิษฐานองค์พระโพธิสัตว์พระแม่กวนอิม หินอ่อนขาวปางประทับนั่ง มีความสูง 405 เซนติเมตร กว้าง 127 เซนติเมตร หนัก 12 ตัน รอบบริเวณองค์ท่านมีรูปปั้นกังไสจากประเทศจีนตั้งเรียงรายอยู่ซึ่งเรียกว่า ท้าวจตุโลกบาลหรือท้าวจตุมหาราช ซึ่งเป็นชั้นแรกในสวรรค์ 6 ชั้น มีหน้าที่ดูแลรักษาทิศทั้งสี่ในโลก ได้แก่ ท้าวธตรัฐ ท้าววิรูฬหก ท้าววิรูปักษ์ ท้าวกุเวส

ลาน ไม้โบราณ เป็นลานไม้ที่กลายสภาพเป็นหิน มีการจัดวางไว้อย่างสวยงามกลมกลืนกับการจัดสนาม

อาคารศาลเจ้ากวนอู อยู่ทางด้านขวามือของอาคารพระพระโพธิสัตว์พระแม่กวนอิม กวนอูเป็นเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ หล่อด้วยเรซิ่นไฟเบอร์กลาส ซึ่งนำแบบมาจากต้นฉบับเดิมที่เหมือนตัวจริงท่านมาก โดยเฉพาะหน้าที่ดูเกรงขาม มือถือง้าวไม้สักแกะสลัก

ระเบียงจิตรกรรม เป็นระเบียงยาว 2 ช่วงระเบียง ความยาวรวม 223.8 เมตร ตลอดแนวเป็นผนังจิตรกรรมภาพวาดกระเบื้องเคลือบดินเผาจากประเทศจีน ที่บันทึกเรื่องราวตอนสำคัญ ๆ ในพงศาวดารเรื่องสามก๊ก 56 ตอน ตั้งแต่ต้นจนจบ ใช้เวลานานกว่า 1 ปี ในการคัดเลือก ออกแบบ และสร้างเรื่องราว

การเดินทาง แยกซ้ายจากถนนสุขุมวิท ก่อนถึงพัทยากลาง เข้าถนนพรประภานิมิต (ทางไปสนากอล์ฟสยามคันทรีคลับ) ประมาณ 10 กม.

เปิดให้เข้าชมทุกวันได้ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.
ติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์ หมายเลข 0 – 3842 – 1428 – 9

Reporter : PDN staff   Photo : Internet   Category : ท่องเที่ยว

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com