พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
28 กุมภาพันธ์ 2553 :: 13:02:32 pm 8564

เครือข่ายผู้ปกครอง ร่วมทอดผ้าสามัคคี มอบเงินกว่า 2 แสนบาท

เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ผู้มีจิตศรัทธา จัดทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา หารายได้กว่า 2 แสนบาทสนับสนุนโรงเรียนสัตหีบ เขตฐานทัพเรือสัตหีบ พัฒนาการศึกษาสู่เยาวชน การจัดหาอุปกรณ์ การเรียน การสอน เพื่อปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในอนาคต

สัตหีบ – เมื่อเร็วๆ นี้ (26 ก.พ. 53 )พลเรือตรี ศุภพงษ์ ศิริสนธิ เสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ ในฐานะผู้แทน พลเรือโท ธีรวัฒน์ ศรีถาพร ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ  มาเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ซึ่งได้ปัจจัยกว่า 2 แสนบาท มอบให้กับ โรงเรียนสัตหีบเขตฐานทัพเรือสัตหีบ  เพื่อทำนุบำรุงและช่วยเหลือด้านการศึกษาของโรงเรียน โดยมี นาวาเอก มงคล จารุวัฒน์ ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงาน อาคารที่พักอาศัยส่วนกลาง กองทัพเรือ พื้นที่สัตหีบ และประธานคณะกรรมการเครือข่ายโรงเรียนสัตหีบ เขตฐานทัพเรือสัตหีบ ในฐานะประธานคณะกรรมการดำเนินงานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ณ โรงเรียนสัตหีบ เขตฐานทัพเรือสัตหีบในวันนี้

 

นาวาเอก มงคล จารุวัฒน์ ได้กล่าวว่า ตามที่คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง และผู้มีจิตรศรัทธาได้ร่วมกันจัดทอดผ้าป่า เพื่อทำนุบำรุงและช่วยเหลือทางด้านการศึกษา ของโรงเรียนสัตหีบ เขตฐานทัพเรือสัตหีบ ในการจัดหาอุปกรณ์ การเรียน การสอน เพื่อปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ ตลอดจนเพื่ออำนวยความสะดวกที่จำเป็น จึงได้เชิญชวนผู้ปกครองและผู้มีมีจิตรศรัทธาร่วมกันบริจาคทุนทรัพย์ตามกำลังศรัทธา เป็นจำนวนเงินกว่า  2 แสนบาท จึงได้นำปัจจัยดังกล่าวถวายแด่ พระภิกษุสงฆ์ประธานในพิธีสงฆ์ และพระสงฆ์ได้มอบต่อให้กับ นายวิเชียร จันทรเทพ ผู้อำนวย การโรงเรียนสัตหีบ  เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในด้านสนับสนุนทางการศึกษาให้กับ โรงเรียนสัตหีบ เขตฐานทัพเรือสัตหีบ ให้เกิดประสิทธิภาพ นอกจากนี้แล้ว ห้างหุ้นส่วน จำกัด รังศิริเคหภัณท์ ยังได้มอบเก้าอี้ให้กับโรงเรียน จำนวน 100 ตัว ร่วมกับ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด สาขาสัตหีบ ที่ได้มอบลูกฟุตบอลจำนวน 10 ลูก ให้กับโรงเรียนสัตหีบเขตฐานทัพเรือสัตหีบ ในโอกาสเดียวกันนี้ด้วย

 

นายวิเชียร จันทรเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียนสัตหีบสำหรับโรงเรียนสัตหีบ กล่าวว่า เป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีหน้าที่ภารกิจที่จะต้องอบรมสั่งสอนนักเรียนให้เป็นผู้มีระเบียบ วินัย รู้จักความรับผิดชอบในหน้าที่ ปรับปรุง คุณภาพการเรียนการสอนให้นักเรียนมีความรู้ด้านวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ให้กับนักเรียนให้รู้จักเรียนเป็น เล่นกีฬาเป็น และเน้นคุณธรรม ในการออกไปรับใช้สังคมในภายหน้า  ที่ผ่านมาทางโรงเรียนสัตหีบได้จัดให้นักเรียนเข้าร่วมการแข่งทางด้านวิชาการทั้งในระดับเขตการศึกษาและระดับประเทศ ซึ่งปรากฏว่า ชนะเลิศได้รับรางวัลเหรียญทองมาหลายประเภทอีกด้วย  ผู้ปกครองจึงได้เป็นกำลังใจพร้อมช่วยจรรโลงการศึกษาให้กับบุตรหลานในครั้งนี้

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com