พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
30 กรกฎาคม 2557 :: 09:07:25 am 139871

เทคนิคพัทยา ร่วมโครงการแกนนำต้าน ยาเสพติด

นักศึกษากว่า 50 คน จากสถาบันการอาชีวะ พื้นที่สัตหีบ และพัทยา ในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรีตบเท้าเข้าร่วมโครงการแกนนำจิตอาสาต้าน ยาเสพติด หลังศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินต้าน ยาเสพติด สนับสนุนงบประมาณ หวังให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา

พัทยา-วานนี้ (29 ก.ค. 57) เมื่อเวลา 09:00 น. นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแกนนำจิตอาสาต้าน ยาเสพติด พร้อมด้วยคณะอาจารย์นักศึกษาจากสถาบันการอาชีวะ พื้นที่สัตหีบ และพัทยา รวมทั้งพื้นที่อื่นในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรีให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าวอย่างคับคั่ง ที่ วิทยาลัยเทคนิค พัทยา

 

ยาเสพติด ยาเสพติด

 

ตามที่อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรีได้รับนโยบายเร่งด่วน เพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาด และแก้ไขปัญหา ยาเสพติด โดยใช้กลยุทธ์ให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา ยาเสพติด นับว่าเป็นปัญหาสำคัญระดับชาติ ซึ่งการผลักดันให้เกิดโครงการแกนนำจิตอาสาต้าน ยาเสพติด เป็นการสนับสนุนของศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินต้าน ยาเสพติด ร่วมกับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี นำแกนนำของสถานศึกษาต่างๆ ในสังกัดฯเข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วยรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน-นักศึกษา คณะครูผู้ดูแลงานกิจกรรม หรือผู้ปกครอง รวมทั้งนำนักศึกษาองค์การวิชาชีพของแต่ละสถาบัน สถาบันละ 2 คน และนักศึกษาชมรมทูบีนัมเบอร์วันของวิทยาลัยเทคนิค พัทยาจำนวนทั้งสิ้น 100 คนเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนห่างไกลจาก ยาเสพติด อันเป็นการสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนเห็นพิษภัยร้าย และเป็นการสร้างสรรค์สังคมภายในสถานศึกษาให้ปลอดภัยจากอบายมุข นำไปสู่การมีส่วนร่วมของนักเรียน-นักศึกษาในการก้าวเข้ามาแก้ไขปัญหา ยาเสพติด ในวัยเดียวกัน

 

ด้านนายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า “ เยาวชนถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญยิ่งในการพัฒนาชาติ ประเทศของเราจะเข้มแข็ง หรืออ่อนแอขึ้นอยู่กับเยาวชนในรุ่นต่อๆ ไป แต่ปัจจุบันกลับพบว่าปัญหาหนึ่งในหมู่วัยรุ่น ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเข้มแข็งของชาตินั่นคือ ปัญหา ยาเสพติด ที่แพร่ระบาดไปทั่วประเทศ และพบว่าเยาวชนถูกล่อลวงเข้ามาอยู่ในวงจรการค้า ยาเสพติด ตั้งแต่ยังเด็ก โดยเฉพาะเด็กประถมศึกษาตอนปลาย 5-6 ถูกใช้เป็นเด็กเดินยา เรื่องนี้จึงถือเป็นเรื่องสำคัญที่เราควรจะหันมาให้ความสำคัญกับกลุ่มเยาวชน สร้างจิตสำนึก ปลูกฝังเรื่อง ยาเสพติด ตั้งแต่เด็ก เพื่อเป็นรากฐานในการฟันฝ่ากับปัญหาเหล่านี้ การที่ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินต้าน ยาเสพติด ร่วมกับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรีจัดโครงการนี้ขึ้นจึงถือเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะช่วยป้องกันปัญหาดังกล่าวไม่ให้รุกลามไปสู่เยาวชนมากยิ่งขึ้น ทั้งยังเป็นการให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วม นำไปสู่การห่างไกลจาก ยาเสพติด ”

 

ยาเสพติด ยาเสพติด

 

สำหรับโครงการแกนนำจิตอาสาต้าน ยาเสพติด ยังได้รับความอนุเคราะห์จากสาธารณสุขอำเภอบางละมุง และโรงพยาบาลบางละมุง จัดส่งวิทยากรมาให้ความรู้แก่นักเรียน-นักศึกษา และผู้เข้าร่วมโครงการฯ ถือได้ว่าทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญ และร่วมมือกันผนึกกำลัง เพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหา ยาเสพติด ในพื้นที่อย่างจริงจัง

Reporter : วรัญญา ทองรอด   Photo : วรัญญา ทองรอด   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com