พัทยาเดลีนิวส์

11 ตุลาคม 2555 :: 13:10:09 pm 90227

เทศบาลเมืองสัตหีบ เปิดโครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ

ยอดพุ่ง 900 คน เผยผู้สูงอายุเข้าร่วมชมรมมากขึ้น ไม่ใช่เรื่องรัฐจ่ายเบี้ยยังชีพ แต่เป็นเพราะมีความสุข สนุกสนาน พบปะเพื่อนผู้สูงอายุร่วมกิจกรรมคลายเหงาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
สนใจโฆษณา

สัตหีบ-  เมื่อเร็ว ๆ นี้ ( 9 ต.ค.55) นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี นายกเทศบาลเมืองสัตหีบ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองสัตหีบ ประจำปี 2555  ณ  ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอสัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสัตหีบ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้สูงอายุกว่า 500 คน เข้าร่วมโครงการและพิธีเปิด  ซึงในวันนี้ได้รับเกียรติ จากนาย ภวัต เลิศมุกดา นายอำเภอสัตหีบ มาทักทายและรับฟังปัญหาของผู้สูงอายุ

นางอ้อย ปลีเจริญ ผู้อำนวยการ กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมือง กล่าวว่า สำหรับผู้สูงอายุ จะเข้ามาเป็นสมาชิกในชมรมจะต้องมีเงื่อนไขของผู้สมัคร ต้องมีสัญชาติไทย อายุ 60 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใด จากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ผู้รับเงินบำนาญ ผู้รับเงินเบี้ยยังชีพตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย หรือกรุงเทพมหานคร ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ที่ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทนรายได้ประจำ หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่จัดให้เป็นประจำ

 

นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี นายกเทศบาลเมืองสัตหีบ เปิดเผยว่า อย่างไรก็ตามหากรัฐบาลออกกฎหมายผู้สูงอายุฉบับใหม่ และกำหนดให้จ่ายเบี้ยยังชีพกับผู้สูงอายุทุกคนไปตลอดชีพ ก็จะมีความชัดเจนเพราะเป็นหน้าที่ของรัฐบาล ที่จะต้องทำตามกฎหมายแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นขณะนี้ มีผู้สูงอายุกลุ่มแรกประมาณ 2 ล้านคน ได้รับเบี้ยยังชีพทุกเดือน ไปจนกว่าจะเสียชีวิต เป็นที่น่าสังเกตอย่างมากก็คือ ขณะนี้ได้มีผู้สูงอายุจำนวนมากที่ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรม หรือชมรมผู้สูงอายุใดๆ มาก่อน ให้ความสนใจเข้ามาสมัครเป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองสัตหีบ จำนวนมาก ขณะนี้มียอดถึง 900 คน ซึ่งได้สอบถามปรากฏว่าผู้สูงอายุสัตหีบ ส่วนมากเป็นข้าราชการปลดเกษียณ ไม่ได้มุ่งหวังเงินช่วยเหลือเพราะมีเงินบำเหน็จบำนาญ ใช้จ่ายในแต่ละเดือนอยู่แล้ว ส่วนที่มาร่วมชมรมเพราะต้องการมาพบกับเพื่อนผู้สูงอายุด้วยกัน อยู่บ้านก็เหงา บางรายถูกครอบครัว สามี บุตร ทอดทิ้งต้องดูแลตัวเอง เมื่อได้มาประกอบกิจกรรมผู้สูงอายุร่วมกันกับเพื่อนผู้สูงอายุ จะทำให้เกิดความสุข ซึ่งส่วนมากล้วนแล้วแต่เกิดประโยชน์

Reporter : นิราช ทิพย์ศรีกุล   Photo : นิราช ทิพย์ศรีกุล   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com