พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
06 ตุลาคม 2555 :: 10:10:55 am 89668

เปิดตัว คณะทำงานโฆษกเมืองพัทยา แถลงข่าวภารกิจครั้งที่ 1

เมืองพัทยามีนโยบายจัดตั้งคณะทำงานด้านโฆษกเมืองพัทยา จัดแถลงข่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการในคณะทำงานกองงานโฆษกเมืองพัทยาขึ้น หวังยกระดับด้านการบริหารประชาสัมพันธ์ เมืองพัทยาดีเด่นก้าวเข้าสู่การพัฒนาและการเชื่อมต่อด้านการสื่อสารระหว่างสื่อมวนชนและสังคมภายนอก-ใน อย่างเป็นระบบ

พัทยา-วานนี้ (5 ต.ค.55) เมื่อเวลา 15.30 น. เปิดงานแถลงข่าวภารกิจท่านนายกเมืองพัทยาและโฆษกเมืองพัทยาครั้งที่ 1 โดยมี นายอิทธิพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานในการแถลงข่าว พร้อมด้วย คณะชุดทำงานด้านโฆษกเมืองพัทยา นำโดย น.ส.ยุวธิดา จีรภัทร์ สมาชิกสภาเมืองพัทยาโฆษกเมืองพัทยา พร้อมทั้ง คณะท่านที่ปรึกษา สมาชิกเมืองพัทยา และคณะทำงานฝ่ายงานประชาสัมพันธ์เมืองพัทยา รวมทั้ง สื่อมวลชลท้องถิ่นทุกแขนง ต่างร่วมงานอย่างคับคั่ง


ในการวางทิศทางของคณะโฆษกเมืองพัทยาให้กำหนดแนวทางนโยบาย พันธกิจที่สำคัญในการทำงาน คือ

1.ด้านการประชาสัมพันธ์ของเมืองพัทยาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
2. บูรณาการด้านการประชาสัมพันธ์ของเมืองพัทยาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3. ประชาสัมพันธ์เผยแผร่ภารกิจนายกเมืองพัทยาและคณะผู้บริหารเมืองพัทยา รองโฆษกเมืองพัทยาอีกทั้งข้อมูลข่าวสารการดำเนินการของทางสภาเมืองพัทยาสู่ประชาชน
4. สร้างเสริมสัมพันธภาพที่ดีระหว่างนายกเมืองพัทยากับประชาชน
5. เป็นศูนย์กลางในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารให้กับคณะทำงานโฆษกเมืองพัทยา รองโฆษกเมืองพัทยาเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนได้ทราบ
6. รับฟังวิเคราะห์ สรุปความคิดเห็นของประชาชนเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานเมืองพัทยา
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย


คณะทำงานกองงานโฆษกเมืองพัทยา เข้ามามีส่วนร่วมในบทบาทการดูแลทำหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสานสู่สายตาประชาชนเรื่องนโยบายของนายกและผลงานต่างๆของเมืองพัทยา ซึ่งเป็นองค์กรหลักในการเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาน ประสานงาน และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเมืองพัทยา และให้ข้อมูลสื่อมวนชนสู่สายตาสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพในแวดวงต่างๆ ได้อย่าง ถูกต้องและรวดเร็ว กำหนดให้มีการสื่อสารเป็นไปในทิศทางเดียวกันด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและบันทึกข้อมูลเพื่อสรุปผลเพื่อชี้แจงให้เป็นไปด้วยความสอดคล้องกับการทำงานของเมืองพัทยา พร้อมกับชี้แจงสภาพปัญหาและผลงานที่เกิดขึ้น

นายกเมืองพัทยา กล่าวว่า การจัดตั้งองค์กรโฆษกเมืองพัทยาขึ้นในครั้งนี้ เพื่อให้มีการวางแผนงานประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องการวางแผนการทำงานต่างๆ ซึ่งเป็นองค์กรหลักในการประสานงานโครงการ สภาพปัญหา หรือข้อร้องเรียน ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับความสนใจในสังคมเมืองพัทยา ให้ถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงจัดตั้งองค์กรโฆษกเมืองพัทยา นอกจากนี้ข้อมูลต่างๆ อาทิ เช่น ในการประชุม งานแถลงข่าว ข้อมูลที่เกี่ยวกับผลงานด้านข่าวสารต่างๆในเมืองพัทยา เป็นต้น จะจัดให้มีการสรุปผลงาน รวบร่วม บันทึกข้อมูล และจัดให้มีการนำเสนอแถลงข่าวสู่สายตาสาธารณชนซึ่งได้จัดให้มีการสรุปผลในช่วงต้นของเดือนในแต่ละเดือน ซึ่งจะเริ่มตั้งต้นแต่เดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เป็นต้นไป ทั้งนี้ในอนาคตอาดจะมีการเปลี่ยนแปลงให้โฆษกเมืองพัทยาให้ร่วมรวมข้อมูลข่าวสารรายงานและสรุปผล ในแต่ละอาทิตย์หรือราย สัปดาห์ เพื่อเป็นอีกทางในการแก้ไขปัญหาและหาแนวทางดำเนินการความสอดคล้องกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง


ซึ่งโครงสร้างคณะทำงานโฆษกเมืองพัทยาคือ คณะที่ปรึกษาโฆษกเมืองพัทยา คณะโฆษกเมืองพัทยาและรองโฆษกเมืองพัทยา คณะกรรมการโฆษกเมืองพัทยา คัดสรรมาจากผู้ทรงคุณวุฒิในสายงานต่างๆในเมืองพัทยา ซึ่งนำโดยคณะทีมงานโฆษกเมืองพัทยา ได้แก่ ยุวธิดา จีรภัทร์ สมาชิกสภาเมืองพัทยา ประธานโฆษกเมืองพัทยา., บรรจง บัณฑูรประยุทต์ สมาชิกสภาเมืองพัทยา รองโฆษกเมืองพัทยา., อิทธิวัฒน์ วัฒนศาสตร์สาธร สมาชิกสภาเมืองพัทยา รองโฆษกเมืองพัทยา และ ดำรงค์เกียรติ พินิจการ ผู้ประกอบการสภานบัเทิง รองโฆษกเมืองพัทยา., โดยมีที่ปรึกษาคือนาย อิทธิพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานที่ปรึกษา ต่อมาคือ รองนายกเมืองพัทยา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา อุปนายกสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน ประธานคณะกรรมการการท่องเที่ยวและกีฬา และ นายกสมาคมนักข่าวเมืองพัทยา

น.ส.ยุวธิดา จีรภัทร์ โฆษกเมืองพัทยา กล่าวว่า ทางด้านผลงานด้านข่าวสารต่างๆของเมืองพัทยาจะถูกรวบร่วมเพื่อสรุปผลเผยแพร่สู่สายตาประชาชนและจะเป็นองค์กรที่สร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้แก่นายกเมืองพัทยา หน่วยงานราชการ สำนักในสังกัดเมืองพัทยาตลอดจนเอื้ออำนวยความสะดวกด้านข้อมูลข่าวสารให้แก่สื่อมวลชน ให้สอดคล้องกับการดำเนินงาน ตามนโยบายของเมืองพัทยา


จากนั้นได้รายงานผลงานที่ผ่านมาในด้านข้อมูลข่าวสารความคืบหน้าด้านปัญหาและข่าวต่างๆในเมืองพัทยา อาทิ เช่น 1. Safety Zone โครงการที่สร้างเสริมความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว 2.โครงการสงเคราะห์อุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการ และ ผู้ที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกายในเขตพื้นที่เมืองพัทยา 3. Pattaya Wi-Fi 4. กิจกรรมเก็บขยะริมชายหาดสากล เป็นต้น

อย่างไรก็ดีงานโฆษกเมืองพัทยาเพื่อเป็นองค์กรหลักในการเป็นปากกระบอกเสียง ประสานงาน และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการ สภาพปัญหา ข้อร้องเรียน หรือชี้แจงให้ข้อมูลแก่สื่อสารมวลชน และสาธารณะชนโดยทั่วไป เพื่อให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับความสนใจ

 

ประวัติส่วนตัว
ชื่อ นางสาวยุวธิดา จีรภัทร์ (แจน)

ประวัติด้านการศึกษา
2547 – Master of Information Project Management
The George Washington University
Washington DC, USA
2544 – Bachelor of Management Information System
George Mason University
Virginia, USA

ประวัติด้านการทำงาน
2549 – ปัจจุบัน – ประธานกรรมการ Hotel J Pattaya
2549 – ปัจจุบัน – ประธานกรรมการ บริษัท จีรภัทร์ แคปิตอล
2549 – ปัจจุบัน – ประธานกรรมการ JP Villa Hotel Pattaya
2549 – ปัจจุบัน – ประธานกรรมการ บริษัท เอส เอส ซอสเซจ จำกัด
2547 – 2548 – Web CoordinatorTelephase Corporation DC
2543 – 2545 – Customer Representative First Virginia bank, USA
2543 – 2545 – Piano Teacher Virginia Music Association

ประวัติด้านสังคม

ปัจจุบัน – สมาชิกสภาเมืองพัทยา
2554 – ปัจจุบัน – ที่ปรึกษาด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ ประจำผู้แทนการค้าไทย จากสำนักนายกรัฐมนตรี
กันยายน 2554 – ผู้ทรงคุณวุฒิของสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก ในการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับด้านการบริหารการจัดการโรงแรมให้มีคุณภาพ แก่กลุ่มผู้ประกอบการโรงแรม และ ธุรกิจการท่องเที่ยวจากสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครนายก
2553 – ปัจจุบัน – คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม KSME Eastern Network Chapter(ธนาคารกสิกรไทย)
2553 – ปัจจุบัน – กลุ่มผู้ประสานงานก่อตั้ง โครงการ พัทยาแกรนด์เซลล์
2552 – ปัจจุบัน – ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา ด้านยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวและกีฬา
2551 – ปัจจุบัน – เหรัญญิกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก
2551 – 2553 – กรรมการสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา
2549 – 2550 – เหรัญญิกสโมสรไลออนส์ นาเกลือ

รางวัลที่ได้รับ

2553 การอนุรักษ์พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนกับโครงการส่งเสริมการ ใช้น้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ ด้วยระบบผสมผสาร จาก กระทรวงพลังงาน Hotel J Pattaya
2552 มาตราฐานโรงแรม 3 ดาว JP Villa Hotel Pattaya สมาคมโรงแรมแห่งประเทศไทย
2545 Best Teller Award First Virginia bank, USA

 

Reporter : มนูญ มรรคผล   Photo : มนูญ มรรคผล   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com