พัทยาเดลีนิวส์

22 กรกฎาคม 2553 :: 11:07:33 am 27556

เปิดฝึกอบรม พนักงานรัฐ ให้มีศักยภาพที่ดีขึ้น

โครงการฝึกอบรม เพิ่มทักษะ ประสิทธิภาพและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง
สนใจโฆษณา

พัทยา – เมื่อเร็วๆนี้ (20  ก.ค. 53)  ณ  ห้องประชุมริมบึง 3 สวนนงนุช  จังหวัดชลบุรี นายอเนก พัฒนงาม   รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ  เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะประสิทธิภาพ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  ประจำปีงบประมาณ  2553 พร้อมด้วย  คณะบริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  หัวหน้าส่วนราชการ  พนักงานเทศบาลเข้าร่วมการอบรม

เทศบาลเมืองหนองปรือได้ให้ความสำคัญกับการสร้างองค์ความรู้  พัฒนาศักยภาพของพนักงาน  ให้มีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลต่อการให้บริการแก่ประชาชน  และรู้จัดบทบาทหน้าที่  ความรับผิดชอบมีจิตบริการสาธารณะและรักองค์กร  ส่งผลให้องค์กรเกิดการพัฒนามีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่ดี  และที่สำคัญการบริการสาธารณะต่าง ๆ นั้น  มีผลสัมฤทธิ์ ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด  และกระตุ้นจิตสำนึก  ที่จะทำให้พนักงานบริการด้วยใจ และเข้าถึง  เข้าใจตามนโยบายที่กำหนดไว้

โครงการนี้จะฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้และทักษะเพิ่มขึ้น ส่งผลดีต่อทั้งประชาชนผู้ที่มาใช้บริการ เพราะจะได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด และส่งผลดีต่อองค์กรทำให้พนักงานมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน ช่วยพัฒนาองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพที่ดีต่อไป

Reporter : จิรวัฒน์   Photo : จิรวัฒน์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com