พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
18 พฤษภาคม 2554 :: 12:05:26 pm 63511

เปิดห้องสมุดอิเล็กโทรนิกส์! รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

กองทัพเรือนำเทคโนโลยีสารสนเทศสร้างความรู้ เพิ่มพูนสติปัญญา และศักยภาพของข้าราชการ และครอบครัวกองทัพเรือ ให้สามารถก้าวทันโลกที่เจริญก้าวหน้า และเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในยุคโลกาภิวัตน์

สัตหีบ-เมื่อเร็วๆๆนี้ พลเรือเอก กำธร พุ่มหิรัญ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้เป็นประธานเปิด ”อาคารห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา” ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี คุณ ดวงพร พุ่มหิรัญ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ คณะกรรมการสมาคมภริยาทหารเรือทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค พลเรือตรี พันเลิศ แกล้วทนงค์ ผู้อำนวย การ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ตลอดจนข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือ ร่วมให้การต้อนรับเป็นจำนวนมาก

คุณดวงพร พุ่มหิรัญ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ กล่าวว่า อาคารห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาแห่งนี้ นับเป็นอาคารแห่งที่ 2 ในจำนวน 5 แห่ง ของโครงการห้องสมุดสมาคมภริยาทหารเรือ ที่จัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลวโรกาส ที่จะทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา อีกทั้งยังเป็นการดำเนินการตามแนวพระราชดำริ เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ ในการค้นคว้าหาความรู้ เพื่อเพิ่มพูนสติปัญญาและศักยภาพของ ข้าราชการ กองทัพเรือ และครอบครัว ให้ก้าวทันโลกที่เจริญก้าวหน้า เทคโนโลยีที่ทันสมัย ยุคโลกาภิวัตน์ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

โดยโรงพยาบาล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ได้ปรับปรุงต่อเติมตัวอาคารห้องสมุด บริเวณใต้อาคารที่พักอาศัยของข้าราชการโรงพยาบาล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ในพื้นที่รวม 230 ตารางเมตร โดยสมาคมภริยาทหารเรือได้ดำเนินการเกี่ยวกับอุปกรณ์ต่างๆภายในห้องสมุดทั้งหมดประกอบด้วย ส่วนสารสนเทศ เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 10 ชุด รวมถึงในส่วนของห้อง สมุดที่มีหนังสือประเภทต่างๆ ดังนั้นห้องสมุดแห่งนี้ จึงนับเป็นแหล่งรวบรวมทั้งวัสดุ สารสนเทศ โสตทัศนศึกษา และหนังสือที่ดีมีคุณค่า ที่จะอำนวยประโยชน์ให้แก่ครอบครัวของ ข้าราชการ และลูกจ้าง โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ จำนวนกว่า 2,000 คน รวมทั้งหน่วยงานต่างๆ ของกองทัพเรือในบริเวณใกล้เคียง อาทิ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ และกองพลนาวิกโยธิน

ภายหลังจากผู้บัญชาการทหารเรือ ได้กดปุ่มเปิดแพรคลุมป้ายเปิดอาคารฯ อย่างเป็นทางการแล้ว ยังได้เข้าเยี่ยมชมภายในอาคารห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา พร้อมกับชื่นชมผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ในการก่อสร้างตลอดจนการตกแต่งได้อย่างสวยงาม ประหยัดและคุ้มค่า และมั่นใจว่าจะเป็นสถานที่ ในการค้นคว้าหาความรู้ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ สติปัญญาและศักยภาพของ ข้าราชการกองทัพเรือและครอบครัว ให้สามารถก้าวทันโลกที่เจริญก้าวหน้า และเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้อย่างแน่นอน

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com