พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
07 กันยายน 2557 :: 09:09:23 am 142122

เปิดโลกการค้าผลิตภัณฑ์ มันสำปะหลัง ออนไลน์

กรมการค้าต่างประเทศร่วมกับมูลนิธิสถาบัน มันสำปะหลัง แห่งประเทศไทย เปิดโลกการค้าผลิตภัณฑ์ มันสำปะหลัง ออนไลน์ เสริมกลยุทธ์รุกตลาด มันสำปะหลัง

พัทยา-เมื่อเร็วๆ นี้ (5 ก.ย. 57) เวลา 09.30 น. ที่ ณ ห้องบัวสวรรค์ โรงแรมพูลแมน พัทยา โฮเตล จี จังหวัดชลบุรี นางสาวปานจิตต์ พิศวง รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ได้รับเกียรติเป็นประธานเปิดงาน “เปิดโลกการค้าผลิตภัณฑ์ มันสำปะหลัง ออนไลน์” (Tapioca E-Market) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและตัวแทนจากองค์กรที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม มันสำปะหลัง จากทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพียง

 

นางสาวปานจิตต์ กล่าวว่า กรมการค้าต่างประเทศมีความมุ่งมั่นที่จะอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการส่งออกให้กำผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำประหลังของไทย เพื่อทำให้อนาคตมันสำประหลังเป็นอุสาหกรรมที่มั่นคง และสร้างประโยชน์ให้แก่ประเทศไทยอย่างมหาศาล เป็นศูนย์กลาง(HUB) เทคโนโลยีด้านการผลิตและแปรรูปและการค้าผลิตภัณฑ์ มันสำปะหลัง มีตลาดที่กว้างและกระจายไปทั่วโลกและเติมโตบนฐานที่มั่นคงและแข็งแรง สร้างความอยู่ดีกินดีให้แก่เกษตรกรแลผู้ประกอบการตลาดห่วงโซ่อุปทาน

 

ทั้งนี้เพื่อให้การส่งออกขยายตัวและสามารถแข่งขันได้ กรมการค้าต่างประเทศ จึงได้จัดทำระบบการค้าผลิตภัณฑ์ มันสำปะหลัง ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ https://tapioca.dft.go.th ซึ่งถือเป็นคลังข้อมูลการผลิตและการค้า มันสำปะหลัง ของไทยและเป็นช่องทางการติดต่อระหว่างผู้ประกอบการ มันสำปะหลัง ของไทยกับผู้ซื้อผู้ใช้ทั้งในและต่างประเทศ เนื่องจากสื่อออนไลน์ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญยิ่งกับระบบการค้าในยุคปัจจุบัน

 

นอกจากนั้น ” สำหรับปี 2557 (ม.ค.-ก.ค.) ประเทศไทยส่งออกผลิตภัณฑ์ไปแล้วปริมาณ 6.45 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 64,674 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 และ 22 ตามลำดับ ผลิตภัณฑ์ มันสำปะหลัง ถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องอีกเป็นจำนวนมาก เช่นอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมกระดาษ และอุตสาหกรรมการหมัก (ผงชูรส กรดไลซีน) และนอกจากเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมเดิมที่มีอยู่ ความต้องการ มันสำปะหลัง เพื่อผลิตพลังงาน และผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเช่นไบโอพลาสติก ก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จึงนับได้ว่าอุสาหกรรม มันสำปะหลัง มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย เป็นอย่างมาก ดังนั้นจึงต้องมีการผลักดันและส่งเสริมด้านการผลิตและการตลาดให้ได้มาตรฐานสากลโลก

Reporter : สามารถ ทองเสริม   Photo : สามารถ ทองเสริม   Category : ข่าวธุรกิจ

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com