พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
10 กรกฎาคม 2557 :: 01:07:29 am 138306

เมืองพัทยาจัดการแข่งฟุตบอลเยาวชน ต้านยาเสพติดประจำปี 57

เมืองพัทยาจัดการแถลงข่าวและจับฉลากแบ่งกลุ่มการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนเมืองพัทยา ต้านยาเสพติด ประจำปี 2557 โดยการแข่งขันจะเริ่มในวันที่ 15-30 ก.ค. 57 ที่ สนามหญ้าเทียมศูนย์เยาวชนเมืองพัทยา(เทพประสิทธิ์ ซ.7)

พัทยา-เมื่อเร็วๆ นี้ (8 ก.ค. 57) เมื่อเวลา 13.00 น. นายไพรวัลย์ อารมณ์ชื่น รองประธานสภาเมืองพัทยา ได้เป็นประธานในงานแถลงข่าวและจับสลากแบ่งสาย การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนเมืองพัทยา ต้านยาเสพติด ประจำปี 2557 โดยมีโรงเรียนต่างในพื้นที่เมืองพัทยา อำเภอบางละมุงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพียง

 

การจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนเมืองพัทยาเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนในเขตเมืองพัทยาได้แสดงความสามารถทางด้านกีฬาฟุตบอลใช้ รู้จักเวลาว่างให้เป็นประโยชน์และยังทำให้เยาวชนห่างไกลจากยาเสพติดได้อีกทางหนึ่ง ทั้งนี้การออกกำลังกายและการเล่นกีฬานั้น เป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้เล่นกีฬาและออกกำลังกาย รู้จักเคารพกฎกติกา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์ แข็งแรง ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ให้เป็นผู้มีคุณธรรม มีน้ำใจเป็นนักกีฬา อีกทั้งยังเป็นการคัดเลือกนักกีฬาฟุตบอลของเมืองพัทยาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยต่อไป

 

3 4

 

การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนเมืองพัทยา ต้านยาเสพติด แบ่งออก 2 รุ่น ได้แก่ รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชาย (ไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2557) แบ่งเป็นสายการแข่งขันดังนี้ สาย A ได้แก่ สาย B ได้แก่ โรงเรียนเมืองพัทยา 9 โรงเรียนเมืองพัทยา 4โรงเรียนเมืองพัทยา 10 โรงเรียนเมืองพัทยา 9 โรงเรียนเมืองพัทยา 2 โรงเรียนพัทธยาอรุโณทัย สาย C ได้แก่ สาย D ได้แก่ โรงเรียนเมืองพัทยา 8 โรงเรียนวัดสุทธาวาส โรงเรียนเมืองพัทยา 5 โรงเรียนเมืองพัทยา 1 โรงเรียนเมืองพัทยา 3 โรงเรียนเมืองพัทยา 4

 

รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชาย (ไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2543) แบ่งเป็นสายการแข่งขันดังนี้ สาย A ได้แก่ สาย B ได้แก่ โรงเรียนเมืองพัทยา 8 โรงเรียนเมืองพัทยา 6โรงเรียนเมืองพัทยา 3 โรงเรียนเมืองพัทยา 4 โรงเรียนเมืองพัทยา 10 โรงเรียนเมืองพัทยา 7 สาย C ได้แก่ สาย D ได้แก่ โรงเรียนเมืองพัทยา 11 โรงเรียนเมืองพัทยา 2 โรงเรียนเมืองพัทยา 9 โรงเรียนบ้านรถไฟ โรงเรียนเมืองพัทยา 1 โรงเรียนเมืองพัทยา 5 โรงเรียนวัดสุทธาวาส

 

สำหรับแข่งขันฟุตบอลเยาวชนเมืองพัทยาต้านยาเสพติด ประจำปี2557 ขึ้น ระหว่างวันที่ 15 – 30 กรกฎาคม 2557 ณ สนามหญ้าเทียมศูนย์เยาวชนเมืองพัทยา (เทพประสิทธ์ ซ.7) โดยผู้ชนะการแข่งขัน รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล จำนวน 3,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล จำนวน 2,000 บาท

Reporter : สามารถ ทองเสริม   Photo : สามารถ ทองเสริม   Category : ข่าวกีฬา

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com