พัทยาเดลีนิวส์

10 มกราคม 2556 :: 11:01:55 am 98697

เมืองพัทยาจัดอบรมหลักสูตรนวดไทย

ด้วยสำนักพัฒนาสังคม ฝ่ายพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เมืองพัทยา จัดโครงการอบรมอาชีพแก่ประชาชนทั่วไป เปิดอบรมหลักสูตร นวดไทยเพื่อสุขภาพ และนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ
สนใจโฆษณา

โดยเปิดอบรมหลักสูตรต่างๆ..ฟรี !! ดังนี้
– นวดไทยเพื่อสุขภาพ (150 ช.ม.) เริ่มเรียนวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ถึง 5 มีนาคม 2556
– นวดฝ่าเท้าไทยเพื่อสุขภาพ (60 ช.ม.) เริ่มเรียนวันที่ 6 – 10 มีนาคม 2556

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าร่วมโครงการต้องยื่นหลักฐานในการสมัคร ดังต่อไปนี้
1. สำเนาทะเบียนบ้านในเขตเมืองพัทยา จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
3. รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จำนวน 2 รูป

*หมายเหตุ – ผู้ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตเมืองพัทยาจะได้รับการพิจารณาก่อน
– 1 ท่าน สามารถเรียนได้ทั้ง 2 หลักสูตร
– รับหลักสูตรละ 36 คน เท่านั้น

เริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2556 ถึง 8 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 08.30 น.– 16.30 น. ณ สำนักพัฒนาสังคม ฝ่ายพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ชั้น 1 อาคาร 1 ศาลาว่าการเมืองพัทยา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.038-253262 ในวันและเวลาราชการ

Photo : Internet   Category : ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com