พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
20 กันยายน 2557 :: 09:09:16 am 143137

เมืองพัทยามอบอุปกรณ์ช่วยเหลือ คนพิการ

เมืองพัทยามอบอุปกรณ์ช่วยเหลือ คนพิการ และผู้ที่บกพร่องทางร่างกาย ในโครงการสงเคราะห์อุปกรณ์ช่วยเหลือ คนพิการ และผู้ที่บกพร่องทางร่างกาย ประจำปีงบประมาณ 2557

พัทยา – เมื่อเร็ว ๆ นี้ (18 ก.ย. 57) เมื่อเวลา 10.30 น. ที่ ห้องทัพพระยา 401 ศาลาว่าการเมืองพัทยา ได้มีการมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือ คนพิการ และผู้ที่บกพร่องทางร่างกาย ในโครงการสงเคราะห์อุปกรณ์ช่วยเหลือ คนพิการ และผู้ที่บกพร่องทางร่างกาย ประจำปีงบประมาณ 2557 โดยมีนายอิทธิพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา พร้อมด้วย รองนายกเมืองพัทยา และสมาชิกเมืองพัทยา ได้รับเกียรติเป็นผู้มอบสิ่งของ

 

คนพิการ คนพิการ

 

ตามนโยบายของรัฐบาลได้เล็งเห็นความสำคัญและมุ่งเน้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินงานด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ โดยการพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิผู้ที่ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อน ผู้ด้อยโอกาสและผู้ที่ถูกทอดทิ้งทางสังคมเพื่อให้ประชาชนทุกคนได้รับการรับรองสิทธิและเข้าถึงระบบการคุ้มครองทางสังคมที่มีประสิทธิภาพได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง เสมอภาคและเป็นธรรม โดยมียุทธศาสตร์การพัฒนาในด้านการให้ความสำคัญแก่การจัดการบริการทางสังคม เพื่อพิทักษ์คุ้มครองด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ของประชาชน ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว กลุ่มคนและชุมชน

 

นายอิทธิพล กล่าวว่า เมืองพัทยาได้ตระหนักถึงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการ และผู้ที่บกพร่องทางร่างกายและสายตา ได้จัดโครงการสงเคราะห์อุปกรณ์ช่วยเหลือ คนพิการ และผู้ที่บกพร่องทางร่างกายและสายตา ซึ่งจะทำให้ คนพิการ และผู้ที่บกพร่องทางร่างกายและสายตาที่อยู่ในภาวะยากลำบากได้รับการช่วยเหลือ และสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดี

 

คนพิการ คนพิการ

 

สำหรับในวันนี้ในเขตเมืองพัทยาได้มีผู้ทีบกพร่องทางร่างกายสายตาในเขตเมืองพัทยาจากข้อมูลการสำรวจ พบว่ามีผู้ที่ตกอยู่ในภาวะยากลำบากและขาดแคลนกายอุปกรณ์และสายตา ได้มีการมอบกายอุปกรณ์ จำนวน 4 ประเภท ได้แก่ แว่นตาสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางด้านสายตา จำนวน 200 อัน, ไม้เท้าสามขา จำนวน 15 อัน, รถเข็นนั่ง (Wheelchir) จำนวน 21 คัน, และที่หัดเดินสี่ขา (Walker) จำนวน 10 อัน

Reporter : สามารถ ทองเสริม   Photo : สามารถ ทองเสริม   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com