พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
14 กุมภาพันธ์ 2556 :: 15:02:09 pm 101920

เมืองพัทยายกระดับ อสม. สู่การเป็นนักจัดการสุขภาพ

เมืองพัทยาจัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครแม่บ้านในเขตเมืองพัทยา เพื่อยกระดับสู่การเป็นนักจัดการด้านสุขภาพ เผยแพร่กระจายความรู้ด้านสุขภาพภายในชุมชนเพื่อคุณภาพชีวิตของประชากรเมืองพัทยาที่ดีขึ้น

พัทยา – วานนี้ (13 ก.พ.56) เมื่อเวลา 10.00 น. ที่ ห้องประชุมทัพพระยา ชั้น 4 ศาลาว่าการเมืองพัทยา ได้มีการจัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครแม่บ้านในเขตเมืองพัทยา โดยมีนางนววรรณ ศิริพรหมรังสี ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่คณะเจ้าหน้าที่อาสาสมัครแม่บ้านในเขตเมืองพัทยา ที่เข้าร่วมกิจกรรมอบรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

ปัจจุบันอาสาสมัครแม่บ้าน หรือ อสม. ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการกระจายความรู้และข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆของเมืองพัทยาให้กับประชากรในระดับรากหญ้า เนื่องจากข้อจำกัดในด้านของจำนวนบุคลากรของเมืองพัทยาหรือแม้กระทั่งองค์กรต่างๆที่มีจำนวนค่อนข้างน้อยไม่เพียงพอที่จะดูแลสอดส่องพี่น้องประชาชนได้อย่างทั่วถึง จึงทำให้มีการจัดตั้งกลุ่ม อสม.ขึ้นมาเพื่อคอยช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ อีกทั้งกลุ่มเจ้าหน้าที่ อสม.ยังสามารถเข้าถึงและรับรู้ความต้องการของคนในชุมชนได้เป็นอย่างดีจึงทำให้เมืองพัทยาและหน่วยงานภาครัฐต่างๆง่ายต่อการดำเนินงานให้ความช่วยเหลือ ดังนั้นเองเพื่อให้คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชากร ทางเมืองพัทยาจึงได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครแม่บ้านในเขตเมืองพัทยาขึ้นมาเพื่อเป็นการยกระดับและพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ อสม.ให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยการจัดกิจกรรมอบรมเสริมทักษะความรู้ในด้านการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นให้กับเจ้าหน้าที่ อสม.ให้รู้ลึกและเข้าใจถึงขั้นตอนวิธีการดูแลเข้าช่วยเหลือผู้ป่วยในชุมชน รวมไปถึงเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องหลักประกันสุขภาพ สิทธิการรักษาพยาบาลที่ได้รับ เพื่อคอยเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำกับคนในชุมชน

อย่างไรก็ตามโครงการดังกล่าวถือเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ช่วยยกระดับคุณภาพของเจ้าหน้าที่ อสม.เมืองพัทยา สู่การเป็นผู้จัดการด้านสุขภาพได้อย่างแท้จริง ซึ่งจะช่วยทำให้คุณภาพชีวิตของประชากรระดับรากหญ้าตามชุมชนต่างๆมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บ

Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com