พัทยาเดลีนิวส์

16 กันยายน 2551 :: 12:09:51 pm 30994

เมืองพัทยา ชวนร่วมกิจกรรม Cleanup Pattaya 2008

ภาครัฐและเอกชน ร่วมกันจัดกิจกรรมทำความสะอาดหาดพัทยาและบริเวณใกล้เคียง ภายใต้โครงการ Cleanup Pattaya ตั้งแต่บริเวณชายหาดเมืองพัทยา โดยปีนี้จะเป็นครั้งแรกของประเทศไทย ที่มีการส่งข้อมูลของขยะใต้ทะเล ไปยังองค์กร The Ocean Conservancy เพื่อนำไปวิจัยหานแนวทางการอนุรักษ์ชายฝั่งทั่วโลก
สนใจโฆษณา

พัทยา – วานนี้ (15 ก.ย. 51) เมื่อเวลา 15.00 น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ดร.ศรีสุดา จารยะพันธุ์ ผู้ประสานงานองค์กรความร่วมมือทางทะเลภูมิภาคเอเชียตะวันออก โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม นางนิศากร โฆษิตรัตน์ อธิบดีกรรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ดร.สุพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา อธิบดีควบคุมมลพิษ และ นายพรวุฒิ สารสินต รองประธานกรรมการ บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด ร่วมแถลงข่าวการจัดกิจกรรมโครงการ Cleanup Pattaya พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและอาสาสมัครโครงการเข้าร่วม ณ ห้องทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา 

โดยเมืองพัทยา ร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) และโครงการ Coca Cola International Coastal Cleanup โดยกลุ่มธุรกิจ โคคา-โคลา ประเทศไทย จัดกิจกรรมทำความสะอาดหาดพัทยาและบริเวณใกล้เคียง ภายใต้โครงการ Cleanup Pattaya ตั้งแต่บริเวณชายหาดเมืองพัทยา ยาวต่อเนื่องรวมเป็นระยะทางกว่า 10 กิโลเมตร โดยแบ่งกิจกรรมหลักออกเป็น 3 ส่วน คือ 1.กิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดทะเลภูมิภาคเอเชียตะวันออก (Cleanup East Asia Seas 2008) 2.กิจกรรมโคคา ? โคลา อนุรักษ์ชายฝั่งสากล ประจำปี 2551 (Coca Cola International Coastal Cleanup 2008) 3.กิจกรรมดำน้ำเก็บขยะ ครั้งที่ 10 (The 10th Underwater Cleanup) ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเริ่มในวันที่ 18 ? 20 กันยายน บริเวณพัทยาซอย 4 ด้านชายหาด โดยคาดว่าจะมีผู้ร่วมงานกว่า 2,000 คน 

ด้านนายอิทธิพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เปิดเผยว่า เมืองพัทยา เป็นเมืองที่มีการพัฒนาในด้านต่าง ๆ อย่ารวดเร็ว และการพัฒนาของเมืองพัทยาที่ผ่านมามีส่วนในการก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเห็นได้อย่างชัดเจน หากปล่อยทิ้งไว้เช่นนี้ต่อไป อาจทำให้ปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้ทวีความรุนแรงจนถึงขั้นวิกฤติได้ ดังนั้นเมืองพัทยาจึงมุ่งเน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการร่วมคิดร่วมทำการพัฒนา ซึ่งเป็นหัวใจและเป้าหมายสำคัญ ที่จะนำพาเมืองพัทยาสู่ความสมดุลในแง่ของการพัฒนาและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

โครงการดังกล่าวนี้ จะผลักดันให้ประชาชนได้เกิดความรู้ความเข้าใจว่า พัทยาจะพัฒนาได้ในอนาคตนั้น มีความจำเป็นต้องรักษาระบบนิเวศวิทยาของชายหาด ความสะอาดของชายหาด ไม่ให้มีน้ำเสียหรือขยะลงไปในทะเล ทั้งนี้ ต้องให้ประชาชนมีจิตสำนึก มีวินัยของการรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และให้ประชาชนเข้ามาร่วมคิดร่วมมือกันเฝ้าระวังในทุก ๆ ด้าน นายอิทธิพล คุณปลื้ม กล่าว 

โดยภายในงาน วันที่ 18 – 19 กันยายน จะมีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์มากมาย คือ การประกวดภาพถ่าย และการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการขยะทะเลของผู้เชี่ยวชาญทางทะเลจากประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค ส่วนในวันที่ 20 กันยายน จะมีการระดมความร่วมมือจากผู้สนับสนุนทุกกลุ่มและชาวพัทยาเก็บขยะบริเวณชายหาดพัทยา เพื่อทำความสะอาดหาดพัทยา และเก็บข้อมูลของขยะประเภทต่าง ๆ ส่งให้องค์กร The Ocean Conservancy ผู้ก่อตั้งโครงการ International Coastal Cleanup (ICC) ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนหลักผ่านกลุ่มธุรกิจ โคคา – โคลา ประเทศไทย นำไปเก็บเป็นข้อมูลเพื่อค้นคว้าหาแนวทางอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งต่อไป 

ในปีนี้จะเป็นครั้งแรกของประเทศไทย ที่มีการส่งข้อมูลของขยะใต้ทะเล โดยความร่วมมือของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมกับกลุ่มอาสาสมัครนักประดาน้ำเมืองพัทยา และในวันที่ 20 กันยายน ของทุกปียังถือว่าเป็นวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล ซึ่งในวันดังกล่าวกลุ่มอาสาสมัครจากกว่า 76 ประเทศทั่วโลก จะทำกิจกรรมอนุรักษ์ชายฝั่งของประเทศตนเอง และนำข้อมูลส่งให้องค์กร The Ocean Conservancy เพื่อนำไปวิจัยหานแนวทางการอนุรักษ์ชายฝั่งทั่วโลก สำหรับในปีนี้คาดว่าจะมีผู้ร่วมทำกิจกรรมนี้รวมทั่วโลกไม่น้อยกว่า 6 ล้านคน นายกเมืองพัทยา กล่าวย้ำปิด

 

Reporter : จิรวัฒน์   Photo : จิรวัฒน์   Category : ข่าวท่องเที่ยว

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com