พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
21 กุมภาพันธ์ 2556 :: 10:02:04 am 102576

เมืองระยองปลูกไม้เมืองหนาว จากพลังงานความเย็น

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสถานทูตเนเธอร์แลนด์ ร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ส่งเสริมอาชีพ และการท่องเที่ยวมิติใหม่ให้เมืองระยอง สร้างมหัศจรรย์จากก๊าซธรรมชาติ นำพลังงานความเย็นและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ปลูกไม้เมืองหนาว "ทิวลิปสื่อรักษ์ และสิ่งแวดล้อม"

ระยอง – วานนี้ (20 ก.พ.56) นายวราวุธ ปิ่นเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการ “The Miracle of Natural Gas ” ตอน ทิวลิปสื่อรักษ์…ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านนวัตกรรมทางพลังงานความเย็นเพื่อพัฒนาการปลูกไม้เมืองหนาวและส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบเกษตรเชิงอนุรักษ์ในจังหวัดระยอง โดยใช้แนวคิดการนำพลังงานความเย็นจากกระบวนการเปลี่ยนสถานะก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ผลิตได้จากโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ซึ่งโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง เป็นผู้ริเริ่มโครงการร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสถานทูตเนเธอร์แลนด์ ณ สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามกุฎราชกุมารี จ.ระยอง

นายชาครีย์ บูรณกานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ด้วยวิสัยทัศน์การดำเนินธุรกิจของ กลุ่ม ปตท. ตั้งอยู่บนพื้นฐานขององค์ความรู้ด้านพลังงานและนวัตกรรมเทคโนโลยีประเภทต่างๆ โดยโรงแยกก๊าซธรรมชาติเป็นหนึ่งในธุรกิจสำคัญของ ปตท. จึงมีแนวคิดริเริ่มเพื่อนำพลังงานความเย็นที่ได้จากกระบวนการเปลี่ยนสถานะก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ให้กลายเป็นสถานะก๊าซ และการนำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ได้จากกระบวนการแยกก๊าซธรรมชาติส่วนที่เหลือมาสร้างมูลค่าเพิ่มสูงสุด โดยตั้งแต่ปี 2554 โรงแยกก๊าซธรรมชาติ ได้ร่วมกับ กปร. และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินโครงการวิจัยการปลูกพืชและดอกไม้เมืองหนาว อาทิ ดอกทิวลิป ดอกลิลลี่ สตรอเบอรี่ญี่ปุ่น สมุนไพรโรสแมรี่ จากพลังงานความเย็นดังกล่าว และร่วมกับมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี ทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการกักเก็บและเคลื่อนย้ายความเย็น ให้สามารถจัดเก็บและขนส่งไปยังพื้นที่ห่างไกลจากแหล่งผลิต โดยตัวต้นแบบ (Prototype) ของเทคโนโลยีการกักเก็บและเคลื่อนย้ายความเย็นจากกระบวนการเปลี่ยนสถานะก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) จะสามารถนำออกแสดงได้ภายในปี 2556 ซึ่งถือเป็นการพัฒนานวัตกรรมเพื่อประโยชน์ของสังคมอย่างแท้จริงและยังตอบสนองวิสัยทัศน์ TAGNOC ของ ปตท. อย่างชัดเจน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสถานทูตเนเธอร์แลนด์ ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านนวัตกรรมทางพลังงานความเย็นเพื่อพัฒนาการปลูกไม้เมืองหนาว และส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบเกษตรเชิงอนุรักษ์ในจังหวัดระยอง ณ สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามกุฎราชกุมารี จ.ระยอง

นายชาครีย์ บูรณกานนท์ กล่าวอีกว่า ด้วยวิสัยทัศน์ของ กลุ่ม ปตท. ในการดำเนินธุรกิจพื้นฐานขององค์ความรู้และนวัตกรรมสมัยใหม่ กลุ่ม ปตท. โดย โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง จึงได้ริเริ่มโครงการวิจัยเพื่อนำพลังงานความเย็นที่เหลือจากกระบวนการเปลี่ยนสถานะก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ให้กลายเป็นสถานะก๊าซ มาสร้างมูลค่าเพิ่มสูงสุด ด้วยการนำมาทดลองปลูกพืชและดอกไม้เมืองหนาวในโรงเรือนประหยัดพลังงาน อาทิ ดอกทิวลิป ดอกลิลลี่ สตรอเบอรี่ญี่ปุ่น สมุนไพรโรสแมรี่ ตั้งแต่ปี 2554 รวมทั้ง ได้นำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้ของโรงแยกก๊าซฯ มาช่วยเร่งการเจริญเติบโตของพืชอีกทางหนึ่ง ทั้งนี้ ผลการวิจัยตลอด 2 ปีที่ผ่านมาพบว่า พืชและดอกไม้เมืองหนาวสามารถเติบโตขึ้นด้วยดี มีความแข็งแรง ออกดอกสวยงามได้ทุกฤดูกาล ส่วนผลผลิตและการอัตราการเจริญเติบโตก็สูงกว่าปกติถึง 12 % รวมทั้ง ยังสามารถนำหัวพันธุ์ทิวลิปและลิลลี่ ที่ให้ดอกแล้ว ไปสร้างตาดอกใหม่ เพื่อขยายพันธุ์และเพาะปลูกในรอบถัดไปได้อีกด้วย

นอกจากนั้น ปตท. ยังได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี ทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการกักเก็บและเคลื่อนย้ายความเย็นที่เหลือจากกระบวนการเปลี่ยนสถานะก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ดังกล่าว เพื่อให้สามารถจัดเก็บและขนส่งไปยังพื้นที่ห่างไกลจากแหล่งผลิต ซึ่งคาดว่าจะสามารถจัดทำและนำตัวต้นแบบ (Prototype) ของเทคโนโลยีการกักเก็บและเคลื่อนย้ายความเย็นจากกระบวนการเปลี่ยนสถานะก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ออกแสดงได้ภายในปีนี้ หากโครงการวิจัยดังกล่าวประสบผลสำเร็จ นอกจากจะช่วยสร้างอาชีพ และรายได้เสริมให้ชุมชน โดยเฉพาะเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดระยอง ในการปลูกพืชและไม้เมืองหนาว ซึ่งมีราคาสูงและเป็นที่ต้องการของตลาดแล้ว ยังนับเป็นการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านเทคโนโลยีทางการเกษตร และเป็นองค์ความรู้ต้นแบบให้ผู้สนใจ ได้นำไปศึกษาพัฒนาต่อยอดได้ในอนาคต

นายวราวุธ ปิ่นเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวว่า นับเป็นมิติใหม่ของความมหัศจรรย์ ที่ทางบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ได้สร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ให้กับชาวจังหวัดระยอง มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการนำไม้ดอก จากเมืองหนาวมาวิจัย และดำเนินการปลูกในพื้นที่เขตร้อน เขตอุตสาหกรรม ด้วยการนำพลังงานความเย็นที่เหลือจากกระบวนการเปลี่ยนสถานะก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ให้กลายเป็นสถานะก๊าซ มาสร้างมูลค่าเพิ่มให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยการนำมาทดลองปลูกพืชและดอกไม้เมืองหนาวในโรงเรือนประหยัดพลังงาน อาทิ ดอกทิวลิป ดอกลิลลี่ สตรอเบอรี่ญี่ปุ่น สมุนไพรโรสแมรี่ จะทำให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจังหวัดระยอง มีสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ และที่สำคัญก็คือ ในอนาคตอันใกล้นี้อาจจะเป็นอาชีพเสริมหรืออาชีพหลักให้กับชาวจังหวัดระยอง มีรายได้มากขึ้น ส่วนการดำเนินการเรื่องความเย็นส่งไปสู่ประชาชนนั้นจะต้องหาแนวทางกันต่อไปว่าจะดำเนินการอย่างไรให้เหมาะสมที่สุด หรืออาจจะมีการกำหนดโซนที่ดีที่สุดในเรื่องของการท่องเที่ยว หรือการค้าขายดอกไม้ให้เกิดความสะดวกทั้งการดำเนินการ และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไป

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวท่องเที่ยว

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com