พัทยาเดลีนิวส์

12 ตุลาคม 2554 :: 10:10:41 am 74653

เรียกผู้ว่าฯ ประชุมผ่าน Video Conference แก้สถานการณ์น้ำท่วม

กระทรวงมหาดไทย เรียกผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ประชุมผ่านทาง Video Conference เพื่อหาแนวทางการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
สนใจโฆษณา

ชลบุรี-วานนี้ (11 ต.ค. 54) นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมนายภัครธรณ์ เทียนไชย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ประชุมผ่านทาง Video Conference เพื่อหาแนวทางการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ณ ห้องประชุมพระพิพิธโภคไคย โดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานประชุม

สำหรับการประชุมในวันนี้เป็นประชุมเพื่อแนวทางในการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินทดรองราชการ โดยการให้จังหวัดสนับสนุนแต่ละจังหวัด ประมาณการค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการขนย้ายวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับช่วยเหลือจังหวัดเป้าหมาย รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (ไป-กลับ) และค่าใช้จ่ายระหว่างปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทั้งหมด ส่งให้กับจังหวัดเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าว ให้เบิกจ่ายจากเงินทดรองราชการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดที่เป็นจังหวัดเป้าหมาย และให้จังหวัดที่ไปสนับสนุนจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทุกชนิดที่จังหวัดสามารถจัดหาได้มาช่วยเหลือจังหวัดเป้าหมายด้วย เช่น เรือท้องแบน เครื่องสูบน้ำ เสื้อชูชีพ เป็นต้น นอกจากนี้กระทรวงมหาดไทย ได้พิจารณาในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดต่างๆ โดยการมอบหมายให้จังหวัดชุมพร และจังหวัดชลบุรี สนับสนุนจังหวัดนครสวรรค์อีกด้วย

หลักจากการประชุมเสร็จสิ้นลง นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้เปิดเผยว่ากับสื่อมวลชนว่า ชาวจังหวัดชลบุรี ได้ร่วมกันบริจาคเงิน และสิ่งของดังนี้ เงินสด จำนวน 2,550,000 บาท เรือ 230 ลำ ทราย 300,000 กระสอบ และทรายที่ยังไม่ได้บรรจุกระสอบอีก 100,000 คิว ขณะนี้ได้ลำเลียงสิ่งของต่างๆไปมอบให้ปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่วิทยาลัยการป้องกันราชอาณาจักร อำเภอธัญบุรีเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้กระทรวงมหาดไทยไปช่วยเหลือจังหวัดที่ประสบอุทกภัยต่อไป

Reporter : จิรวัฒน์   Photo : จิรวัฒน์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com