พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
07 สิงหาคม 2552 :: 17:08:28 pm 5811

เรือสินค้า ใหญ่ที่สุดในโลก เทียบท่าแหลมฉบัง

การท่าเรือแห่งประเทศไทย จัดพิธีต้อนรับเรือตู้สินค้า ZIM DJIBOUTI ที่อยู่ในกลุ่มเรือแม่ ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ณ ท่าเรือแหลมฉบัง

แหลมฉบัง – วันนี้ (7 ส.ค. 52) การท่าเรือแห่งประเทศไทย จัดพิธีต้อนรับเรือตู้สินค้าใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีนายเกื้อกูล ด่านชัยวิจิตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณท่าเทียบเรือ C1และ C2 ท่าเรือแหลมฉบัง 

การท่าเรือแห่งประเทศไทย จัดพิธีต้อนรับเรือสินค้าใหญ่ที่สุดในโลก เรือชื่อ ZIM DJIBOUTI ซึ่งมีขนาดบรรทุกตู้สินค้า 10,062 ทีอียู โดยมีประวัติดังนี้ เรือ ZIM DJIBOUTI สัญชาติเรือ LIBERIA ท่าเรือที่จดทะเบียน MONROVIA ปีที่ต่อเรือ 2009 ความยาวตลอดลำ 349.07 เมตร ความกว้างทั้งลำ 45.6 เมตร นำหนักโดยรวม 114,044 เมตริกตัน กินน้ำลึก 15 เมตร ความเร็ว 25.8 น๊อต และที่สำคัญมีเส้นทางเดินเรือ Pacific North West Express เป็นเส้นทางรับ – ส่งสินค้าจากท่าเรือแหลมฉบังไปยังอเมริกาและแคนนาดาโดยตรง 

 นางสุนิดา สกุลรัตนะ กรรมการการท่าเรือ รักษาการแทนผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย กล่าวว่า สืบเนื่องจากการที่รัฐบาล และกระทรวงคมนาคมได้มีนโยบายให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ เพื่อให้เพียงพอสำหรับรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจในอนาคต การท่าเรือแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการพัฒนาการบริหารจัดการท่าเรือมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารดูแลของการท่าเรือแห่งประเทศไทย มีแผนในการพัฒนาให้ก้าวสู่ท่าเรือระดับโลกทั้งในด้านการเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพในการเสริมสร้างผลประโยชน์ให้กับองค์กรและประเทศชาติ การที่มีเรือสินค้าขนาดใหญ่เข้ามาที่ท่าเรือแหลมฉบังในครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงการขยายตัวของภาคการค้าระหว่างประเทศ อันเป็นปัจจัยที่ส่งผลบวกต่อเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม รวมทั้งยังแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการเดินเรือต่างชาติในศักยภาพของการคมนาคมทางน้ำของไทยอีกด้วย 

 นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นพัฒนาการบริหารที่มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และนำระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารงานในโครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท่าเรือแห่งประเทศไทย เช่น การพัฒนาระบบจัดเก็บค่ายานพาหนะผ่านท่า หรือ E-Toll และการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยด้วยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ในโครงการพัฒนาสู่ท่าเรืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Port) เพื่อเตรียมการรองรับการเทียบท่าของเรือบรรทุกตู้สินค้าที่มีแนวโน้มมากขึ้นในอนาคต

นายเกื้อกูล ด่านชัยวิจิตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ในฐานะเป็นผู้กำกับดูแลการท่าเรือแห่งประเทศไทย ได้แสดงความยินดีที่ท่าเรือแหมลฉบังได้มีโอกาสต้อนรับเรือ ZIM DJIBOUTI ซึ่งเป็นเรือบรรทุกตู้สินค้าที่อยู่ในกลุ่มเรือแม่ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก โดยที่ผ่านมารัฐบาลและกระทรวงคมนาคมได้ตระหนักและมุ่งมั่นในอันที่จะส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาท่าเรือของไทยให้เจริญก้าวหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ มีการบริหารจัดการและการบริหารที่มีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่เศรษฐกิจและสังคมของไทยในภาพรวม รวมทั้งสนับสนุนให้ประเทศไทยก้าวสู้การเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางน้ำในภูมิภาคอาเซียนในที่สุด 

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่าในท้ายว่า ท่าเรือแหลมฉบังได้รับความไว้วางใจในการบริการจากเรือ ZIM DJIBOUTI ได้อย่างยั่งยืนยาวนานสืบต่อไป สายการเดินเรือซิมอินทิเกรทเต็ทชิปปิ้งเซอร์วิส จำกัด และ บริษัท ไทยสตาร์ชิปปิ้ง จำกัด ที่ให้ความไว้วางใจในท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งจะนำไปสู่การเจริญเติบโตทางการค้าโลกอีกด้วย

Reporter : แพรวพราว   Photo : แพรวพราว   Category : ข่าวธุรกิจ

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com