พัทยาเดลีนิวส์

23 กรกฎาคม 2555 :: 10:07:53 am 85196

“เรือหลวงช้าง รักษ์ทะเลตราด” แหล่งท่องเที่ยวโลกใต้ทะเล

กองทัพเรือ ปลดกระวางประจำการ "เรือหลวงช้าง" ผ่านศึกสงครามโลกครั้งที่ 2 ทำพิธีสมโภชสมเกียรติ ส่งมอบให้องค์การบริหารพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) และจังหวัดตราด ดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินี สร้างแหล่งท่องเที่ยวโลกใต้ทะเล สร้างรายได้ แหล่งหลบภัย แพร่ ขยายพันธุ์สัตว์ทะเล และเป็นแหล่งอาหารของมนุษย์
สนใจโฆษณา

หลังจากที่ กองทัพเรือ ได้เสนอเรือหลวงช้าง ปลดระวางประจำการในกองเรือยกพลขึ้นบก และบริการ กองเรือยุทธการ และได้รับอนุมัติจากกระทรวงกลาโหม ทำให้ชาวจังหวัดกระบี่ ได้ร้องขอมายังกองทัพเรือเพื่อนำเรือหลวงช้างไปลงสู่ใต้ทะเล แต่ปรากฎว่าทางด้าน พันเอก ดร.นาฬิกอภิภัค แสงสนิท ผู้อำนวยการ องค์การบริหารพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. เห็นว่าชาวเกาะช้างก็มีความปรารถนาเช่นเดียวกัน จึงได้ประสานงานขอความอนุเคราะห์ไปยังจังหวัดกระบี่ จนสามารถตกลงกันได้ว่า เรือหลวงช้าง จะต้องลงสู่ใต้ทะเลที่ เกาะช้าง จังหวัดตราด กองทัพเรือ โดย พลเรือเอก สุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ จึงไม่ขัดข้องถ้าจังหวัดตราดประสงค์จะนำเรือช้างไปลงสู่ใต้ทะเลที่เกาะช้าง เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และยังเป็นโครงการ เรือหลวงช้าง รักษ์ทะเลตราด เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ในปีมหามงคลนี้

 

พันเอก ดร.นาฬิกอภิภัค แสงสนิท ผู้อำนวยการ องค์การบริหารพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ ผอ. อพท. กล่าวว่า ในปัจจุบันปะการัง และธรรมชาติซึ่งเป็นโลกใต้ทะเล ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ แหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ แหล่งอาหาร แหล่งเพาะ แพร่ขยายพันธุ์สัตว์ทะเล แหล่งอาหาร ล้วนแล้วมีคุณค่าทางเศรษฐกิจของท้องถิ่น และประเทศชาติ ได้เสียหายไปอย่างมาก ไม่ว่าจะเกิดจากฝีมือมนุษย์ จากภาวะโลกร้อน จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการเยียวยา ฟื้นฟูแหล่งปะการังธรรมชาติให้ฟื้นตัวกลับมาสู่สภาพเดิมโดยเร็ว ถ้าขืนปล่อยให้เสื่อมโทรมก็จะส่งผลให้วิถีชีวิตของสัตว์ และมนุษย์เปลี่ยนไปด้วย การสร้างสิ่งทดแทนใต้ทะเล ให้เป็นบ้านปลาเพื่อการอนุบาล และเพาะขยายพันธุ์สัตว์ทะเลตามธรรมชาติ และแนวปะการังเทียมจากโครงสร้างเรือขนาดใหญ่ จะส่งผลดีต่อการท่องเที่ยว เศรษฐกิจของจังหวัดตราดได้อย่างดีเยี่ยม

และกล่าวอีกว่า ชาวจังหวัดตราดทุกคน ประทับใจ ในความกรุณาของ พลเรือเอก สุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ และ พลเรือโท ชุมพล วงศ์เวคิน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการนำเรือหลวงช้างมาเป็นสมบัติของชาวเกาะช้าง จังหวัดตราด และนักท่องเที่ยวชาวไทย ชาวต่างประเทศ ที่จะต้องมาท่องเที่ยวที่เกาะช้าง ซึ่งเรือหลวงช้างคงเป็นศูนย์รวมใจของคนไทย และทหารเรือทุกนาย โดยเฉพาะสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดตราด ที่ได้จัดทำโครงการ “เรือหลวงช้างรักษ์ทะเลตราด”เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง เมื่อนำ เรือหลวงช้าง ลงสู่ใต้ทะเล ก็เปรียบเสมือน โรงเรียนสำหรับนักดำน้ำที่มาใช้ประโยชน์ในการสอนดำน้ำได้ ทหารเรือก็จะถูกจารึกไว้ในความทรงจำของทุกคน โดยเฉพาะชาวเกาะช้าง

 

นาวาเอก อาทร เคลือบมาศ เสนาธิการทัพเรือภาคที่ 1 ทำหน้าที่ผู้บังคับหมู่เรือลาดตระเวนชายแดน เกาะกูด เกาะช้าง จังหวัดตราด กล่าวว่า ในอดีตเคยเป็นต้นเรือ เรือหลวงช้างมาก่อน รู้สึกดีใจมากที่ ชาวเกาะช้าง จังหวัดตราด ได้เล็งเห็นคนประโยชน์สูงสุดของเรือหลวงช้าง ที่มีอดีตความเป็นมายาวนาน และเคยผ่านสงครามโลกครั้งที่ 2 มาแล้ว ก่อนที่จะมีการส่งมอบเรือให้ชาวจังหวัดตราด ข้าราชการที่เคยประจำเรือลำนี้ได้ทำพิธีสมโภช เพื่อบอกกล่าวแม่ย่านางเรือเรียบร้อยแล้ว ส่วนความเป็นมาของเรือหลวงช้าง นั้น กองทัพเรือสหรัฐอเมริกา จะมอบให้กองทัพเรือไทย มาใช้ประโยชน์ในการปฎิบัติภารกิจ ในการยกพลขึ้นบก เรือหลวงช้าง เดิมชื่อ “ลินคอล์นเคาน์ตี้”เข้าร่วมการรบที่โอกินาวา หลังจากที่สงครามเกาหลีสงบลง กองทัพเรือสหรัฐอเมริกา ได้ทำพิธีมอบเรือลำนี้ให้กับรัฐบาลไทยอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2505 ณ เมืองลองบีช รัฐแคลิฟอร์เนีย โดยมี ฯพณฯ วิสูตร อรรถยุติ เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงวอชิงตัน เป็นผู้รับมอบในนามรัฐบาลของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และนำเรือเดินทางกลับมาเมืองไทย ทำพิธีต้อนรับอย่างสมเกียรติ นับเวลาประจำการในกองทัพเรือไทย 50 ปี จึงได้มีการอนุมัติปลดระวาง สุดท้าย เรือหลวงช้าง ก็มาอยู่ ณ ใต้ทะเลเกาะช้าง จังหวัดตราด อย่างสมเกียรติเช่นกัน

พลเรือโท ชุมพล วงศ์เวคิน ผู้บัญชาการ ทัพเรือภาคที่ 1 กล่าวว่า ในวันที่ 16 สิงหาคม 2555 ได้ร่วมกับจังหวัดตราด ประกอบพิธีนำเรือหลวงช้างลงสู่ใต้ทะเลอย่างสมเกียรติ สง่างาม โดยได้มีการแต่งตั้งคณะทำงาน โดยเฉพาะผู้ที่มีความชำนาญ ประสบการณ์ในการนำเรือลงสู่ใต้ทะเล ซึ่งก่อนนำเรือลงสู้ใต้ทะเล กองทัพเรือไทยในนามของรัฐบาลไทย จะต้องแจ้งให้ทางกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา และรัฐบาลเพื่อทราบ พร้อมทั้งตอบรับว่าไม่ขัดข้อง จึงจะเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งคาดว่าไม่น่าจะมีอะไรขัดข้อง เนื่องจากประเทศไทย กองทัพเรือไทย และชาวจังหวัดตราดได้นำเรือที่ปลดระวางประจำการมาใช้ประโยชน์สุงสุดในภาพรวมของประเทศไทยในทุกมิติ ซึ่งขณะนี้เรือหลวงช้างได้มีการทำความสะอาดคราบน้ำมัน และสารเคมีที่อาจมีในเรือเรียบร้อยหมดแล้ว เมื่อนำลงสู้ใต้ทะเลจะไม่ทำให้เกิดมลพิษ มลภาวะทางทะเล ปรับแต่สภาพเรือให้เหมาะสมกับการใช้งานให้ทุกคนปลอดภัยเมื่อดำน้ำลงไปดู และแสงสว่างจากแสงอาทิตย์ส่องถึงอีกด้วย

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ไลฟ์สไตล์

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com