พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
02 มีนาคม 2553 :: 10:03:07 am 8672

เสริมศักยภาพ! สู่ความเป็นเลิศด้านการศึกษา

โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ สัตหีบ ชลบุรี ยกระดับเพิ่มประสิทธิภาพสถานศึกษาสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน จัดทำโครงการ เสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ ยกระดับคุณภาพครู นักเรียน และสถานศึกษาให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการสถานศึกษา

สัตหีบ – วานนี้ (1 มี.ค. 53) นายวุฒิชัย วีระวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ได้มอบหมายให้ นายวันชัย วิมลรัตน์ รองผู้อำนวยการ พร้อมคณะครู และนางเตือนใจ ดวงละม้าย และนางสายพิณ มูลอุดม วิทยากร ร่วมให้ความรู้และความเข้าใจกับนักเรียนในเรื่องของโครงการเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ กิจกรรมเริ่มต้น โครงงาน การบูรณาการ กิจกรรมสร้างสรรค์ และกิจกรรมเติมเต็มโครงการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร และการจัดการของสถานศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพนักเรียน ครู และสถานศึกษาให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทั้งด้านปริมาณ และด้านคุณภาพ เพิ่มประสิทธิภาพโรงเรียนให้มีความเข้มแข็งเพื่อยกระดับคุณภาพ และการเรียนรู้ทั้งระบบให้ทันสมัยยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมอาคารนันทา สวนนงนุชพัทยา ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

นายวุฒิชัย วีระวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวว่า จากกรณีที่ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 2 ระหว่างปีพุทธศักราช 2549-2553 โดยสำนักงานรับรองมาตรฐาน และการประเมินคุณภาพการศึกษา หรือ สมศ.ได้ดำเนินการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง พบว่ามีสถานศึกษาที่ไม่ผ่านการรับรองมาตรฐานทั้งระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น และประกอบกับในปัจจุบันรัฐบาลได้ให้นโยบายด้านการศึกษาจัดระดับการศึกษาไว้เป็นอันดับแรก ก็คือการปฎิรูปการศึกษาเพื่อนำไปสู่เป้าหมายคุณภาพการศึกษา และการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นคุณธรรมนำความรู้อย่างแท้จริง โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ ได้ขานรับนโยบาย เพิ่มประสิทธิภาพสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็งเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรู้ทั้งระบบให้ทันสมัย มีความเข้มแข็งทางวิชาการ และการบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ สามารถผ่านเกณฑ์การรับรองมาตรฐานในรอบถัดไปในระดับที่ดีขึ้นไป จึงได้มีการจัดทำโครงการเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศนี้ขึ้น

และได้กล่าวอีกว่า ที่ผ่านมาโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ ได้ผ่านการประเมินและผ่านเกณฑ์การรับรองมาตรฐานจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา และคาดว่าการประเมินในครั้งต่อไป จะต้องได้ระดับที่ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างแน่นอน โดยการประเมินในครั้งนี้ ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ ก็คือ การสังเกตพฤติกรรมนักเรียน การประเมินโครงงานของนักเรียน และที่สำคัญ ทางโรงเรียนยังช่วยส่งเสริมด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามความสามารถ ความถนัด ความเข้าใจ ช่วยให้นักเรียนมีความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ และใฝ่เรียนรู้ ผ่านกระบวนการทำงานเป็นกลุ่มจากการจัดทำกิจกรรมของโครงงานได้เป็นอย่างดี

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com