พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
09 เมษายน 2557 :: 09:04:53 am 128418

เอกอัครราชทูตแอฟริกาใต้ หาแนวทางป้องกันค้ามนุษย์

เอกอัครราชทูตแอฟริกาใต้ประจำประเทศไทย ได้เข้าพบนางปวีณา หงสกุล รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อหารือเกี่ยวกับการไปเยือนประเทศสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ของรัฐมนตรีพร้อมคณะที่ผ่านมา เพื่อติดตามความคืบหน้าการเจรจาความตกลงว่าด้วยความร่วมมือต่อต้านการค้ามนุษย์ไทย-แอฟริกาใต้

กรุงเทพมหานคร – วานนี้ (8 เม.ย.57) เมื่อเวลา 14.30 น. นางสาวโรบินา แพทริเซีย มากส์ เอกอัครราชทูตแอฟริกาใต้ประจำประเทศไทย ได้เข้าพบนางปวีณา หงสกุล รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อหารือเกี่ยวกับการไปเยือนประเทศสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ของรัฐมนตรีพร้อมคณะที่ผ่านมา เพื่อติดตามความคืบหน้าการเจรจาความตกลงว่าด้วยความร่วมมือต่อต้านการค้ามนุษย์ไทย-แอฟริกาใต้ ณ ห้องประชุมสถาบันพระประชาบดี คลองห้า ถนนรังสิต นครนายก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

นางปวีณา หงสกุล รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้กล่าวถึงประเด็นและแนวทางการแก้ปัญหาค้ามนุษย์ข้ามชาติ การติดต่อประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องระหว่างประเทศต้นทางและปลายทางประเทศ พร้อมทั้งการขยายผลทางคดีเพื่อจับกุมผู้กระทำความผิดในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งเป็นประเด็นในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ข้ามชาติ

ในส่วนของประเทศไทยจะเร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เพิ่มมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ให้มากขึ้น เช่นควบคุมสถานประกอบการต่างๆที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมการจัดหางานโดยเฉพาะการรับสมัครหญิงไทยไปทำงานต่างประเทศ ให้มีการปฏิบัติการทำงานที่ถูกต้องและเหมาะสม รวมทั้งมาตรการตรวจสอบและลงโทษบริษัทที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่แจ้งไว้กับกระทรวงแรงงานเป็นต้น

ที่มา : บ้านเมือง

Photo : Internet   Category : ข่าวในประเทศ

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com