พัทยาเดลีนิวส์

22 เมษายน 2553 :: 09:04:18 am 15396

แจ้งที่พักอาศัยคนต่างด้าว ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี ฝากข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเปลี่ยนการแปลงวิธีการแจ้งที่พักอาศัยของคนต่างด้าวทางอินเตอร์เน็ต ถึงเจ้าบ้าน เจ้าของ หรือผู้ครอบครองเคหสถาน หรือผู้จัดการโรงแรม ห้องพักให้เช่าสำหรับคนต่างด้าว และผู้ที่เกี่ยวข้อง ในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี
สนใจโฆษณา

พัทยา – วานนี้ (21 เม.ย. 53) ตามที่ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี ได้จัดทำระบบการแจ้งที่พักคนต่างด้าวทางอินเตอร์เน็ตผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 มาตรา 38 และ 77 กรณีเมื่อรับคนต่างด้าวเข้าพักอาศัยแล้ว จะต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่เวลาที่เข้าพัก หากไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท แต่ถ้าผู้นั้นเป็นผู้จัดการโรงแรม ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 2,000 – 10,000 บาท นั้น

เนื่องจากปัจจุบันทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ได้จัดทำระบบการแจ้งที่พักอาศัยคนต่างด้าวทางอินเตอร์เน็ตใหม่ ให้เป็นระบบเดียวกันสามารถครอบคลุมได้ทั่วประเทศเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี จึงขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวิธีการแจ้งที่พักอาศัยคนต่างด้าวทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่เดือนเมษายน 2553 เป็นต้นไป

โดยท่านสามารถสมัครแจ้งที่พักคนต่างด้าวทางอินเตอร์เน็ตระบบใหม่ได้ดังนี้

1. เข้าเว็บไซต์ www.immigration.go.th เลือกการแจ้งที่พักอาศัยเพื่อเข้าสู่ระบบการแจ้งที่พักอาศัยของผู้ประกอบการ แล้วลงทะเบียนโดยใส่ข้อมูลให้ครบทุกช่อง ให้เลือกตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี เป็นด่านที่ต้องลงทะเบียน (ตามเขตพื้นที่ตั้งของสถานประกอบการ) โดยตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี จะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการลงทะเบียนและจะตอบกลับทาง E-mail ตามที่ท่านได้แจ้งไว้ (ท่านสามารถเลือกดาวน์โหลดคู่มือและแบบฟอร์มได้)

2. เข้าเว็บไซต์ www.chonburiimmigration.com เลือกแจ้งที่พักคนต่างด้าว ระบบใหม่ หน้าจอจะ Links เข้าสู่ระบบการแจ้งที่พักอาศัยของผู้ประกอบการตามข้อที่ 1 ทันที่แล้วให้ดำเนินการเช่นเดียวกกัน

อนึ่ง การแจ้งที่พักอาศัยของคนต่างด้าวทางอินเตอร์เน็ต เป็นการเพิ่มช่องทางการดำเนินตามมาตรา 38 ดังกล่าว สำหรับท่านที่ไม่สะดวกในการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต สามารถแจ้งที่พักอาศัยคนต่างด้าวได้ด้วยตัวเองที่ ตรวจคนเข้าเมืองในเขตพื้นที่ที่ตั้งสถานประกอบการของท่าน

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วกัน ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โทร. 038-252750-4 ต่อ111

โทรสาร. 038-252750-4 ต่อ 100

Photo : Internet   Category : ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com

มีมี

นามแฝง