พัทยาเดลีนิวส์

30 มิถุนายน 2559 :: 06:06:07 am 191911

แต่งตั้ง “รัตนชัย” กูรูท่องเที่ยวพัทยา นั่งที่ปรึกษาด้านการท่องเที่ยว

ปลัดเมืองพัทยาในฐานะผู้ปฏิบัติหน้าที่นายกเมืองพัทยา ลงนามแต่งตั้ง "รัตนชัย" อดีต สม.พัทยา 4 สมัย นั่งที่ปรึกษาผู้ปฏิบัติหน้าที่นายกเมืองพัทยาด้านการท่องเที่ยว หวังเป็นตัวขับเคลื่อนแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวในยุครักษาการ
สนใจโฆษณา

มีรายงานว่าหลังจากที่คณะผู้บริหารชุดเก่าที่นำโดยนายอิทธิพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ได้หมดวาระลงอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายนที่ผ่านมา ซึ่งตามประกาศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 85 ได้ให้อำนาจแก่ปลัดเมืองพัทยาขึ้นมาทำหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่นายกเมืองพัทยาอย่างเป็นทางการจนกว่าจะมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ซึ่งจะมีการรอการสรรหาสมาชิกสภาเมืองพัทยาจำนวน 12 คนก่อนมีการเปิดประชุมสภาเมืองพัทยาอย่างเป็นทางการ ซึ่งที่ผ่านมา

 

นายชนัฐพงศ์ ศรีวิ เศษ ปลัดเมืองพัทยา ปฏิบัติหน้าที่นายกเมืองพัทยา ได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ นายเศรษฐพล บุญสวัสดิ์ อดีตรองปลัดเมืองพัทยา ขึ้นมาดำรงตำแหน่งประธานคณะทำงานด้านกฎหมาย และให้คำปรึกษาผู้ปฏิบัติหน้าที่นายกเมืองพัทยา ตาม พรบ.ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยาอย่างเป็นทางการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายนที่ผ่านมาไปแล้วนั้น

 

ล่าสุด วันนี้ (29 มิ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้มีประกาศคำสั่งเมืองพัทยา ที่ 1284/2559 เรื่องการแต่งตั้งผู้ให้คำปรึกษาผู้ปฏิบัติหน้าที่นายกเมืองพัทยาด้านการท่องเที่ยว โดยอาศัยตามความในมาตรา 32 มาตรา 48 และมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542 แต่งตั้งให้ นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย อดีตประธานคณะกรรมการการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมสภาเมืองพัทยา และสมาชิกสภาเมืองพัทยา 4 สมัย เป็นผู้ให้คำปรึกษาผู้ปฏิบัติหน้าที่นายกเมืองพัทยาด้านการท่องเที่ยว เพื่อเป็นผู้ช่วยในการปฏิบัติหน้าที่ให้คำปรึกษา แนะนำแนวทางปฏิบัติในเรื่องต่างๆ ในการบริหารราชการเมืองพัทยาด้านการท่องเที่ยว ตลอดจนเข้าประชุมหรือชี้แจงข้อเท็จจริงตามที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่นายกเมืองพัทยามอบหมาย ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป ลงนามโดยนายชนัฐพงศ์ ศรีวิเศษ ปลัดเมืองพัทยา ปฏิบัติหน้าที่นายกเมืองพัทยา

 

ด้านนายรัตนชัย เปิดเผยว่าแม้จะทำงานทางด้านการเมืองท้องถิ่นมานาน แต่ส่วนใหญ่ก็ได้รับมอบ หมายให้รับผิดชอบกิจกรรม และงานด้านการท่องเที่ยวเป็นหลัก โดยมีการประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนของภาครัฐ และภาคธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกรณีนี้ถือเป็นนโยบายสำคัญของเมืองพัทยาในช่วงตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาที่ต้องบูรณาการในการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันนำพัทยาไปสู่เมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติ จึงถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ได้รับโอกาสให้กลับเข้ามามีส่วนในการร่วมพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวของเมืองพัทยาไปสู่ระดับสากลอีกครั้ง ซึ่งแม้ว่าจะมีตำแหน่งเพียงในฐานะที่ปรึก ษาแต่ก็ถือว่าคงจะสามารถเป็นกลไกหนึ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนให้นโยบาย และแผนการส่งเสริมพัฒนาด้านการท่องเที่ยวในยุคของการรักษาการนี้ไปสู่จุดหมายได้

 

สำหรับเมืองพัทยาเองถือเป็นเมืองท่องเที่ยวหลักของประเทศ ด้วยมีจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศเดินทางเข้ามาพักผ่อนเป็นจำนวนมาก สร้างรายได้เข้าสู่การท่องเที่ยวปีละนับแสนล้านบาท ดังนั้นการท่องเที่ยวจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะละเลยไม่ได้ ซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ผู้บริหารในชุดปัจจุบันได้กำหนดไว้เป็นนโยบายหลัก โดยจากนี้คงจะมีการหารือร่วมกับปลัดเมืองพัทยา ปฏิบัติหน้าที่นายกเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อวางกรอบนโยบายร่วมกัน ในการกำหนดแผน และแนวทางที่ชัดเจน โดยเฉพาะกรณีของการจัดโครงการ กิจกรรมสำคัญตลอดปี แผนการประชาสัมพันธ์ และการส่ง เสริมการตลาดทั้งในและต่างประเทศ ทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวต่อไป ซึ่งคงจะมีผลการปฏิบัติที่ชัดเจนในเร็ววันนี้

Reporter : ญาณวรุฒน์   Photo : ญาณวรุฒน์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com