พัทยาเดลีนิวส์

17 กุมภาพันธ์ 2554 :: 10:02:59 am 55218

โครงการ “สนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย”

สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี สาขาอำเภอบางละมุง ชลบุรี ปฎิบัติการเชิงรุกสู่สถานศึกษา สร้างจิตสำนึกสาธารณะนักเรียน มีวินัยจราจรในการใช้รถ ใช้ถนน ไม่ซิ่ง ไม่ประมาท ไม่ขาดสติ จัดโครงการ “สนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย” รุ่นที่ 1 ประจำปี 2554 ลดอุบัติเหตุ ลดมลพิษ ลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน
สนใจโฆษณา

สำนักงานสวัสดิภาพกรมการขนส่งทางบก ได้ดำเนินโครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และปลอดภัยในการใช้รถ ใช้ถนน อีกทั้งเป็นการวางรากฐานด้านจิตสำนึกให้แก่กลุ่มนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ทั่วประเทศ สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี สาขาอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดย นายขจร หวังจิตต์ หัวหน้าสำนักงาน ได้ขานรับและสนองตอบนโยบาย พร้อมนำมาขยายผลเชิงรุกให้สามารถครอบคลุม และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริง จึงได้ดำเนินโครงการ เป็นรุ่นที่ 1 ให้กับ นักเรียนโรงเรียนสัตหีบ เขตกองเรือยุทธการ หมู่บ้านกองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยได้รับความร่วมมือจาก นายวิเชียร จันทรเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียนสัตหีบ เขตกองเรือยุทธการ ได้ให้ความสำคัญ เล็งเห็นคุณค่า  คุณประโยชน์ในการรักษาทรัพย์ และชีวิตของนักเรียน อีกทั้งได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

นายขจร หวังจิตต์ หัวหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี สาขาอำเภอบางละมุง กล่าวว่า ในปัจจุบันจะเห็นได้ว่า ปัญหาการจราจร ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ ก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งทางตรงและทางอ้อม สาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากเยาวชน ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และยังไม่มีวุฒิภาวะสาธารณะ ขาดความรับผิดชอบต่อสังคม ไม่เคยได้รับการอบรมกฎจราจรการใช้รถ เมื่อเกิดอุบัติเหตุแล้วก่อให้เกิดปัญหาตามมาอย่างมากมาย สำนักงานสวัสดิภาพกรมการขนส่งทางบก ได้เล็งเห็นปัญหาในระดับรากหญ้า และเยาวชน จึงได้มอบนโยบายให้มีการอบรมเด็กนักเรียนซึ่งเป็นเยาวชน ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจร เครื่องหมายจราจร รู้จักขับขี่รถทุกประเภทอย่างถูกวิธี และปลอดภัย รวมทั้งการเสริมสร้างทักษะในการใช้รถใช้ถนนอย่างมีระเบียบ  เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพ ปลูกจิตสำนึกที่ดีให้เยาวชนที่ยังเยาว์วัย ความรู้ ประสบการจะสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การช่วยป้องกัน และลดอุบัติเหตุบนถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการทดสอบทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฎิบัติในการขอรับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายในอนาคต

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com

pipe