พัทยาเดลีนิวส์

25 เมษายน 2557 :: 10:04:08 am 129953

โพลชี้ คนต้องการซื้อบ้านเดี่ยวยอดพุ่ง 46%

รายงานข่าวจากศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคาสงเคราะห์ (REIC) เปิดเผยว่า ผลสรุปการวิเคราะห์ข้อมูลลงทะเบียนผู้เข้าชมงาน “มหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 30” ในเชิงลึก มีหลายประเด็นที่น่าสนใจ โดยเฉพาะบ้านที่ต้องการซื้อในอนาคตพบว่า ร้อยละ 89 ต้องการซื้อที่อยู่อาศัยสร้างใหม่ มีเพียงร้อยละ 11 เท่านั้นที่ต้องการซื้อที่อยู่อาศัยมือสอง
สนใจโฆษณา

และเมื่อจำแนกประเภทบ้านที่ต้องการซื้อพบว่า ร้อยละ 46 ต้องการซื้อบ้านเดี่ยว รองลงมาคือ ร้อยละ 33 ต้องการคอนโดมิเนียม และร้อยละ 15 ต้องการทาวน์เฮ้าส์ สำหรับงบประมาณในการซื้อบ้าน พบว่า ร้อยละ 42 ต้องการซื้อบ้านราคา 1.1- 2 ล้านบาท รองลงมา ร้อยละ 24 ต้องการซื้อราคา 2.1-3 ล้านบาท

รายละเอียดผลการวิเคราะห์ข้อมูล สำรวจจากผู้เข้าชมงานมหกรรมบ้านและคอนโดครั้งที่ 30 ที่ได้จากการสุ่มตัวอย่าง จำนวน 10,220 คน พบว่า ร้อยละ 63 ไม่เคยเข้าชมงานฯ มาก่อน ในขณะที่ ร้อยละ 37 เคยเข้าชมงานฯ และผู้ลงทะเบียนหน้างาน 1 คน จะมีผู้ติดตามเข้าชมงานฯ โดยเฉลี่ย 1.80 คน โดยร้อยละ 54 เป็นเพศหญิง และร้อยละ 46 เป็นเพศชาย โดยเป็นคนโสดถึงร้อยละ 68 และร้อยละ 34 มีอายุระหว่าง 21-30 ปี ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 61 รองลงมาคือ เป็นเจ้าของกิจการ ร้อยละ 11 และรับราชการ มาเป็นอันดับ 3 คือ ร้อยละ 9 ส่วนรายได้ของครอบครัวต่อเดือน พบว่า ร้อยละ 24 มีรายได้ 70,001-100,000 บาท รองลงมาคือ ร้อยละ 23 มีรายได้ 30,001-50,000 บาท

ผู้เข้าชมงานฯ ส่วนใหญ่มีที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานครถึงร้อยละ 71 รองลงมาได้แก่ นนทบุรี ร้อยละ 7 สมุทรปราการ ร้อยละ 5 และปทุมธานี ร้อยละ 4

โดยลักษณะที่อยู่อาศัยในปัจจุบันเป็นบ้านเดี่ยว ร้อยละ 40 รองลงมาคือ อพาร์ทเม้นต์ / หอพัก / แฟลต ร้อยละ 17 ทาวน์เฮ้าส์ ร้อยละ 16 คอนโดมิเนียม ร้อยละ 15 อาคารพาณิชย์ ร้อยละ 10 และบ้านแฝด ร้อยละ 2

ด้านสถานะการอยู่อาศัย พบว่า ร้อยละ 33 มีสถานะเป็นเป็นเจ้าของไม่มีภาระผ่อน รองลงมาคือ เป็นผู้อยู่อาศัย ร้อยละ 29.3 เช่า ร้อยละ 20.0 เป็นเจ้าของมีภาระผ่อน ร้อยละ 15 และอยู่บ้านสวัสดิการ ร้อยละ 3

h

ส่วนจำนวนผู้อยู่อาศัยในปัจจุบัน พบว่า ร้อยละ 24 มีจำนวน 4 คน รองลงมาคือ ร้อยละ 24 มีจำนวน 2 คน โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 41 จะอยู่อาศัยมาแล้วมากกว่า 10 ขึ้นไป

ซึ่งบ้านที่ต้องการซื้อในอนาคต พบว่า ร้อยละ 89 ต้องการซื้อที่อยู่อาศัยสร้างใหม่ มีเพียงร้อยละ 11 เท่านั้นที่ต้องการซื้อที่อยู่อาศัยมือสอง และเมื่อจำแนกประเภทบ้านที่ต้องการซื้อ พบว่า ร้อยละ 46 ต้องการซื้อบ้านเดี่ยว รองลงมาคือ ร้อยละ 33 ต้องการคอนโดมิเนียม และร้อยละ 15 ต้องการทาวน์เฮ้าส์

ทางด้านงบประมาณในการซื้อบ้าน พบว่า ร้อยละ 42 ต้องการซื้อบ้านในระดับราคา 1.1- 2 ล้านบาท รองลงมาคือ ร้อยละ 24 ต้องการซื้อในระดับราคา 2.1-3 ล้านบาท และร้อยละ 14 ต้องการซื้อในระดับราคา 3.1-4 ล้านบาท

ผลสำรวจยังรวมถึงแหล่งเงินทุนที่นำมาซื้อบ้าน พบว่า ร้อยละ 82 กู้เงินจากสถาบันการเงิน ขณะที่ร้อยละ 18 ใช้เงินออมส่วนตัว โดยผู้ที่กู้เงินจากสถาบันการเงิน ส่วนใหญ่ร้อยละ 46 มีความสามารถในการผ่อนชำระต่อเดือน 10,001-20,000 บาท รองลงมาคือ ร้อยละ 25 ผ่อนชำระไม่เกิน 10,000บาท และร้อยละ 13 ผ่อนชำระ 20,001-30,000 บาท

นอกจากนี้ยังพบว่า ร้อยละ 23 คิดจะซื้อที่อยู่อาศัยภายใน 1-2 ปี และร้อยละ 12 ตั้งใจที่จะมาซื้อภายในงาน โดยร้อยละ 34 ต้องการมีผู้อาศัยจำนวน 2 คน

คำถามสุดคลาสสิคคือทำเลที่มีความต้องการซื้อมากที่สุด พบว่า ในเขตกรุงเทพมหานครมีทำเลผู้ต้องการซื้อใน 5 อันดับแรกคือ เขตบางนา จตุจักร ลาดพร้าว ห้วยขวาง และบางกะปิ โดยร้อยละ 54 ต้องการซื้อที่อยู่อาศัยใกล้รถไฟฟ้า รองลงมา ร้อยละ 27 ต้องการซื้อใกล้ที่ทำงาน และร้อยละ 11 ต้องการใกล้ห้างสรรพสินค้า

สุดท้ายคือสาเหตุที่ต้องการที่อยู่อาศัยใหม่ พบว่า ร้อยละ 40 ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง รองลงมาคือ ร้อยละ 17 ต้องการแยกครอบครัว / แต่งงาน และร้อยละ 14 ต้องการความสะดวกในการเดินทาง

ที่มา : Prachachat

Photo : Internet   Category : อสังหาริมทรัพย์

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com