พัทยาเดลีนิวส์

21 เมษายน 2557 :: 09:04:41 am 129388

โพลชี้ คนไทยนิยมดื่มน้ำเย็น-ทานไอศกรีม คลายร้อนมากที่สุด

ดุสิตโพลชี้ คนไทยนิยมดื่มน้ำเย็น-ทานไอศกรีม คลายร้อนมากที่สุด รองลงมา คือ ดูหนัง เดินห้าง ว่ายน้ำ รวมถึงการสวมใส่เสื้อผ้าแบบสบาย ๆ ตัว
สนใจโฆษณา

สวนดุสิตโพล ได้นำเสนอผลการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับ “พฤติกรรมของประชาชนไทยในช่วงเดือนเมษายน” อาทิ วิธีการคลายร้อน และความคิดเห็นเกี่ยวกับภัยแล้ง ด้วยการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน จำนวนทั้งสิ้น 1,251 คน ระหว่างวันที่ 7-13 เมษายน 2557 สามารถสรุปผลการสำรวจได้ ดังนี้

ประชาชนคิดอย่างไร ? กับภัยแล้ง ที่เกิดขึ้นทุกปี

อันดับ 1 เป็นภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ รุนแรงมากขึ้นทุกปี ทั้งคนและสัตว์ได้รับผลกระทบ 32.66%

อันดับ 2 สงสารเห็นใจเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อน ผลผลิตทางการเกษตรเสียหาย ไม่มีน้ำกินน้ำใช้ 28.41%

อันดับ 3 หน่วยงานที่รับผิดชอบ ต้องเร่งแก้ไขอย่างจริงจัง หาวิธีป้องกันที่ยั่งยืนถาวร 22.37%

อันดับ 4 เกิดจากฝีมือมนุษย์ การตัดไม้ทำลายป่า สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรม 16.56%

สาเหตุที่ทำให้เกิดภัยแล้ง

อันดับ 1 มนุษย์มีความโลภ มักง่าย เห็นแก่ตัว ขาดจิตสำนึก 41.64%

อันดับ 2 ปัญหาภาวะโลกร้อน ธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไป ทำให้สภาพอากาศไม่ตรงตามฤดูกาล 24.01%

อันดับ 3 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมไม่จริงจัง พื้นที่ป่าลดลง คนไม่ปลูกป่าทดแทน 22.19%

อันดับ 4 ระบบการบริหารจัดการน้ำยังไม่มีประสิทธิภาพ กักเก็บน้ำไว้ใช้ไม่พอกับความต้องการ 12.16%

ผลกระทบจากภัยแล้งที่มีต่อประชาชน

อันดับ 1 อากาศร้อน เกิดไฟป่า ได้รับมลพิษทางการอากาศ 51.60%

อันดับ 2 พืชผลทางการเกษตรเสียหายทำให้ขาดทุน มีหนี้สิน 25.42%

อันดับ 3 ส่งผลต่อสภาพจิตใจ เป็นทุกข์ วิตกกังวล เครียด หดหู่ 15.63%

อันดับ 4 ไม่มีน้ำกิน น้ำใช้ คนแย่งน้ำกัน 7.35%

วิธีแก้ปัญหาภัยแล้ง

อันดับ 1 ปลูกต้นไม้ ทำให้พื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้น อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ไม่ตัดไม้ทำลายป่า 46.58%

อันดับ 2 มีระบบการจัดการน้ำที่ดี กักเก็บน้ำในเขื่อน อ่าง อย่างมีประสิทธิภาพ 23.39%

อันดับ 3 ปลูกพืชหมุนเวียน ทำการเกษตรที่เหมาะสมกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป 15.40%

อันดับ 4 ทำฝนเทียม นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วย เช่น นำน้ำเค็มมาทำน้ำจืด 14.63%

ณ วันนี้ ที่อากาศร้อนมาก ประชาชนมีวิธีคลายร้อนอย่างไร

อันดับ 1 ดื่มน้ำเย็น ทานไอศกรีม หรือของเย็น ๆ 32.94%

อันดับ 2 หากิจกรรมทำ เช่น เล่นน้ำสงกรานต์ ว่ายน้ำ ดูหนัง เดินห้าง 30.71%

อันดับ 3 ปลูกต้นไม้ จัดสวนหย่อม ทำบรรยากาศให้ร่มรื่น 20.03%

อันดับ 4 สวมใส่เสื้อผ้าสบาย ๆ ไม่หนา 16.32%

ที่มา : kapook

Photo : Internet   Category : ไลฟ์สไตล์

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com