พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
18 มีนาคม 2557 :: 09:03:06 am 127156

โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จัดประชุมวิชาการศูนย์จักษุวิทยา

ศูนย์จักษุวิทยา โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาจัดการประชุมวิชาการศูนย์จักษุวิทยา ครั้งที่ 1 เรื่อง “Update in Ophthalmology” เพื่อให้แพทย์ และพยาบาลได้แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการในด้านโรคต้อหิน และกระจกตา เพื่อลดโอกาสการสูญเสียการมองเห็น และปัญหาทางกระจกตา เนื่องในวันต้อหินโลก

พัทยา-วานนี้ (17 มี.ค.57) เมื่อเวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม D1 อาคาร D โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ได้มีการจัดงานประชุมวิชาการศูนย์จักษุวิทยา เรื่อง “Update in Ophthalmology” เพื่อให้แพทย์ และพยาบาลได้แลกเปลี่ยนความรู้ทางการรักษา และการตรวจพิเศษทางจักษุเกี่ยวกับโรคต้อหิน และโรคทางกระจกตาให้นำไปปรับใช้ในการดูแลผู้ป่วยเพื่อลดโอกาสที่จะสูญเสียการมองเห็น โดยมี นพ.สีหราช โลหชิตรานนท์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย พยาบาลจาก รพ.ทั้งภาครัฐ เอกชน สาธารณสุข จังหวัดใกล้เคียง เข้าร่วมประชุมกว่า 100 คน

pdn3 pdn4

การจัดประชุมวิชาการศูนย์จักษุวิทยานี้ มีการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะโรค อาการแสดง การรักษาแนวใหม่เกี่ยวกับโรคต้อหิน และกระจกตา ให้สามารถรักษาผู้ป่วยแบบองค์รวมได้ อาทิ เรื่อง “New Innovation in Corneal Surgery : Femto LASIK” โดย พญ.ฐิดานันท์ รัตนธรรม จักษุแพทย์ โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา เรื่อง”Femto Cataract” โดย นพ.สันต์ เมธาศิริ จักษุแพทย์ โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา เรื่อง “บทบาทพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาทางด้านจักษุ” โดยคุณเอื้องพร พิทักษ์สังข์ พยาบาลผู้ชำนาญพิเศษ โรงพยาบาลศิริราช เรื่อง “Update in IOL Technology” โดย นพ.สมชาย ตระกูลโชคเสถียร จักษุแพทย์ โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา และเรื่อง “การพยาบาลผู้ป่วยทางจักษุในห้องผ่าตัด” โดยคุณจิราภรณ์ ศานติสุข พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลศิริราช

ศูนย์จักษุวิทยาโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ให้บริการตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคทางจักษุ อาทิ การรักษาโรคต้อหิน โรคต้อกระจก และโรคทางตาทุกชนิด โดยจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน พร้อมด้วยเครื่องมือตรวจพิเศษที่ทันสมัย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลสุขภาพ โทร.1719

Reporter : สามารถ ทองเสริม   Photo : สามารถ ทองเสริม   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com